Δείτε αναλυτικά τα τέλη κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτων για το 2016

Δείτε αναλυτικά τα τέλη κυκλοφορίας Ι.Χ αυτοκινήτων για το 2016

Εκτός από τις αυξήσεις των τελών κυκλοφορίας από 15 έως 60 ευρώ σε επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα με κυβισμό άνω των 1.358 κ.εκ. και ημερομηνία ταξινόμησης μεταξύ 2006 και 10ου/2010 και τις αυξήσεις από 8 έως 32 λεπτά το γρ./χλμ για τα καινούρια αυτοκίνητα που ο υπολογισμός των τελών γίνεται βάσει εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η αναπροσαρμογή φέρνει αυξήσεις και στα υβριδικά που πλέον απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας μόνο αν ο κυβισμός τους δεν ξεπερνά τα 1.549 κ.εκ -έναντι 1929 κ.εκ. με το προηγούμενο καθεστώς   (Φωτογραφία:  Reuters )

Σε «τέσσερις ταχύτητες» και δύο μεγάλες κατηγορίες με βάση τον κυβισμό κινητήρα ή τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα την παλαιότητα, θα υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας του 2016 για τα επιβατικά Ι.Χ αυτοκίνητα σύμφωνα με το σχετικό νομοσχέδιο που κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή.
Αναλυτικότερα, για τα επιβατικά Ι.Χ αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα έως την 31/10/2010, τα τέλη κυκλοφορίας θα υπολογίζονται με βάση τον κυβισμό του κινητήρα και την παλαιότητα σε τρεις κατηγορίες: α) επιβατικά Ι.Χ αυτοκίνητα  και μοτοσικλέτες που έχουν ταξινομηθεί έως το 2000 β) επιβατικά Ι.Χ αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες που έχουν ταξινομηθεί απο το 2001 έως το 2005 και γ) επιβατικά Ι.Χ αυτοκίνητα και και μοτοσικλέτες που εχουν ταξινομηθεί από το 2006 και έως τις 31/10/2010. (ΠΙΝΑΚΑΣ Α)

Για τα επιβατικά Ι.Χ αυτοκίνητα με ημερομηνία ταξινόμησης από την 1η/11/2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. (ΠΙΝΑΚΑΣ Β)

Δείτε αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες πώς διαμορφώνονται τα τέλη κυκλοφορίας για το 2016 για τα επιβατικά Ι.Χ αυτοκίνητα αναλόγως με την πρώτη ημερομηνία ταξινόμησης καθώς και τις διαφορές σε σχέση με τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού τους:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΥΒΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Κυβισμός

1η Ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το έτος 2000

1η Ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2001 έως το έτος 2005

1η Ταξινόμηση
στην Ελλάδα από το έτος 2006 και έως 31/10/2010

μέχρι 300 κ.εκ

22 €
Αμετάβλητα -σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς

22 €
Αμετάβλητα

           22 €
Αμετάβλητα

από 301 κ.εκ μέχρι 785 κ.εκ

55 €
Αμετάβλητα

55 €
Αμετάβλητα

           55 €

   Αμετάβλητα

από 786 κ.εκ. μέχρι 1.071 κ.εκ

120 €
Αμετάβλητα

120 €
Αμετάβλητα

           120 €
Αμετάβλητα

από 1.072 κ.εκ μέχρι 1.357 κ.εκ

135 €
Αμετάβλητα

135 €
Αμετάβλητα

          135 €
Αμετάβλητα

από 1.358 κ.εκ μέχρι 1.548 κ.εκ

225 €
Μειωμένα κατά 15 ευρώ -σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς

