Ένας Δήμος για τη Νεολαία. Δημιουργία, συμμετοχή, συνεργασία, πρωτοπορία.

Ένας Δήμος για τη Νεολαία. Δημιουργία, συμμετοχή, συνεργασία, πρωτοπορία.

Από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του Ελευθέριου ΤΖΙΟΛΑ

 Η Νεολαία των Γρεβενών, επαγγελματίες, επιστήμονες, εργαζόμενοι,
σπουδαστές, μαθητές, αθλητές, – όλοι -, θα αποκτήσουν το δικό τους Σπίτι, το
δικό τους Κέντρο στο Δήμο.
 Ο Δήμος ανοίγει και ανοίγεται στους νέους.
Θέλουμε να μάθουμε από τους νέους, θέλουμε τις πρωτοβουλίες τους, θέλουμε το
δυναμισμό και τη δημιουργία τους, θέλουμε την κριτική τους.
 Θέλουμε μια Πόλη, ένα Δήμο για τους νέους, με τους νέους.
 Θα τους στηρίξουμε με υποδομές, με δικτύωση, με γραμματειακή φροντίδα
για να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, το ταλέντο τους, τις εκδηλώσεις
τους. Θα δημιουργήσουμε από τον πρώτο μήνα ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟ ραδιόφωνο
και θα το παραδώσουμε για 24ώρη λειτουργία, πλήρη οργάνωση και
προγραμματισμό στους νέους. Μαζί τους, και τα υπαρκτά τοπικά μέσα
μπορούν να έχουν και να αναπτύξουν δυναμικές συνεργασίες σε όλους τους
τομείς ενδιαφερόντων τους, επεκτείνοντας, όλοι μαζί, την απήχησή τους και
τον κύκλο εργασιών τους στην Ελλάδα και όλο τον Κόσμο. Kαι, αντίστροφα , οι
γέφυρες που θα χτίζονται με ξένα ραδιόφωνα, μπορούν να εξελιχθούν σε
συνεργασίες άλλων μορφών (κοινές εκδηλώσεις, κοινές διανεολαιίστικες
παραγωγές κλπ).
 Το αμέσως επόμενο, παράλληλο, βήμα θα είναι να εντάξουμε τα Γρεβενά στο
ευρωπαϊκό Δίκτυο ΙNTERCITY, δηλαδή, στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών πόλεων &
στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών Νεολαίας. ‘Ο,τι επιδιώκουν να μας
στερήσουν από το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, μειώνοντας τον αριθμό
σπουδάζουσας νεολαίας, θα το αναπληρώνουμε από την κινητικότητα και τις
επισκέψεις, από τις μετακινήσεις και τις συνεργασίες, από τη διαρκή
εξωστρεφή μας δράση, με τη νεολαία της Ελλάδας και της Ευρώπης. Ενώ,
παράλληλα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για ένα Πανεπιστήμιο με
δίκαια και ισόρροπη κατανομή, καινοτόμο, σύγχρονοα και αναπτυξιακό.
 Σε μια πόλη με εξαόροφες και οκταόροφες πολυκατοικίες, οι γυμνές
κάθετες επιφάνειες προσθέτουν αποκρουστικότητα. Όλοι οι γυμνοί
κάθετοι τοίχοι των δημόσιων κτιρίων ή και των πολυκατοικιών με
συναίνεση των ιδιοκτητών θα καλυφθούν με ζωγραφικές συνθέσεις από
επιλεγμένους μέσω πανελλήνιου διαγωνισμού ζωγράφους που θα έχουν
παρουσιάσει τα έργα τους. Σε ορισμένες ξεχωριστές, διακριτές θέσεις θα
κληθεί και θα του ανατεθεί ελεύθερα να ζωγραφίσει ο Τέλης Βαρσάμης.

