Σε ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.,  που πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 9/12 κι ώρα 5.30μ.μ. στα γραφεία του ΤΕΕ στην Κοζάνη, με θέματα την εκλογή Προεδρείου Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ., την εκλογή Μελών Διοικούσας Επιτροπής Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. και τέλος την Εκλογή Προεδρείου Διοικούσας Επιτροπής Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ, προέκυψαν τα ακόλουθα:

Πρόεδρος Διοικούσας: Στέργιος Κιάνας

Αντιπρόεδρος Διοικούσας: Νίκος Συλλίρης

Γραμματέας Διοικούσας: Εμμανουήλ Μαρία

Mέλη: Παπακώστα Ελευθερία, Μάντζιαρης Δημήτρης, Ματάνας Κωνσταντίνος, Ντόνας Ιωάννης, Ράλλης Κώστας, Μιμήκου Ευδοκία

Πρόεδρος Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ: Γεώργιος Τζίτζικας

Αντιπρόεδρος Αντιπροσωπείας: Βούρας Αθανάσιος

Γραμματέας Αντιπροσωπείας: Μπραγιάννης Δημήτρης

Πηγή: http://kozan.gr/archives/261290