Έως 31 Δεκεμβρίου η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών και μελών Δ.Σ.

Έως 31 Δεκεμβρίου η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών και μελών Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Γρεβενά 29-12-2015                                 
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επισημαίνουμε σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών του Δήμου και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, την υποχρέωσή τουςσύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3213/31-12-2003,όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 222 του Ν.4281/14 (ΦΕΚ Α΄160/08-08-2014), να υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης  καθώς και δήλωση οικονομικών συμφερόντων στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης άρθρου 3Α του Ν.3213/2003 όπως προστέθηκε με το άρθρο 225 του Ν. 4281/2014. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής για το έτος 2015 (χρήση 2014), μετά από ανακοίνωση της αρμόδιας επιτροπής είναι  η 31η Δεκεμβρίου 2015.

Τα νέα έντυπα, τόσο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης όσο και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων, δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Βουλής, στη διεύθυνση: http://www.hellenicparliament.gr/Organosi-kai-Leitourgia/epitropi-eleaxou-ton-oikonomikon-ton-komaton-kai-ton-vouleftwn/Entypa-Pothen-Esxes/Entypa-Diloseon/

H Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης υπογεγραμμένη υποχρεωτικά από τον υπόχρεο και συνυποβάλλοντας το Ε1 και Ε9 καθώς και η δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων υποβάλλονται ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως (καθημερινά από 10:00 έως 20:30 και Σάββατο από10:00 έως 13:30) στην: Επιτροπή – Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν.3213/2003
Βασιλίσης Σοφίας 11, 4ος Όροφος ,Γρ. 414 10671 ΑΘΗΝΑ.

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τον Ν.3213/2003 αρθρ.4 παρ.3, η μη υποβολή της δήλωσης από τον υπόχρεο επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο του Δήμου 2462350856 κ. Δ. Μπασνά.

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Μετάβαση στο περιεχόμενο