38 Views

Ετήσιο Εξ αποστάσεως Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στη Διαπολιτισμική Εκπ/ση (9μηνο – 408 ωρών)

ΕΤΉΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΎΜΕΝΟ
ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉ
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

408 ΩΡΏΝ ΚΑΙ 9ΜΗΝΟ: ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉ
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΈΣ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΌ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΌ ΥΠΌΒΑΘΡΟ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει ΕΞ
ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ και ΑΣΎΓΧΡΟΝΟ
μοριοδοτούμενο ΕΤΉΣΙΟ 408 ΩΡΏΝ
επιμορφωτικό πρόγραμμα με ακριβή τίτλο
«ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΗ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΈΣ
ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΌ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΌ
ΥΠΌΒΑΘΡΟ [1]»

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΊ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΈΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΕΙΣ ΚΑΘΏΣ ΤΟ ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΑΣΎΓΧΡΟΝΑ. ΕΣΕΊΣ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΆΖΕΤΕ
ΌΠΟΤΕ ΘΈΛΕΤΕ. ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ.

Ο εκπαιδευόμενος πραγματοποιεί μόνο 7
εργασίες το χρόνο των 200-250 λέξεων ώστε
να μπορέσει να συμπληρώσει επιτυχώς
την αξιολόγησή του.

ΣΚΟΠΌΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η
επιστημονική στήριξη στους
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας σε θέματα
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και
ειδικότερα σε ότι αφορά την ένταξη των
μεταναστών, προσφύγων και γενικότερα
μαθητών από διαφοροποιημένα
πολιτισμικά περιβάλλοντα  στη σχολική
μονάδα και την εκπαιδευτική
διαδικασία.

ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΎΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΑΚΌΛΟΥΘΕΣ ΟΜΆΔΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΈΝΩΝ:

Α) Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων
των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων
οι οποίοι ενδιαφέρονται να
διεκδικήσουν θέσεις διοικητικών
στελεχών της εκπαίδευσης (διευθυντές
σχολικών μονάδων, συντονιστές
εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές
Εκπαίδευσης, κλπ) ή εργάζονται ήδη σε
αυτές τις θέσεις.

Β) Σε αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ οι οποίοι
επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα
του/της εκπαιδευτικού

Γ) Σε όσους αναπληρωτές θέλουν μόρια
για το σύστημα διορισμών

Δ) Σε παιδαγωγούς, κοινωνικούς
λειτουργούς, ψυχολόγους,
κοινωνιολόγους και απόφοιτους σχολών
κοινωνικών και πολιτικών επιστημών

Ε)Σε όσους θέλουν να εργαστούν σε ΔΥΕΠ
και δομές προσφύγων και να
προσεγγίσουν μαθησιακά εις βάθος την
ένταξη μαθητών από διαφοροποιημένα
πολιτισμικά σχολικά περιβάλλοντα, την
ετερότητα στη σχολική μονάδα, την
διαπολιτισμικότητα και
πολυπολιτισμικότητα, αναλύοντας και
κατανοώντας τους βασικούς θεωρητικούς
όρους  της κοινωνικής ψυχολογίας, όπως
τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις.

Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Οι εκπαιδευόμενοι με την επιτυχή
ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα
αποκτούν επίσημο πιστοποιητικό
επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΟΛΑ ΣΕ
ΔΟΣΕΙΣ)

Κανονικό κόστος: 650 ευρώ
Άνεργοι ή και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί
(5 πρώτοι): 455 ευρώ
Διορισμένοι – μόνιμοι εκπαιδευτικοί: 585
ευρώ
Άνεργοι ή και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί
και αναπληρωτές: 585 ευρώ
ΑμΕΑ: 550 ευρώ
Μέλη πολύτεκνων οικογενειών: 550 ευρώ
Απόφοιτοι του Παν/μιου Αιγαίου: 585 ευρώ
Εγγραφή σε άλλο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ
του Παν/μίου Αιγαίου και του GoLearn: 585
ευρώ
Mέλη του προσωπικού του Παν. Αιγαίου και
του συνεργαζόμενου φορέα: 585 ευρώ
Εγγραφή έως 20 ημέρες πριν την έναρξη
του προγράμματος: 585 ευρώ
Ομαδική εγγραφή (άνω των 2 ατόμων): 520
ευρώ

ΠΩΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ

Ανεξάρτητα της κατηγορίας στην οποία
εμπίπτεται αν θέλετε άμεσα και
ηλεκτρονικά να κατοχυρώσετε την
συμμετοχή σας για το πρόγραμμα που
ξεκινάει στις 20 Μάη, θα πρέπει να
καταθέσετε 100 ευρώ στον παρακάτω
λογαριασμό ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΕΊΛΕΤΕ ΠΊΣΩ ΤΟ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΌ ΜΕ ΤΟ ΌΝΟΜΆ ΣΑΣ ΚΑΙ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΊΑ

