Αναζήτηση Καινοτόμων Μηχανισμών στήριξης ΜΜΕ για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω του διακρατικού προγράμματος DIFASS

Αναζήτηση Καινοτόμων Μηχανισμών στήριξης ΜΜΕ για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω του διακρατικού προγράμματος DIFASS

Το πρόγραμμα DIFASS στοχεύει στην υποβοήθηση πρόσβασης στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω ανταλλαγής καινοτόμων «καλών πρακτικών» που εφαρμόζονται στην Ευρώπη. Εστιάζει στην ανάπτυξη και υλοποίηση εργαλείων που δεν προβλέπουν άμεση ενίσχυση (επιχορήγηση),  όπως τα ανακυκλούμενα κεφάλαια, τα διαπεριφερειακά ταμεία και τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου.

Αναλυτικότερα και σε σχέση με τα δύο τελευταία εργαστήρια που υλοποιήθηκαν σε Σλοβακία και Ισπανία:

 

Μάρτιος 2014

 

To πρόγραμμα DIFASS υποστηρίζει τη δημιουργική βιομηχανία και την χρηματοδότηση από το κοινό  (crowdfunding)’                                                                                                                                      
Η Μπρατισλάβα της Σλοβακίας αποτέλεσε το νέο σταθμό για το 7ο εργαστήριο του προγράμματος DIFASS, σε συνέχεια ενός ενδιαφέροντος θέματος ως προς την υποστήριξη των ΜΜΕ :  Δημιουργικές βιομηχανίες (creative industries) και χρηματοδότηση από το κοινό (crowdfunding).

Το 7ο εργαστήριο φιλοξενήθηκε από το Δήμο της Μπρατισλάβα στης 25 & 26 Μαρτίου 2014, όπου πέντε νέες επιτυχείς περιφερειακές πρωτοβουλίες μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους μεταξύ των εταίρων του προγράμματος. Αυτές οι πέντε λεγόμενες Καλές Πρακτικές προέρχονται από διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες. Πρόκειται για καινοτόμα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που εφαρμόζονται ή χρηματοδοτούνται από (ημι-) δημόσιους οργανισμούς.

Το εργαστήριο ξεκίνησε με την παρουσίαση της κας Lubica Jean-Jean του Δήμου Μπρατισλάβα που αναφέρθηκε στην βιωσιμότητα – αυτονομία των θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων που ασχολούνται με καλλιτεχνικές δημιουργίες, ακολουθούμενη από τον κο Lennard Drogendijk από την Ολλανδία εκ μέρους του προγράμματος CrowdAboutnow.com. Στη συνέχεια, η Cristina Fanjul Alonso της CEEI Asturias παρουσίασε τον τρόπο διάδοσης του μηχανισμού crowdfunding μέσω συγκέντρωσης πολλαπλών online crowdfunding πλατφορμών αλλά και διοργάνωσης επιπλέον διαπροσωπικών συνεδριών. Ο Mike Roysten της Crowdcube.com εξήγησε την επιτυχία του προγράμματος χρηματοδότησης από το κοινό που βασίζεται στην απόδοση μετοχών στους «on line επενδυτές», ενώ τέλος ο Benjamin Techen της TZ Vorpommern έκλεισε τις παρουσιάσεις αναφερόμενος στην πρωτοβουλία Co-work (Συν-Εργασία) από τη Γερμανία που αναφέρεται στην ενημέρωση και δικτύωση  επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη Δημιουργική Βιομηχανία.

Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο ψήφισαν τη συνεργασία του Business Development Friesland (BDF) με την πλατφόρμα CrowdAboutNow.com ως την βέλτιστη Καλή Πρακτική. Βασικός παράγοντας για την επιλογή της αποτέλεσε η προσέγγισή του διαχειριστή της καλής πρακτικής να συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των τοπικών θερμοκοιτίδων τους με τη δυναμική μιας μεγάλης online πλατφόρμας crowdfunding εθνικού επιπέδου. Οι συμμετέχοντες στην αξιολόγηση εκτίμησαν επίσης τα προγραμματισμένα σχέδια του φορέα BDF σε συνεργασία με το Δήμο Leeuwardenm, ως προς τη δημιουργία μιας περιφερειακής online πλατφόρμας για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, όπου θα παραπέμπονται σε πιο κατάλληλες πηγές επενδύσεων για συγκεκριμένες περιπτώσεις επιχειρηματικής εκκίνησης.

Την δεύτερη μέρα της συνάντησης, η ομάδα των εταίρων επισκέφθηκε τον χώρο ‘Connect’, ένα πρώην εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας που τώρα παρέχει ενοικιαζόμενους χώρους σε νέες δημιουργικές εταιρείες. Η κυρία Nad’a Stranska περιέγραψε την ιδέα για την αξιοποίηση του χώρου και παρουσίασε αρκετές εταιρείες που στεγάζονται εκεί. Μία από αυτές είναι η OWL που αποτελεί γραφείο εικονογράφησης, και το οποίο αντιπροσωπεύει κορυφαίους επαγγελματίες γραφίστες, εικονογράφους και σχεδιαστές κινούμενων σχεδίων στην Κεντρική Ευρώπη.

