Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών: Κοινή Επιστολή Φορέων του Νομού Γρεβενών προς το Υπουργείο Εσωτερικών

Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών: Κοινή Επιστολή Φορέων του Νομού Γρεβενών προς το Υπουργείο Εσωτερικών

ΠΡΟΣ

Υπουργείο Εσωτερικών

(Μακεδονίας-Θράκης)

Υφυπουργό Εσωτερικών

(Μακεδονίας-Θράκης)

κ. Σταύρο Καλαφάτη

Κοινοποίηση:

Α) Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Ν. Γρεβενών κ. Ανδρέα Πάτση

Β) Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Κασαπίδη

 Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Το συνεχιζόμενο καθεστώς του Lockdown λόγω της πανδημίας είχε και έχει ως αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών και εστίασης (η οποία παραμένει μέχρι και σήμερα κλειστή) να υποστεί μεγάλης έκτασης οικονομική καταστροφή.

Ο παραγωγικός ιστός της χώρας αλλά και του Νομού μας που στηρίζεται στις μικρομεσαίες-οικογενειακές επιχειρήσεις βλέπουμε να κλονίζεται σημαντικά με ολέθρια αποτελέσματα για τη χώρα, τον τόπο μας αλλά και τις οικογένειές μας.

Είμαστε αυτοί που στηρίζουμε την τοπική οικονομία, είμαστε αυτοί που συμμορφωθήκαμε από την αρχή της πανδημίας με τις αποφάσεις της κυβέρνησης για κλείσιμο των επιχειρήσεών μας.

Είμαστε όμως και αυτοί που βλέπουμε καθημερινά να είμαστε στο μάτι του κυκλώνα με αβέβαιο μέλλον για τις επιχειρήσεις μας, για το μέλλον των οικογενειών μας, για το μέλλον των παιδιών μας, για το Μέλλον του Τόπου μας.

Τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί είναι πολλά και μεγάλος αριθμός συναδέλφων μας να έχουν πλέον σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης των επιχειρήσεών τους αλλά και των οικογενειών τους.

Στα προβλήματα αυτά δεν είμαστε απλοί παρατηρητές και έτσι ως Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Γρεβενών αναλάβαμε την πρωτοβουλία να συναντηθούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι Φορείς του Νομού Γρεβενών και να προχωρήσουμε σε μία κοινή διεκδίκηση λύσης των προβλημάτων μας από την κυβέρνηση με μία σειρά συγκεκριμένων μέτρων στήριξης. Γιατί τώρα όσο ποτέ χρειάζονται αποφασιστικές λύσεις μέσα από ένα ρεαλιστικό και γενναίο πρόγραμμα στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Κύριε Υπουργέ,

Μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους όλων των Φορέων του Νομού Γρεβενών προτείνουμε μια σειρά μέτρων-προτάσεων που πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσουν σημαντικά και που σας παραθέτουμε με την παρούσα επιστολή. Την επιστολή αυτή συνυπογράφουν όλοι όσοι συμμετείχαν στις συναντήσεις αυτές.

Πιο συγκεκριμένα τα μέτρα τα οποία προτείνονται είναι τα ακόλουθα:

ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Αύξηση του ποσού των 40 εκατομμυρίων στο υφιστάμενο πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19» της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ώστε να ενταχθούν περισσότερες επιχειρήσεις που αποκλείονται λόγω χαμηλής βαθμολογίας.
 2. Νέος κύκλος του προγράμματος «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19» της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με απώτερο σκοπό, να ενταχθούν και επιχειρήσεις που αποκλείστηκαν από τον πρώτο κύκλο. Ειδικά:

α) να λαμβάνεται ως κριτήριο ένταξης η πτώση του κύκλου εργασιών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 εν σύγκρισή με το αντίστοιχο του 2019.

β) μικρότερο ποσοστό μοριοδότησης της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

γ) για τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στον πρώτο κύκλο του προγράμματος να συνυπολογίζεται το πόσο επιδότησης που έχουν ήδη λάβει, στην λογική της επιστρεπτέας 5.

 1. Πρόγραμμα ΕΣΠΑ με επιδότηση σε ποσοστό 100% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων για την διατήρηση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθότι η Π.Ε. Γρεβενών έχει σταθερά το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα.
 2. Νέα ευέλικτα προγράμματα επιδότησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για αναβάθμιση και βελτίωση των παροχών τους, με ποσοστό άνω του 70%, ανεξάρτητου ΚΑΔ, ειδικά λόγω των επιπτώσεων από τον Covid-19, όπου

α) να μην λαμβάνετε υπόψιν ο θετικός ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών.

β) να μην λαμβάνετε υπόψιν ο μέσος ορός κερδών προ φόρων και αποσβέσεων.

γ) κάλυψη του ποσοστού της ιδίας συμμέτοχης με άτοκη χρηματοδότηση από το τραπεζικό σύστημα και την μη μοριοδότηση της κεφαλαιακής επάρκειας.

