Διαγωνισμός με την κατάθεση προσφορών για την κατακύρωση σε ανάδοχη εταιρεία της εστίασης στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών

Διαγωνισμός με την κατάθεση προσφορών για την κατακύρωση σε ανάδοχη εταιρεία της εστίασης στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών

http://www.nosgrevenon.gr/wp-content/uploads/2020/10/ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΣΤΙΑΣΗΣ.pdf

To Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, διενεργεί Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Συστημένος Αριθμός :101025)  με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον χαμηλότερη α­πό οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών εστίασης CPV 55320000-9με προσωπικό:

  • τρεις (3) Μάγειροι και
  • τέσσερις (4) Τραπεζοκόμοι,

συνολικού προϋπολογισμού  130.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος  Φ.Π.Α  για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.

Φορέας χρηματοδότησης : Το έργο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Τόπος παράδοσης: Το Γ.Ν. Γρεβενών για την παροχή υπηρεσιών εστίασης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών  οι συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες προμηθευτών και ότι ισχύει στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.

Απαιτούμενες εγγυήσεις :

α)  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό αξίας 2% της συνολικής ή επιμέρους

προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α..

β) ) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης  αξίας 5% της συνολικής συμβατικής δαπάνης χωρίς

το Φ.Π.Α..

Προθεσμία & Τρόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) από   21/10/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 23/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στον Ν. 4412/2016.

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Η πλατφόρμα του  ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Χρονική διάρκεια ισχύος των προσφορών : εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (υποψήφιοι προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των κατατεθέντων προσφορών θα  πραγματοποιηθεί την Παρασκευή   27/11/2020 και ώρα 10:00.

Το νοσοκομείο θα παρέχει ελεύθερη (δωρεάν) άμεση και πλήρη πρόσβαση στο τεύχος της διακήρυξης  και τα Παραρτήματα αυτής, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.nosgrevenon.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνα 2462350311, τηλεομοιοτυπία: 2462 350344, και στο e-mail: prom1@nosgrevenon.gr .

  Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ του  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
                         Δρ. ΕΥΤΥΧΙΑ Π. ΚΑΠΑΤΟΥ

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184