Δεκέμβριος 2013

 

‘Η προσέγγιση του DIFASS στη χρηματοδότηση αρχικού σταδίου’


Μετά τις προηγούμενες γόνιμες συναντήσεις σε θέματα όπως η διεθνοποίηση και τα μικροδάνεια, οι εταίροι του DIFASSσυναντήθηκαν αυτή τη φορά στη Χιχόν (Gijón) της Ισπανίας, όπου και συζήτησαν τους καταλληλότερους τρόπους να παράσχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση σε νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups), επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin-offs) και επιχειρήσεις αρχικού σταδίου (early stage). Για τα θέματα αυτά, ο καθηγητής κος Συμεών Καραφόλας έκανε μια θεωρητική ανασκόπηση, αλλά και παρουσίασε τεχνικές αξιολόγησης των ιδεών/προτάσεων των νεοφυών επιχειρήσεων από αμερικανικά και ευρωπαϊκά Κεφάλαια Επιχειρηματικού Κινδύνου και Επιχειρηματικούς Αγγέλους .

Σε αυτά τα πλαίσια, οι σύνεδροι παρακολούθησαν πέντε ακόμη επιτυχημένες περιφερειακές πρωτοβουλίες φιλοξενούμενοι από την IDEPA και το CEEI Asturias στη Gijón  και τη Llanera (Αστούρια-Ισπανία) στις 28-29 Νοεμβρίου. Οι πρακτικές αυτές αποτελούν μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που υλοποιούνται ή/και  χρηματοδοτούνται από (ημι-) δημόσιους οργανισμούς.

Την πρώτη μέρα στη Gijón παρουσιάστηκαν οι πέντε «καλές πρακτικές»: Aρχικά παρουσιάστηκε η «Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση Αρχικού Σταδίου» (Access to Early Stage Finance) που παρουσιάστηκε από την Cristina Fanjul Alonso του  CEEI Asturias,  και ακολούθησε το «Acceleracelife.com» που παρουσιάστηκε από την Külle Tärnov του Τεχνολογικού Πάρκου του Tallinn (Science Park Tehnopol). Τρίτη στη σειρά ήταν η παρουσίαση μέσω βίντεο (video presentation) της «Ακαδημαϊκής Θερμοκοιτίδας» (Academic Incubator) από την Joanna Wdowik του  Rzeszow στην Πολωνία, την οποία ακολούθησε η παρουσίαση της Alenka Mubi Zalaznik από το Spirit της Σλοβενίας του «Προγράμματος Υποστήριξης της Καθοδήγησης» (Support Program of Mentorship). Η ημερίδα τελείωσε με την παρουσίαση του «Κέντρου Επώασης Επιχειρήσεων» (Business Incubation Centre) από τον Alan Scrase του πανεπιστημίου του Southampton και τη συνεργασία του με άλλα 4 πανεπιστήμια στο πρόγραμμα SETsquared.

Οι σύνεδροι ψήφισαν την βορειο-βαλτική συνεργασία «Acceleracelife.com» ως την καλύτερη πρωτοβουλία. Η συγκεκριμένη προσέγγιση μέσω σεμιναρίων, εργαστηρίων και κατάρτισης σε τεχνικές διεθνοποίησης και επενδύσεων , στοχεύει στη μείωση του κινδύνου αποτυχίας και στην αύξηση του βαθμού επιβίωσης των νεοφυών επιχειρήσεων.

Τη δεύτερη μέρα, οι εταίροι επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του IDEPA στη Llanera, ξεναγήθηκαν στους χώρους του CEEI Asturias  και παρακολούθησαν την τελετή απονομής των ετήσιων επιχειρηματικών βραβείων του CEEI.

Το πρόγραμμα DIFASS διαθέτει ιστοχώρο  www.difass.eu, videos στο κανάλι DIFASS στο you tube (όπου είναι διαθέσιμες όλες οι παρουσιάσεις των «καλών πρακτικών») και Twitter news feeds από το @DIFASS.

______________________________________________________________________________________

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το INTERREG IVC Programme. Ο βασικός  του σκοπός είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας των περιφερειακών πολιτικών και εργαλείων.

Το INTERREG IVC προσφέρει χρηματοδότηση για διαπεριφερειακή συνεργασία στην Ευρώπη. Υλοποιείται στα πλαίσια του στόχου Εδαφικής Συνεργασίας και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

______________________________________________________________________________________

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το DIFASS μπορείτε να επικοινωνείτε με:

  • τον υπεύθυνο του DIFASS από την Πολωνική Ακαδημία Επιστημών, κ. Maciej Wożniak στο e-mail Mwozniak@zarz.agh.edu.pl
  • τον project manager του DIFASS κ. Robert Nemeth από το Pannon Business Network της Ουγγαρίας στο τηλ. 003694505003003694505003 ή στο e-mail nemeth@pbn.hu
  • τον υπεύθυνο επικοινωνίας του DIFASS κ. Frank Hiddink από το Business Development Friesland της Ολλανδίας στο τηλ. 00315884580450031588458045 ή στο e-mail f.hiddink@bdfriesland.nl
  • τους υπευθύνους του DIFASS στη Δυτική Μακεδονίας, κ. Θεόδωρο Θεοδωρόπουλο από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο e-mail: theodoropoulos@hotmail.com, κ. Σιμεών Καραφόλα από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο e-mail: skarafolas@yahoo.gr και τον κ. Τάσο Σιδηρόπουλο από την ΑΝΚΟ στο e-mail: tsidiropoulos@anko.gr  

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184