Απαγόρευση αλιείας στα εσωτερικά νερά (ποταμούς, τμήμα φράγματος Ιλαρίωνα, γεωφράγματα και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς) της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, λόγω αναπαραγωγής των ψαριών

Απαγόρευση αλιείας στα εσωτερικά νερά (ποταμούς, τμήμα φράγματος Ιλαρίωνα, γεωφράγματα και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς) της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, λόγω αναπαραγωγής των ψαριών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                        Γρεβενά: 27-04-2021

    ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ   ΑΓΡ/ΚΗΣ  ΟΙΚΟΝ/ΜΙΑΣ

                    ΚΑΙ     ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                            Αριθμ.Πρωτ: Δ.Υ.

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ

   Δ/ΝΣΗ  ΑΓΡ/ΚΗΣ  ΟΙΚ/ΜΙΑΣ  &  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

TMHMA     : Αλιείας              

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ                ΠΡΟΣ: Όλα τα Μ.Μ.Ε. 

T.Κ       : 51 100                      

ΠΛΗΡΟΦ.   : Νικολαΐδου Μ.               

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  : 24623 53 081                

FAX       : 24623 53 072                

email :m.nikolaidou@grevena.pdm.gov.gr

 

                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

ΘΕΜΑ:  «Απαγόρευση αλιείας στα εσωτερικά νερά (ποταμούς, τμήμα φράγματος Ιλαρίωνα, γεωφράγματα και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς) της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, λόγω αναπαραγωγής των ψαριών»

 

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Τμήμα Αλιείας, ανακοινώνεται ότι:

Σύμφωνα με Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη (ΑΔΑ:ΨΦΦΩ7ΛΨ-ΖΧΨ) της Π.Ε. Γρεβενών:

Απαγορεύεται η αλιεία με κάθε εργαλείο και μέσο σε όλους τους ποταμούς,

παραποτάμους, στο τμήμα φράγματος Ιλαρίωνα , γεωφράγματα, λιμνοδεξαμενές  και σε όλα  τα ρέοντα  ύδατα   του  Νομού  Γρεβενών , για την προστασία  της αναπαραγωγής των ψαριών και των λοιπών υδρόβιων οργανισμών

 από  την  1η  Μαΐου 2021, ημέρα Σάββατο μέχρι  και την 14η  Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα.

 Για παραβάσεις αλιευτικών διατάξεων και αποφάσεων

επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις ( επιβολή προστίμου , κατάσχεση και εκποίηση των παράνομα αλιευμένων προϊόντων , κατάσχεση , εκποίηση ή καταστροφή των αλιευτικών εργαλείων και συσκευών).

                                                                        Ο Διευθυντής

                                                                        Νικόλαος Τάκας

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Μετάβαση στο περιεχόμενο