2
Όλες οι χαμηλότερες γυμνές επιφάνειες της πόλης, π.χ., στο γήπεδο, στις
εξωτερικές μάνδρες, στα γυμνά τοιχεία κλπ, μετά από τοπικό διαγωνισμό μεταξύ
των νέων μας, των νέων των Γρεβενών που ασχολούνται με graffiti θα τους
ανατίθεται να ζωγραφίσουν τις επιλεγμένες συνθέσεις τους.
 Κάθε Χρόνο, καθ΄ όλη τη διάρκεια του, στην Πόλη αλλά και Περιφερειακά θα
απλώνεται το Φεστιβάλ των Γρεβενών, όπου τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα
έχουν οι δικοί μας καλλιτέχνες, όλων των τομέων (μουσική, θέατρο,
εικαστικά, λογοτεχνία, λαογραφία, χορός) με τα έργα τους και οι συνεργασίες
τους, όλων των σχημάτων, νεανικών, επαγγελματικών, ερασιτεχνικών.
Ιδιαίτερα από το Μάϊο μέχρι το Σεπτέμβριο, θα αξιοποιούνται και οι
μοναδικοί, εξωτερικοί, υπαίθριοι χώροι του καταπληκτικού αυτού
περιβάλλοντος του Τόπου μας, με οικολογική ευσυνειδησία και υψηλή
περιβαλλοντική ευαισθησία.
 Στην Ευρωπαϊκή Μέρα της Μουσικής, κάθε 21 Ιουνίου, τα Γρεβενά, με την
πλούσια, όχι μόνο δημοτική αλλά και λαϊκή και έντεχνη μουσική παράδοση
θα δίνουν το δικό τους παρόν, με εκδηλώσεις τους εδώ και σε άλλες περιοχές,
τιμώντας κάθε χρόνο κι έναν δικό τους άνθρωπο, ένα άνθρωπο – υπόδειγμα
από το χώρο της Μουσικής. Επιδίωξή μας θα είναι να αναπτυχθούν
συνεργασίες με ευρωπαϊκές πόλεις και σχήματα πλούσιας μουσικής
παράδοσης με ανταλλαγές, κοινές πρωτοβουλίες και εξωστρέφεια.
 Η Μέρα της Ποίησης, κάθε 21 Μαρτίου, συνοδευόμενη όχι μόνο από
παρουσιάσεις ποιητών κια ποιητικών έργων, αλλά και από μελοποιημένα
έργα θα κατέχει στην Πόλη αυτή, της Δημοτικής Ποίησης και των πολλών και
αφανών ποιητών θέση ξεχωριστή, θα αποτελεί ένα Τοπικό και Πανελλαδικό
φόρουμ υψηλής στάθμης, περιλαμβάνοντας και μέρος διαγωνιστικό.
 Τα ”Ανακατωσάρια” θα αναβιώσουν. Τιμώντας και αξιοποιώντας τους
δημιουργούς των πρώτων χρόνων τους, θα προχωρήσουμε στη διαμόρφωση
ενός σταθερότερου θεσμού εμπλουτίζοντας -τον με νέα πολιτισμικά και
μορφολογικά στοιχεία.
 Η ”Γιορτή Μανιταριών” θα αποτελεί μια κορυφαία, επιτυχημένη
πολιτιστική εβδομάδα για ένα προϊόν που θα γίνει ΠΟΠ για τα Γρεβενά. Θα
χρειασθεί για αυτό να εργασθούμε οργανωμένα, επιστημονικά και
συστηματικά και στο επίπεδο της καλλιέργειας και της παραγωγής, και στο
επίπεδο της κατεργασίας και της τυποποίησης, και στο επίπεδο της
διακίνησης και της εμπορίας. Το Μουσείο Μανιταριών, στη Λάβδα, μπορεί
και πρέπει να αναβαθμισθεί και να αξιοποιηθεί πολύ περισσότερο,
συνδυάζοντας και τις ελεύθερες περιπατητικές διαδρομές με τη φυσική,
αλλά αναγκαία καλά ενημερωμένη συλλογή μανιταριού. Παράλληλα, με
αυτό το προϊόν των μανιταριών, – άτυπο brand name της περιοχής, και τη
Γιορτή τους -, μπορούμε να σχεδιάσουμε με Κέντρο το Δήμο σε συνεργασία
με τους αντίστοιχους παραγωγούς και την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών
εβδομάδες ή κυλιόμενα Σ/Κ γαστρονομίας των ιδιαίτερων προϊόντων της
περιοχής μας που οφείλουμε να εξασφαλίσουμε την αναγνώριση της
ποιοτικής τους ταυτότητας και της προέλευσης τους (γαλακτοκομικά, -το