 1. Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που ιδρυθήκαν το 2019 και δεν συμμετέχουν στα προηγούμενα προγράμματα.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

 1. Επιδότηση ενοικίου επιχειρήσεων στο 40% ως 31/12/21
 2. Προσωρινή απαγόρευση της διακοπής ρεύματος, ύδρευσης, τηλεφωνικής επικοινωνίας ή παροχής υπηρεσιών διαδικτύου για τις επιχειρήσεις λόγω μη καταβολής τρεχουσών οφειλών και παράταση καταβολών των εν-ισχύ ρυθμίσεων.
 3. Πρόγραμμα με επιδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με 70% εξοπλισμού και αναβάθμισης ανεξάρτητου ΚΑΔ.
 4. Να ληφθεί ως κριτήριο ένταξης στα προγράμματα βοήθειας και η κερδοφορία ή η ζημία και όχι μόνο ο κύκλος εργασιών.
 5. Επιδότηση των εισφορών ατομικής ασφάλισης αυτοαπασχολούμενων επιχειρηματιών για το 2020-2021.
 6. Προγράμματα επιδοτούμενα για εργαζόμενους στις επιχειρήσεις για διασφάλιση

θέσεων εργασίας, με κύρια χαρακτηριστικά:

α) Επιδότηση επί του πραγματικού μισθού άνω του 75%

β) Διάρκεια διετίας χωρίς περιορισμό

 1. Χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους επιχειρηματίες που ανέστειλαν ή πρόκειται να αναστείλουν τη λειτουργία τα επιχείρησή τους, χωρίς άλλους όρους και προϋποθέσεις.
 2. Όλες οι Επιστρεπτέες προκαταβολές που έχουν ήδη χορηγηθεί να μετατραπούν σε μη επιστρεπτέες.
 3. Αναστολή της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος για το 2020-2021
 4. Επιστροφή στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ, από το οικονομικό έτος 2020 προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.
 5. Καθιέρωση ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού.
 6. Άμεση καταβολή των οικονομικών υποχρεώσεων του Δημοσίου στις Τεχνικές Εταιρείες και Τεχνικά Γραφεία
 7. Άμεση ένταξη των ΚΑΔ που αφορούν όλους τους μηχανικούς, στα μέτρα

στήριξης των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του Covid-19:

✓ Τεχνικές Εταιρίες (ΚΑΔ 4119, 4120, 4211, 4212, 4213, 4221, 4222, 4291,

4299, 4911, 4912, 4321, 4329, 4329, 43991, 43932, 4993, 4394, 4339, 4391,

✓ Επισκευής Μεταλλικών Προϊόντων Μηχανημάτων και Ειδών Εξοπλισμού:

(ΚΑΔ 3311, 3317, 3319),

✓ Εγκατάστασης Βιομηχανικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού (ΚΑΔ 3320),

✓ Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Επεξεργασίας Δεδομένων (ΚΑΔ

6201, 6202, 6203, 6209, 6311),

✓ Δραστηριότητες Κεντρικών Γραφείων (ΚΑΔ 7010),

✓ Επισκευή Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΚΑΔ 9511).

Σε αυτές τις δύσκολες και πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώνουμε πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να σταθεί ουσιαστικά δίπλα μας και να μας στηρίξει με κάθε τρόπο.

Η προσωπική σας βοήθεια κύριε Υπουργέ για την προώθηση των αιτημάτων μας στα αρμόδια Υπουργεία πολύτιμη.

Αναμένοντας τις περαιτέρω από εσάς ενέργειες, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Μετά τιμής

Ιωάννης Γιάτσιος
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών

Γεώργιος Δασταμάνης
Δήμαρχος Γρεβενών

Δημήτριος Κορδίλας
Δήμαρχος Δεσκάτης

Ζαχαρούλα Χατζηζήση Λάμαρη
Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Δεσκάτης

Ιωάννης Παπαζήσης
Πρόεδρος Ένωσης βενζινοπωλών Γρεβενών

Νικόλαος Ράμμος
Πρόεδρος Επιμελητήριου Γρεβενών

Λάζαρος Χαραλαμπίδης
Πρόεδρος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού Γρεβενών

Θωμάς Δημητριάδης Βλάμης
Πρόεδρος Συλλόγου Επισκευαστών Αυτοκινήτων Γρεβενών

Νικόλαος Τάτσιος
Πρόεδρος Σωματείου Υδραυλικών Γρεβενών

Λεωνίδας Τεντόγλου
Πρόεδρος Σωματείου Αρτοποιών Γρεβενών

Γρηγόριος Τσαπατσάρης
Πρόεδρος Σωματείου Ιδιοκτητών Καφετεριών Ειδών Εστίασης

Θεοχάρης Γεώργιος
Πρόεδρος Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Γρεβενών

Νίκου Γεωργία
Πρόεδρος Σωματείου Κουρέων Κομμωτών και Αισθητικών Γρεβενών

Μάνθος Κούρτογλου
Πρόεδρος Σωματείου Λαϊκών Αγορών Γρεβενών

Αλέκος Ντούνας
Πρόεδρος ΤΕΕ Γρεβενών

Για το   Δ.Σ

Εμπορικού Συλλόγου Γρεβενών

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Δημάδης

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184