ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – Α’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2015-2019

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – Α’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2015-2019

Αριθμός απόφασης 602/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:

 

  1. Τα άρθρα 203-207 του Ν. 3436/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α)

  2.  Το άρθρο 2 του Π.Δ. 89/2011 που τροποποίησε το Π.Δ. 185/2007 «Όργανα και Διαδικασίες Κατάρτισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού»

  3. Την παρ. 1 του άρθρου 266, τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 86 και την περιπτ. Β΄ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87A/7.6.2010)

  4. Την υπ’ αρίθμ. 41179/04/11/2014 Υ.Α. «Περιεχόμενο, Δομή και Τρόπος Υποβολής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού» (ΦΕΚ 2970B/4.11.2014)

  5. Την υπ’ αριθμ. 366/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών «Ψήφιση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού – Α΄φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Γρεβενών 2015-2019»

ΘΕΤΕΙ

Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού – Α΄φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Γρεβενών 2015-2019 και

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Στα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου Γρεβενών, στους Πολίτες ή ενώσεις Πολιτών καθώς και στους τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Γρεβενών

 

Ότι η πρώτη ενότητα (Α’ Φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που αφορά στο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου Γρεβενών για την περίοδο 2015-2019, μετά και την ψήφισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο, τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση για το χρονικό διάστημα από 25-8-2015 έως και 11-9-2015

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του περιεχομένου του Στρατηγικού Σχεδιασμού, είτε από τα σχετικά κείμενα που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.dimosgrevenon.gr είτε μετά απόσυνεννόηση με το Γραφείο Προγραμματισμού από το Δήμο Γρεβενών

Αρμόδιοι υπάλληλοι σε θέματα Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου:

Ζαμανάκος Πούλιος τηλ. 24623-53438, email: %CE%91%CF%85%CF%84%CE%AE %CE%B7 %CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7 %CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D %CF%84%CE%B1%CF%87%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85 %CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9 %CE%B1%CF%80%CF%8C %CE%BA%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B7 %CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7. %CE%A7%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9 %CE%BD%CE%B1 %CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%B5 %CF%84%CE%B7%CE%BD Javascript %CE%B3%CE%B9%CE%B1 %CE%BD%CE%B1 %CF%84%CE%B7 %CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5. “>zamanakos@yahoo.gr και

Καραγκιόζης Γεώργιος, τηλ.: 24623-53435, email: %CE%91%CF%85%CF%84%CE%AE %CE%B7 %CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7 %CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D %CF%84%CE%B1%CF%87%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85 %CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9 %CE%B1%CF%80%CF%8C %CE%BA%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B7 %CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7. %CE%A7%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9 %CE%BD%CE%B1 %CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%B5 %CF%84%CE%B7%CE%BD Javascript %CE%B3%CE%B9%CE%B1 %CE%BD%CE%B1 %CF%84%CE%B7 %CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5. “>kgio1962@yahoo.gr

Στη συνέχεια, μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις εγγράφως ή ηλεκτρονικά (συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου).

Η υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχόλιων μπορεί να γίνεται:

Α)Ταχυδρομικά στη Δ/νση: Δήμος Γρεβενών – Πλ. Ελευθερίας 1 – 51100 Γρεβενά,

Β)Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Δ/νση email: %CE%91%CF%85%CF%84%CE%AE %CE%B7 %CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7 %CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D %CF%84%CE%B1%CF%87%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85 %CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9 %CE%B1%CF%80%CF%8C %CE%BA%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B7 %CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7. %CE%A7%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9 %CE%BD%CE%B1 %CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%B5 %CF%84%CE%B7%CE%BD Javascript %CE%B3%CE%B9%CE%B1 %CE%BD%CE%B1 %CF%84%CE%B7 %CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5. “>dimarxos@dimosgrevenon.gr

Γ)Με την κατάθεση συμπληρωμένου ερωτηματολογίου στο Γραφείο Δημάρχου (Πλ. Ελευθερίας 1 – Κεντρικό Δημαρχείο), ή στο Γραφείο Προγραμματισμού (Διοικητήριο – 2ος όροφος γρ. 4121)

το αργότερο μέχρι ένδεκα (11) Σεπτεμβρίου 2015

Περισσότερα εδώ:

http://dimosgrevenon.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1394:-2015-2019-&catid=22:2014-09-02-08-20-59&Itemid=65

 
 

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184