Απαρχή έναρξης μεγάλων έργων στο Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση των εγκαταστάσεων

Απαρχή έναρξης μεγάλων έργων στο Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση των εγκαταστάσεων

Δελτίο Τύπου

Απαρχή έναρξης μεγάλων έργων στο Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας η

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση των εγκαταστάσεων

 

Με Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής  Πολιτικής Του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΑΔΑ:ΨΙ5Μ4653Π8-2Γ3) εγκρίθηκαν οι  Περιβαλλοντικοί Όροι για τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση των εγκαταστάσεων και τη λειτουργία του υφιστάμενου Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας και των συνοδών αυτού έργων, στα όρη «Βασιλίτσα» και «Μπαλντούμα», του Δήμου Γρεβενών (Τοπική Κοινότητα Σμίξης) της Π.Ε. Γρεβενών στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και του Δήμου Κόνιτσας (Τοπική Κοινότητα Διστράτου) της Π.Ε. Ιωαννίνων στην Περιφέρεια Ηπείρου, με φορέα λειτουργίας το «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ».

Ευχαριστούμε θερμά τον υφυπουργό Αθλητισμού & Πολιτισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη για την ουσιαστική του συνεισφορά και παρέμβασή του στην επίλυση του θέματος που ήταν στάσιμο και άλυτο επί σειρά ετών. Ευχαριστούμε επίσης όλους όσους από τη θέση τους με την ενεργό τους συμμετοχή συνέβαλλαν διαχρονικά στην προώθηση και επίτευξη του στόχου μας.

Πιο συγκεκριμένα: το έγγραφο που λήφθηκε από το Χιονοδρομικό Κέντρο αναφέρει:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την έγκριση των κατωτέρω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών- η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση και τη λειτουργία του έργου και βαρύνει το φορέα λειτουργίας του καθώς και πάντα κατά νόμο υπόχρεο – για τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση των εγκαταστάσεων και τη λειτουργία του υφιστάμενου και στερούμενου περιβαλλοντικής αδειοδότησης Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας και των συνοδών αυτού έργων, στα όρη «Βασιλίτσα» και «Μπαλντούμα», του Δήμου Γρεβενών Δήμο Γρεβενών (Τοπική Κοινότητα Σμίξης) της Π.Ε. Γρεβενών στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και Δήμου Κόνιτσας (Τοπική Κοινότητα Διστράτου) της Π.Ε. Ιωαννίνων στην Περιφέρεια Ηπείρου, με φορέα λειτουργίας το «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ».

  1. Είδος και μέγεθος έργου

1.1. Γενικά στοιχεία

Το Eθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας είναι υφιστάμενο και αναγνωρισμένο με τον Νόμο 4276/2014,«Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 155/Β) και ειδικότερα με το άρθρο 19 αυτού, σύμφωνα με το οποίο αναγνωρίζονται ως υφιστάμενα είκοσι τέσσερα (24) χιονοδρομικά κέντρα.

Αναπτύσσεται σε έκταση 6.200 στρ., η οποία βρίσκεται στα όρη «Βασιλίτσα» και «Μπαλντούμα». Διοικητικά κατά το μεγαλύτερο τμήμα του ανήκει στον Δήμο Γρεβενών της Π.Ε. Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας (5.236 στρ., περίπου το 85% της συνολική έκτασης) και κατά ένα μικρότερο τμήμα του στον Δήμο Κόνιτσας της Π.Ε. Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου (962,22 στρ.,περίπου το 15%ης συνολική έκτασης).

Έχει εγκατεστημένους επτά (7) αναβατήρες οι οποίοι εξυπηρετούν τις δεκαοκτώ (18) υφιστάμενες πίστες καταβάσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι δύο πίστες αρχαρίων.

Στη βάση του Χιονοδρομικού Κέντρου αλλά και στην κορυφή του υπάρχουν εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των χιονοδρόμων και επισκεπτών.

Ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του Χ.Κ. περιλαμβάνει :

  • Αποξήλωση, απόσυρση και αντικατάσταση των αναβατήρων «Ελιμεία» και «Φιλίππου», λόγω παλαιότητας. Επισημαίνεται δεν θα γίνουν νέες χαράξεις αλλά θα διατηρηθούν οι υφιστάμενες.
  • Υλοποίηση μέτρων που αποσκοπούν στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων δομικών εγκαταστάσεων του Ε.Χ.Κ Βασιλίτσας (αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση θερμοπρόσοψης κ.λπ ).
  • Αντικατάσταση των μέσων θέρμανσης (αντλίες θερμότητας σε αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου) στο υφιστάμενο διώροφο κτίσμα με χρήση σαλέ στη θέση «Διάσελο Μπαλντούμη – Βασιλίτσα» και στο υφιστάμενο ισόγειο κτίσμα στη θέση «Λισιόρο», με παράλληλη κάλυψη των αναγκών σε ζεστό νερό.

Η επέκταση του Χ.Κ. συνίσταται κυρίως στην εγκατάσταση τριών (3) νέων αναβατήρων , την επέκταση του χώρου στάθμευσης, την εγκατάσταση Συστήματος Τεχνητής Χιόνωσης και Τεχνητής Λίμνης, τη δημιουργία Κέντρου Υποδοχής και Διημέρευσης (Σαλέ), τη δημιουργία Χώρου παροχής υπηρεσιών (Αναψυκτήριο), την εγκατάσταση Αποχετευτικού Δικτύου – σύνδεση των εγκαταστάσεων του Χ.Κ. με το δίκτυο αποχέτευσης της Τοπικής Κοινότητας Σμίξης, τη λήψη Προληπτικών Μέτρα για Αποφυγή Σχηματισμού Χιονοστιβάδων, τη δημιουργία Διαδρομών Ορεινής Ποδηλασίας.

Η επέκταση του Χ.Κ. ως προς τη χιονοδρομία συνίσταται στην :

  • Εγκατάσταση Τετραθέσιου Εναέριου Αποσυμπλεκόμενου Αναβατήρα με Σκέπαστρο, (Κ1),

χωρίς δημιουργία νέων πιστών

  • Εγκατάσταση Τετραθέσιου Εναέριου Αποσυμπλεκόμενου Αναβατήρα με Σκέπαστρο, (Κ5), με δημιουργία δύο (2) νέων πιστών Κ5.1 και Κ5.2
  • Εγκατάσταση Συρόμενου αναβατήρα, (Σ3), με δημιουργία δύο (2) νέων πιστών S3.1 και S3.2
  • Διαμόρφωση τεσσάρων (4) νέων πιστών :

Κ5.1 μήκους 990 μ. και εμβαδού κατάληψης περίπου 24.750 τ.μ.

Κ5.2. μήκους 1.110 μ. και εμβαδού κατάληψης περίπου 27.750 τ.μ.

S3.1. και S3.2 μήκους 720 μ. και εμβαδού κατάληψης περίπου 18.000 τ.μ. εκάστη.

Η υφιστάμενη ονομαστική δυναμικότητα των αναβατήρων του Χ.Κ. ανέρχεται στα 5.500 άτομα/ώρα. Με την ολοκλήρωση των έργων εκσυγχρονισμού και επέκτασης θα ανέλθει στα 10.200 άτομα/ώρα.

Με χρηστή διοίκηση, με την τακτοποίηση των χρόνιων συσσωρευμένων οικονομικών και άλλων προβλημάτων, με σοβαρότητα αλλά και συνέπεια λόγων και έργων η Επιτροπή Διοίκησης του Ε.Χ. Κ. Βασιλίτσας εργάζεται διεξοδικά για να πετύχει τον κοινό μας στόχο, την ανάπτυξη του Χιονοδρομικού μας Κέντρου και τη λειτουργία του.

Για την Επιτροπή Διοίκησης

             Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Ι. Καραγιάννης

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184