GOLEARN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τράπεζα Πειραιώς, IBAN: GR37 0172 1260 0051 2609 5016 946

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ
ΜΑΖΙ ΣΑΣ [2]

ΜΟΡΙΟΔΌΤΗΣΗ

– 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών
εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές
υποψήφιοι)
– 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής
στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’
102/12.06.2018 , Άρθρο  24,περίπτωση ββ και
άρθρο 21, α)
– 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές και
Υποδιευθυντές (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018
, Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
– Μοριοδοτείται επίσης με τα μέγιστα
μόρια (2) για διευθυντές και
υποδιευθυντές σε Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας και σε ΔΙΕΚ
– 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών
ΤΕ και ΔΕ

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΜΟΡΙΟΔΌΤΗΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

– Για Εκπαιδευτές Ενηλίκων στις Σχολές
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), στις
Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και στα Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του
ΟΑΕΔ – σε ειδικότητες αντίστοιχης με τη
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.
– Για Εκπαιδευτές Ενηλίκων στα Δημόσια
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Δ.Ι.Ε.Κ.) και στις Δημόσιες Σχολές
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) του ν.
4186/2013 (Α’ 193) – σε ειδικότητες
αντίστοιχης θεματικής με τη
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.
–  Για Κοινωνικούς Λειτουργούς,
Φιλολόγους, Ψυχολόγους κ.λπ. του
Ι.Νε.Δι.Βι.Μ σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
3915/192/15.04.2016 «Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υποβολή
προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου
ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του
προγράμματος υποδοχής και φιλοξενίας
αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων
ανηλίκων.
– Από Δήμους, ΜΚΟ και συναφείς δομές
στην εκπαίδευση παλιννοστούντων και
μεταναστών

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΆΡΚΕΙΑ – ΓΙΑΤΊ 9ΜΗΝΟ
ΚΑΙ 408 ΩΡΏΝ

Πολλοί υποψήφιοι ρωτούν γιατί το
πρόγραμμα είναι 9μηνο (ετήσιο δηλαδή
και 408 ωρών) και δεν ειναι μικρότερης
διάρκειας σε μήνες.

Γνωρίζοντας πως τα προηγούμενα χρόνια
(βλ ετήσιο σεμινάριο στην ΕΑΕ για
πίνακες)  τάση για τα σεμινάρια ήταν να
επιμυκύνονται σε 9 μήνες για να πληρούν
τις προϋποθέσεις και θεωρόντας πως
αυτή η τάση θα επιστρέψει πολύ σύντομα,
το 9 μηνο πάντα θεωρητικά διασφαλίζει
αυτό το ενδεχόμενο και καλύπτει
μελοντικά τον υποψήφιο σε σχέση με ένα
μικρότερης διάρκειας σεμινάριο.

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΕΝΔΕΧΌΜΕΝΟ ΆΝΟΙΓΜΑ
ΠΙΝΆΚΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ

Οι περισσότεροι ρωτάτε σχετικά με το
ενδεχόμενο άνοιγμα πινάκων
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και καλά
κάνετε γιατί είναι ένα πάγιο αίτημα
μεγάλης μερίδας επιμορφωμένων
εκπαιδευτικών. Μάλιστα πέρυσι υπήρχαν
και διαρροές στον τύπο για συγκρότηση
τέτοιων πινάκων.

Λόγω της ωρίμανσης του αιτήματος των
εκπαιδευτικών, λόγω της παγίωσης του
προσφυγικού και των ΔΥΕΠ και λόγω της
ανάγκης για καταρτισμένο εκπαιδευτικό
προσωπικό πάνω στο προσφυγικό ζήτημα
θεωρούμε πως είναι πολύ πιθανό να
ανοίξει μελλοντικά αυτόνομος πίνακας
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Εκεί αν πάρουμε υπόψη τι γίνεται στην
ΕΑΕ, τότε το συγκεκριμένο σεμινάριο
«ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΗ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΈΣ
ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΌ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΌ
ΥΠΌΒΑΘΡΟ» 408 ωρών θα μπορεί ενδυνάμει να
μοριοδοτεί.

ΠΑΡΆΤΑΣΗ ΑΙΤΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΌΣΟΥΣ ΔΕΝ
ΈΧΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΕΙ

ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΞΕΚΙΝΆΕΙ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΪΟΥ και
η περίοδος αιτήσεων είναι έως τις 17
Μαϊου – Υπάρχει ενδεχόεμενο να πάρει
ακόμα μία παράταση έως την επόμενη
εβδομάδα πράγμα που θα ανακοινωθεί
ενδεχομένως αύριο

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ  [2]
Δείτε εδώ επίσης το site του
Πανεπιστημίου Αιγαίου:
http://www.pre.aegean.gr/intercultural-education/ [3]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: + 2114095663 | 2111113231
Εmail: info@golearn.gr
Εξ αποστάσεως ΣεμινάριΟ του
Πανεπιστημίου Αιγαίου

e-Grevena Portal