Επιστολή Διαμαρτυρίας Ιατρών

Επιστολή Διαμαρτυρίας Ιατρών

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Κ.Υ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Με βάση τις πρόσφατες αποφάσεις της  3ης Υ.Π.Ε. (υπ’αριθμόν 929-931), ενημερωθήκαμε για ακόμη μια φορά για μετακινήσεις αγροτικών ιατρών μεταξύ των δομών υγείας του νομού Γρεβενών. Πιο συγκεκριμένα, οι αποφάσεις αυτές προβλέπουν τη δημιουργία τριών ομάδων αγροτικών ιατρών με μηνιαία εναλλαγή προσώπων.

Η πρώτη ομάδα θα εξυπηρετεί αποκλειστικά το Γ.Ν. Γρεβενών (πρωινό ωράριο, εφημερίες).

Η δεύτερη ομάδα θα εξυπηρετεί το Γ.Ν. Γρεβενών μόνο με εφημερίες και τα περιφερικά ιατρεία (Π.Ι.) του νομού.

Η τρίτη ομάδα θα εξυπηρετεί το Κ.Υ. Δεσκάτης και τα υπόλοιπα περιφερικά ιατρεία του νομού.

Οι εν λόγω αποφάσεις φέρνουν τα πάνω κάτω καθώς, όχι απλώς δεν ενισχύουν το ανθρώπινο δυναμικό του Γ.Ν. Γρεβενών, όπως ισχυρίζεται η Υ.Π.Ε., αλλά εντείνουν την υποστελέχωση του σε σχέση με την παρούσα κατάσταση. Ταυτόχρονα, δυσχεραίνουν την επαρκή εξυπηρέτηση των περιφερικών ιατρείων του νομού.

Μέχρι πρότινος οι αγροτικοί ιατροί καλύπταμε 4 τμήματα του Γ.Ν. Γρεβενών (Χειρουργική, Παθολογική, Ακτινολογικό- Κλινική και Τμήμα Επειγόντων) με πρωινό ωράριο και εφημερίες, το Κ.Υ. Δεσκάτης, τις ανάγκες συνταγογράφησης του Κ.Υ. Γρεβενών καθώς και τα περιφερικά ιατρεία, καλύπτοντας χρόνια κενά του συστήματος υγείας του νομού.

Για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου απαιτούνταν 4 ειδικευόμενοι και 12 αγροτικοί ιατροί με 7-8 εφημερίες ανά μήνα, ενώ αντίστοιχα το Κ.Υ. Δεσκάτης καλυπτόταν επαρκώς από 4-5 αγροτικούς ιατρούς. Με βάση τις παραπάνω αλλαγές, οι 12 αγροτικοί ιατροί του νοσοκομείου μειώνονται σε 8, κάτι που καθιστά αδύνατη την πλήρη κάλυψη των τμημάτων, δυσκολεύει το έργο των κλινικών, δημιουργεί χειρότερες συνθήκες εργασίας, ενώ συνολικά μειώνει την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται και μάλιστα σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο όπου λόγω της θερινής περιόδου αυξάνεται σημαντικά ο πληθυσμός του νομού. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι μεταφέρονται στο Κ.Υ. Δεσκάτης, το οποίο καλύπτονταν πλήρως με το προηγούμενο καθεστώς.

Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται μία παράδοξη κατάσταση, όπου οι εργαζόμενοι αγροτικοί στο νοσοκομείο δε θα επαρκούν για την ποσοτική και ποιοτική κάλυψη των εφημεριών, ενώ στο Κ.Υ θα αναλογούν υπεράριθμοι αγροτικοί ιατροί που θα μπορούσαν να διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών αυτών.

Παράλληλα, υποβαθμίζεται εξίσου η παρεχόμενη μέσω των περιφερικών ιατρείων πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Με βάση το κυλιόμενο πρόγραμμα προκύπτουν λιγότερες επισκέψεις στα Περιφερικά Ιατρεία για τους συναδέλφους που θα εξυπηρετούν το νοσοκομείο κατ’ αποκλειστικότητα. Έτσι διαταράσσεται ο ρόλος των Π.Ι., τραυματίζεται η σχέση ιατρού-ασθενούς που δημιουργείται σε επίπεδο κοινότητας από τους αγροτικούς ιατρούς, και δυσκολεύει η εξυπηρέτηση του πληθυσμού με χρόνια νοσήματα – πρόβλημα που είχε ήδη προκύψει από την απόφαση της 3ης Υ.Π.Ε. για κλείσιμο των Π.Ι εν μέσω πανδημίας.

