Αναμένεται η οριστική απόφαση για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των Δομών Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δυτικής Μακεδονίας

Αναμένεται η οριστική απόφαση για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των Δομών Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δυτικής Μακεδονίας

Η λειτουργία των δομών Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας της Δυτικής Μακεδονίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αφενός παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στα θύματα και συμβάλλουν στην ανατροπή στερεότυπων αναπαραγωγής βίας, αδικίας και ανισότητας και αφετέρου συνιστούν φορείς ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής για τις τοπικές κοινωνίες. Για το λόγο αυτό καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια εξεύρευσης λύσης για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

Με αφορμή το με ημερομηνία 14/04/2016 ερώτημα της Περιφερειακής Συμβούλου του συνδυασμού «ΕΛΠΙΔΑ» Α. Κανδύλη, σχετικά με τη συνέχιση των δομών Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας της Δυτικής Μακεδονίας, δίνεται η ευκαιρία να ενημερώσουμε τις γυναίκες, αλλά και το σύνολο των πολιτών της Περιφέρειας ότι μετά απο σειρά επαφών με τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Αποκέντρωσης Π. Κουρουμπλή αναμένεται το αμέσως προσεχές διάστημα η  οριστική απόφαση για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων.

Η συνέχιση της λειτουργίας των δομών στήριξης των γυναικών θυμάτων βίας της Δυτικής Μακεδονίας θα εξασφαλισθεί μέχρι τον Αύγουστο του 2016 από εθνικούς πόρους, στη συνέχεια και ως το τέλος του 2016 απο πόρους της Περιφέρειας, ενώ για το 2017-2018 απο το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Να σημειωθεί ότι το ζήτημα της αναγκαιότητας της χρηματοδότησης της συνέχισης των σχετικών δομών έγινε γνωστό στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τον Ιούλιο του 2015 με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, στο οποίο η Περιφέρεια ανταποκρίθηκε άμεσα, αναζητώντας στη συνέχεια λύσεις διασφάλισης της συνέχειας των Δομών Στήριξης των Γυναικών Θυμάτων Βίας της Δυτικής Μακεδονίας, με πλήρη αντίληψη της αναγκαιότητάς τους.

 

       

Κοζάνη

19/04/2016
       

Αρ. Πρωτ.:

1460

 

Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης  

Προς

– Γραφείο Προέδρου Περιφερειακού
Συμβουλίου ΠΔΜ κ. Γ. Κωτσίδη
 
 
 

Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη  
Πληροφορίες : Χ. Κιουρτσίδης, Η. Μουρατίδης  
Τηλέφωνο : 24613-53903, 50948  
Fax : 24613-50969  
E-mail : mkiourtsidis@mou.gr  imouratidis@mou.gr  
       
       
       

 

Θέμα : Ενημέρωση για τις Δομές Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας της Δυτικής Μακεδονίας

 

Σχετ. : Με ημερομηνία 14/04/2016 ερώτημα Περιφερειακής Συμβούλου του Συνδυασμού «ΕΛΠΙΔΑ» κας Α. Κανδύλη

 
 

Σε συνέχεια του ερωτήματος, με ημερομηνία 14/04/2016 της Περιφερειακής Συμβούλου του συνδυασμού «ΕΛΠΙΔΑ» κας Α. Κανδύλη, για τη συνέχιση των δομών Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας της Δυτικής Μακεδονίας, παρατίθενται τα παρακάτω στοιχεία:

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης κατά τη διάρκεια σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, που ολοκληρώθηκε το Δεκ. του 2014, δεν είχε υποβληθεί σχετική πρόταση για την αναγκαιότητα χρηματοδότησης των δομών στήριξης των γυναικών θυμάτων βίας στη Δυτική Μακεδονία.

Το ζήτημα της αναγκαιότητας της χρηματοδότησης της συνέχισης των σχετικών δομών έγινε γνωστό στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τον Ιούλιο του 2015 με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (συν. 1).

Η Περιφέρεια ανταποκρίθηκε άμεσα (Ιούλ. 2015) με το σχετικό έγγραφο (συν. 2) με το οποίο ενημέρωσε το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την τεκμηριωμένη αδυναμία κάλυψης του αναγκαίου ποσού χρηματοδότησης των δομών από το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 και ταυτόχρονα ζήτησε από τα παραπάνω αρμόδια Υπουργεία  να προχωρήσουν στην κάλυψη των αναγκαίων πόρων  είτε από το τομεακό πρόγραμμα ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» είτε με δυνατότητα αύξησης του ποσού του ΕΚΤ του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020.

Πιο συγκεκριμένα στο σχετικό έγγραφό μας (συν. 2) για τη δυνατότητα χρηματοδότησης από τις σχετικές επενδυτικές προτεραιότητες 9iii ή 9 iv περιγράφεται ότι:

  1. Το διατιθέμενο ποσό από το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 για τις δράσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii ανέρχεται σε 824.400 € (δημόσια δαπάνη), από το οποίο το ποσό των 435.355 € έχει ήδη εξειδικευτεί στο πλαίσιο της 1ης εξειδίκευσης (23/06/2015) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για τα ΚΔΑΜ-ΜΕΑ για την περίοδο 2015-2016. Είναι σαφές ότι το συνολικό διαθέσιμο ποσό των 824.400 € εκτιμάται ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των ΚΔΑΠ/ΜΕΑ για τις πρώτες δύο χρονικές περιόδους (2015-2016 και 2016-2017).

Οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος Τ2109 και Τ2019 αντίστοιχα της εν λόγω Επενδυτικής Προτεραιότητας έχουν υπολογιστεί για τις δράσεις ΚΔΑΠ-ΜΕΑ για το σύνολο του διαθέσιμου ποσού των 824.400 €.

Επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των αναγκών για τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Ξενώνων Κακοποιημένων Γυναικών από τους πόρους της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii.

  1. Το διατιθέμενο ποσό από το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 για τις δράσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iv ανέρχεται σε 6.250.000 € (δημόσια δαπάνη), από το οποίο το ποσό των 4.500.000 € αφορά τις δράσεις αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κοινωνικοοικονομικής κρίσης για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) – Health Safety Net (voucher υγείας) και το υπόλοιπο ποσό 1.750.000 € αφορά τις δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας (ΚΗΦΗ, δομές φτώχειας). Είναι σαφές ότι τα συνολικά διαθέσιμα ποσά ανά κατηγορία δράσης εκτιμάται ότι μπορούν να καλύψουν μόνον μέρος των αντίστοιχων αναγκών για τις ΕΚΟ και τα ΚΗΦΗ για το σύνολο της προγραμματικής περιόδου.

Οι δείκτες εκροών (CO17, T2111) και αποτελέσματος (Τ2017) της εν λόγω Επενδυτικής Προτεραιότητας έχουν υπολογιστεί για τις δράσεις αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κοινωνικοοικονομικής κρίσης για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) – Health Safety Net (voucher υγείας) και τις δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας (ΚΗΦΗ, δομές φτώχειας) για το σύνολο του διαθέσιμου ποσού των 6.250.400 €.

Επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των αναγκών για τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Ξενώνων Κακοποιημένων Γυναικών από τους πόρους της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iv.

Στη συνέχεια η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας επανήλθε με το σχετικό έγγραφο (συν. 3) με το οποίο ενημέρωσε εκ νέου το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  για την αναγκαιότητα διασφάλισης της χρηματοδότησης των Δομών Στήριξης των Γυναικών Θυμάτων Βίας της Δυτικής Μακεδονίας.

Ακολούθησε η δημοσίευση στο ΦΕΚ 143/Α’/9-11-2015 του Ν. 4342/2015 με θέμα «συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο … και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 72 του οποίου ρυθμίστηκε το ζήτημα της ανανέωσης ή παράτασης των συμβάσεων του προσωπικού των δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας μέχρι τις 29/02/2016.

Παράλληλα με τη σχετική αλληλογραφία η Περιφέρεια είχε τόσο τηλεφωνικές επαφές όσο και επιτόπιες συναντήσεις με στελέχη των αρμόδιων υπουργείων στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για την επίλυση του ζητήματος και της διασφάλισης της χρηματοδότησης της συνέχειας λειτουργίας  των σχετικών δομών.

Δεδομένου ότι σε σχετική συνάντηση το Δεκ. του 2015 ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Π. Κουρουμπλής δεσμεύτηκε για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προχώρησε στις αρχές Φεβ. 2016 στην αποστολή του σχετικού εγγράφου (συν. 4) προς τον Υπουργό  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το οποίο:

  • εκφράζει ακόμη μία φορά τη σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας για τη συνέχιση της λειτουργίας των δομών στήριξης και προστασίας των γυναικών θυμάτων βίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, διότι αφενός παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στα θύματα και συμβάλλουν στην ανατροπή στερεότυπων αναπαραγωγής βίας, αδικίας και ανισότητας και αφετέρου συνιστούν φορείς ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής για τις τοπικές κοινωνίες,
  • τεκμηριώνει την αδυναμία κάλυψης των αναγκαίων πόρων από το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 και
  • ζητάει ακόμη μία φορά από το Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης των εν λόγω δομών.

Ακολούθησε η δημοσίευση στο ΦΕΚ 33/Α’/27-02-2016 του Ν. 4369/2016 με θέμα «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», με τα άρθρα 57 και 65 του οποίου ρυθμίστηκε το ζήτημα της ανανέωσης ή παράτασης των συμβάσεων του προσωπικού των δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας μέχρι τις 28/04/2016 και 30/04/2016 για τα Συμβουλευτικά Κέντρα και τους Ξενώνες Φιλοξενίας αντίστοιχα.

Στη συνέχεια ακολούθησε μία σειρά επαφών με τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Αποκέντρωσης με διάθεση επίλυσης του ζητήματος και εξεύρεσης των αναγκαίων πόρων. Η οριστική απόφαση θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για τη συνέχιση της λειτουργίας των δομών στήριξης των γυναικών θυμάτων βίας της Δυτικής Μακεδονίας, είτε από Εθνικούς Πόρους και πόρους της Περιφέρειας είτε από πόρους του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

 
Στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.
 
 

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Ι. Καρυπίδης

 
 
 
Συνημμένα:

  1. Αντίγραφο του υπ. αριθμ πρωτοκ. 5.16486/οικ. 3.443/12-06-2015 έγγραφο με θέμα «ενεργοποίηση δράσεων ΕΚΤ στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 των ΠΕΠ» του Υπ. Οικ., Ανάπτ. Και Τουρ.
  2. Αντίγραφο του υπ. αριθμ. πρωτοκ. 4433/27-7-2015 με θέμα «Ενεργοποίηση Δράσεων ΕΚΤ στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 των ΠΕΠ» εγγράφου της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ
  3. Αντίγραφο του υπ. αριθμ. πρωτοκ. 6675/2-11-2015 με θέμα «Ανάγκες Ενίσχυσης Δράσεων ΕΚΤ στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020» εγγράφου της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ
  4. Αντίγραφο του υπ. αριθμ. πρωτοκ. 521/08-02-2016 με θέμα «Χρηματοδότηση λειτουργίας δομών για την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας» εγγράφου της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ

 

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

Μετάβαση στο περιεχόμενο