3
ανεβατό, κρέατα, αρωματικά & φαρμακευτικά προϊόντα, προϊόντα φυτικής
παραγωγής, – σταφύλια, μήλα, καρύδια, όσπρια, κ.ο.κ.).
 Η στόχευσή μας πρέπει να είναι : το διαφοροποιημένο ποιοτικό προϊόν, το
σπάνιο ειδικό, τοπικό προϊόν, υψηλής και εξειδικευμένης διατροφικής
αξίας προσφερόμενο με ποιότητα και με σωστή εμπορική πολιτική.
 Κάθε Ιανουάριο, θα θεσμοθετήσουμε ετήσια εβδομάδα Χιονιού με κέντρο τη
Βασιλίτσα, αλλά και επέκταση εκδηλώσεων στην πόλη και τις γύρω
περιοχές. Προσκεκλημένοι για παρουσιάσεις γνωστοί αθλητές των
χειμερινών σπόρ και χορηγοί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο
αυτό. Η καμπάνια προσέλκυσης θα γίνει στα μεγάλα αστικά κέντρα και στα
πνευματικά ιδρύματα με μεγάλη νεολαιίστικη πυκνότητα. Ταυτόχρονα, θα
επαναφέρουμε και θα διεκδικήσουμε την υλοποίηση της κυβερνητικής
δέσμευσης του 2003 για την ίδρυση του Ελληνικού Σπιτιού Χιονοδρομίας
στη Βασιλίτσα, οργανισμός που αποτελεί σε Διεθνές επίπεδο την επίσημη
Εθνική Αντένα για τα χειμερινά σπόρ. Δεν μπορεί η περιοχή με το μεγαλύτερο
Χιονοδρομικό της Ελλάδας, με την συγκριτικά πυκνότερη χιονόπτωση,
γαλβανισμένη διαχρονικά στις συνθήκες των χιονισμένων τόπων, τώρα, κάθε
φορά που χιονίζει να εμφανίζεται ανέτοιμη, μ΄ έναν Δήμο σε πανικό, με
σύνδρομα φοβικά στην κοινωνία, με κατοίκους παραδομένους, κλεισμένους
στα σπίτια. Θα αντιστρέψουμε αυτήν την κατάσταση : θα κάνουμε το Χιόνι
Γιορτή. Ας διδαχθούμε από τους Αυστριακούς στις Άλπεις, δεν είναι
καλύτεροί μας, ας θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια. Κι ο Δήμος, είναι Δήμος
ορεινής περιοχής, – δεν είναι Σάμος -, οφείλει να είναι πανέτοιμος. Κι όταν, σε
έσχατη περίπτωση, τα φαινόμενα της Φύσης τον υπερβαίνουν οφείλει να
έχει σε ετοιμότητα πάντα ένα Δίκτυο Εθελοντών.
 Θα είμαστε δίπλα σε κάθε συλλογική προσπάθεια, σε κάθε Σύλλογο αθλητικό,
πολιτιστικό, κοινωνικό. Αιτήματά τους, που εξαρτώνται από το Δήμο, θα
επιλύονται άμεσα. Σε αιτήματά τους προς θεσμούς της κεντρικής εξουσίας θα
είμαστε η αιγίδα τους, επικεφαλής για την επίλυσή τους. Χρονίζοντα
ζητήματα, όπως, π.χ., η παραχώρηση δημοτικής έκτασης για την οργάνωση
πίστας μοτο-κρός του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου, του Μ.Ο.Γ., θα
επιλυθούν θετικά τον πρώτο κιόλας μήνα. Σε χρονίζουσες προτάσεις, όπως,
π.χ., η υποστήριξη και η αιγίδα στο Όρλιακας Race ή στο Eduro, θα πρέπει οι
θετικές μας απαντήσεις θα πρέπει να θεωρούνται βέβαιες.
 Φιλοδοξία μας είναι σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Σύλλογο, μετά και την
περυσινή επιτυχημένη του εκδήλωση “DOWN Hill”, να οριοθετήσουμε, να
πολλαπλασιάσουμε και να επεκτείνουμε τις ποδηλατικές διαδρομές.
Ιδιαίτερη προσπάθεια θα καταβάλουμε για να πετύχουμε τη λειτουργία της
χαραγμένης ευρωπαϊκής ποδηλατικής διαδρομής από τη Βωβούσα μέχρι
την Καλαμπάκα, μέσω του μοναδικού ορεινού ανάγλυφου των Γρεβενών.
Στόχος μας είναι : να διοργανώσουμε το καλοκαίρι του 2021 την πρώτη
επίσημη, ετήσια παγκόσμια διαδρομή.
 Η Πόλη θα ξαναέχει ποδήλατα.

4
 Ο Δήμος θα διαθέτει ποδήλατα με πολύ χαμηλή χρονοχρέωση μέσω κάρτας
και πυκνούς σταθμούς parking ποδηλάτων και επανάχρησης. Για νέους
κάτω των 24 ετών, η χρήση των ποδηλάτων θα είναι ελεύθερη, χωρίς
χρέωση.

https://www.youtube.com/watch?v=YeBI94EJQE8(ολόκληρη η ομιλία του για το
πρόγραμμα του για τα ΓΡΕΒΕΝΑ της Νέας Εποχής).

https://www.youtube.com/watch?v=qoyUb0HX0hw&t=70s(οι θέσεις του για το
Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στα Γρεβενά).

https://www.youtube.com/watch?v=iEtSZ8qDo_s

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184