Σαν αγροτικοί ιατροί και ειδικευόμενοι γνωρίζουμε ότι καλύπτουμε κενά του συστήματος υγείας που θα έπρεπε να έχουν καλυφθεί ήδη από μόνιμο και εκπαιδευμένο προσωπικό. Ενδεικτικές είναι οι ελλείψεις στο Παθολογικό, Ακτινολογικό κ.α τμήματα, καθώς και στο κέντρο υγείας. Εν μέσω πανδημίας, και εν αναμονής 2ου κύματος πανδημίας   θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα του υπουργείου και της 3ης ΥΠΕ η επάνδρωση του Ε.Σ.Υ και της Π.Φ.Υ. Αντιθέτως, μειώνεται η δύναμη του Νοσοκομείου και παρακωλύεται η σωστή λειτουργία των Π.Ι.

Δεδομένων των παραπάνω, αδυνατούμε  να μείνουμε αμέτοχοι στην κατάσταση που διαμορφώνεται.

Ζητάμε:

Την πλήρη στελέχωση με μόνιμο προσωπικό του Νοσοκομείου και του Κ.Υ.

Την εξασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικής υποστήριξης του Νοσοκομείου και του Κ.Υ

Διεκδικούμε:

Την άμεση ανάκληση των σχετικών αποφάσεων για μετακινήσεις αγροτικών ιατρών.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

Αντωνιάδου Κερασούλα, Ειδικευόμενη Παθολογίας Γ.Ν. Γρεβενών

Αποστολίδης Γιώργος, Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου Κ.Υ. Δεσκάτης

Γιούργα Μαρία, Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου Κ.Υ. Δεσκάτης

Γραμματικόπουλος Δημήτρης, Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου Κ.Υ. Δεσκάτης

Διβιδής Γιώργος, Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου Κ.Υ. Δεσκάτης

Κάππου Καλλιόπη, Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου Κ.Υ. Δεσκάτης

Κωστόπουλος Γιώργος, Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου Κ.Υ. Δεσκάτης

Λωρίτης Κωνσταντίνος, Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου Κ.Υ. Δεσκάτης

Μελάς Κωνσταντίνος, Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου Κ.Υ. Δεσκάτης

Μέσκος Αχιλλέας, Ειδικευόμενος Παθολογίας Γ.Ν. Γρεβενών

Μοσχονάς Μάνος, Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου Κ.Υ. Δεσκάτης

Μουρτζούνη Αναστασία, Ειδικευόμενη Χειρουργικής Γ.Ν.Γρεβενών

Παπαδόπουλος Πολυχρόνης, Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου Κ.Υ. Δεσκάτης

Πύρρου Νικολέτα, Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου Κ.Υ. Δεσκάτης

Στεργιόπουλος Γιώργος, Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου Κ.Υ. Δεσκάτης

Τερζάκης Μιχάλης, Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου Κ.Υ. Δεσκάτης

Τζήμκας – Δακής Κωνσταντίνος, Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου Κ.Υ. Δεσκάτης

Τσακνάκης Γιώργος , Ειδικευόμενος Παθολογικής Γ.Ν. Γρεβενών

Τσιλιγκερίδης  Σταύρος, Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου Κ.Υ. Δεσκάτης

Φώλα Αμαλία, Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου Κ.Υ. Δεσκάτης

Χρυσοσπάθη Αλεξάνδρα, Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου Κ.Υ. Δεσκάτης

Συνοπτικά οι παραπάνω μετακινήσεις επηρεάζουν α) το νοσοκομείο των γρεβενών. καθώς απο 12 εφημερεύοντες παραμένουν μόλις 8 κάτι που αφήνει ακάλυπτα τα τμήματα β) τα περιφερικά ιατρεία των χωριών καθώς με τις οδηγίες τις ΥΠΕ προκύπτουν λιγότερες επισκέψεις ανα χωριό αφήνοντας ακάλυπτους του συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη
Το Κ.Υ Δεσκάτης, το Νοσοκομείο, οι Διευθυντές και οι ειδικοί των κλινικών του νοσοκομείου, καθώς και πολλοί πρόεδροι των κοινοτήτων  έχουν εκφράσει την στήριξη τους και αναμένουμε και γραπτό κείμενο για δημοσιοποίηση στις προσεχείς μέρες.
Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184