Ανακοινώθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού

Ανακοινώθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού

Δείτε για την 3η ΥΠΕ Κεντρικής-Δυτικής Μακεδονίας

18-03-2020:

 

Σύμφωνα με το αρ. 8 της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 (Β’ 460) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα», οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημερών (Λήξη Ημερομηνίας Υποβολής ‘Ενστασης: 02-04-2020). Επισυνάπτεται πρότυπο ένστασης: Πρότυπο ένστασης.


ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΤΕ ΣΤΟ email daad11@3ype.gr .

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Μετάβαση στο περιεχόμενο