240 €
Αμετάβλητα

           255 €

Αυξημένα κατά 15 ευρώ -σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς

από 1.549 κ.εκ
μέχρι 1.738 κ.εκ

250 €
Μειωμένα κατά 15 ευρώ

265 €
Αμετάβλητα

           280 €

Αυξημένα κατά 15 ευρώ

από 1.739 κ.εκ μέχρι 1.928 κ.εκ

280 €
Μειωμένα κατά 20 ευρώ

300 €
Αμετάβλητα

           320 €

  Αυξημένα κατά 20 ευρώ

από 1.929 κ.εκ μέχρι 2.357 κ.εκ

615 €
Μειωμένα κατά 45 ευρώ

630 €
Μειωμένα κατά 60 ευρώ

           690 €

Αυξημένα κατά 30 ευρώ

από 2.358 κ.εκ μέχρι 3.000 κ.εκ

820 €
Μειωμένα κατά 60 ευρώ

840 €
Μειωμένα κατά 40 ευρώ

          920 €

Αυξημένα κατά 40 ευρώ

από 3.001 κ.εκ μέχρι 4.000 κ.εκ

1.025 €
Μειωμένα κατά 75 ευρώ

1.050 €
Μειωμένα κατά 50 ευρώ

          1.150 €

 Αυξημένα κατά 50 ευρώ

από 4.001 κ.εκ και άνω

1.230 €
Μειωμένα κατά 90 ευρώ

1.260 €
Μειωμένα κατά 60 ευρώ

           1.380 €

Αυξημένα κατά 60 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 – 1η ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 1/11/2010

Κλιμάκιο εκπομπών CO2 (γρ./χλμ.)

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γρ. εκπομπών CO2 σε ευρώ

0 – 90 (γρ./χλμ.)

0 €

91 – 100 (γρ./χλμ.)

0,90 €

Η συγκεριμένη κατηγορία απαλλασσόταν από τα τέλη κυκλοφορίας στο προηγούμενο καθεστώς

101 – 120 (γρ./χλμ.)

0,98 €
Αυξημένο κατά 8 λεπτά του ευρώ
-σε σχέση με το  προηγούμενο καθεστώς

121 – 140 (γρ./χλμ.)

1,20 €
Αυξημένο κατά 10 λεπτά του ευρώ
-σε σχέση με το  προηγούμενο καθεστώς

141 – 160 (γρ./χλμ.)

1,85 €
Αυξημένο κατά 15 λεπτά του ευρώ -σε σχέση με το παλιό καθεστώς

161 – 180 (γρ./χλμ.)

2,45 €
Αυξημένο κατά 20 λεπτά του ευρώ -σε σχέση με το  προηγούμενο καθεστώς

181 – 200 (γρ./χλμ.)

2,78 €
Αυξημένα κατά 23 λεπτά του ευρώ -σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς

201 – 250 (γρ./χλμ.)

3,05 €
Αυξημένα κατά 25 λεπτά του ευρώ -σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς

251 και άνω (γρ./χλμ.)

3,72 €

Αυξημένα κατά 32 λεπτά του ευρώ -σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς

Παράλληλα το νομοσχέδιο προβλέπει τέλη κυκλοφορίας για Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα) ύψους 140 ευρώ.
Όπως επίσης σημειώνεται, στην τροπολογία «Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση των α.ν. 89/1967 (ΑΊ32). Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών».
Επίσης με την προτεινόμενη ρύθμιση διατηρείται η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες έως 1.549 κυβικά εκατοστά -στο προηγούμενο καθεστώς η απαλλαγή ίσχυε έως 1.929 κ.εκ- ανεξαρτήτως πρώτης ημερομηνίας ταξινόμησης.
Για τα υβριδικά οχήματα των παραπάνω κατηγοριών με κυβισμό άνω των 1.549 κ.εκ. με ημερομηνία ταξινόμησης έως 31/10/2010 θεσπίζονται τέλη κυκλοφορίας που ανέρχονται στο 60% των συμβατικών οχημάτων.
Σημειώνεται ότι με το προηγούμενο καθεστώς όλα τα επιβατικά υβριδικά οχήματα έως 1929 κ.εκ. απαλλάσσονταν από τα τέλη κυκλοφορίας, ενώ τα μεγαλύτερου κυβισμού κατέβαλαν το 50% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.

Δείτε εδώ αναλυτικά όλη την τροπολογία για τις αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας του 2016

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τις προτεινόμενες διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας θα επέλθει άυξηση εσόδων ύψους 13 εκ. ευρώ.

auto.in.gr

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184