Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+KA1 ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Διδάσκοντας Μαθητές με Ειδικές Ανάγκες: Στρατηγικές και Εργαλεία»

Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+KA1 ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Διδάσκοντας Μαθητές με Ειδικές Ανάγκες: Στρατηγικές και Εργαλεία»

Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+KA1 ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Διδάσκοντας Μαθητές με Ειδικές Ανάγκες: Στρατηγικές και Εργαλεία»

 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA1, η σχολική μας μονάδα, το Ε.Ε.Ε.ΕΚ  Γρεβενών, συμμετείχε επιτυχώς, με τρεις εκπαιδευτικούς, σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα «TeachingStudentswithSpecialEducationNeeds: StrategiesandTools»στηνΔανία (Κοπεγχάγη). Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου και είχε διάρκεια 7 ημερών.

Οι θεματικοί άξονες του σεμιναρίου ήταν οι εξής:

-Μοντέρνεςπροσεγγίσειςστηνεκπαίδευση(NudgingTheory)

Critical thinking

-Project-based, co-operative, inquiry-based learning

– Συνεκπαίδευσηκαιενιαίαεκπαίδευση(InclusiveEducation)

– Δραστηριότητες ,προγράμματα και εκπαιδευτικά εργαλεία (gamification) με έμφαση στην ομαδικότητα και στην αλληλεπίδραση

Καλές πρακτικές από Ειδικά Σχολεία Ευρωπαϊκών χωρών (π.χ.Ρουμανία, Γερμανία, Σουηδία, Φινλανδία)

– Σύγχρονεςτάσειςτηςειδικήςαγωγής-“Creative methods in special needs education”, “Behavioral science in special education”etc.

– Επιμόρφωση και συζήτηση με γονείς και ειδικούς με θέμα τον Αυτισμό.

– Ομαλή μετάβαση από το σχολείο  στην εργασία   (Schooltoworktransition)

– Αναπτύσσοντας σχέσειςμεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων

-Liberating structures, Framing in education, subconscious priming, energizers and ice-breaking activities etc.

Σχετικά sites:

https://www.rand.org/, RAND CORPORATION -“Support for Childrenwith Special EducationalNeeds” (SEN)and

https://www.european-agency.org/

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος συζητήθηκαν , αναλύθηκαν ακόμα και αμφισβητήθηκαν κάποιες προσεγγίσεις που ήταν αποτέλεσμα της διαφορετικής κουλτούρας αλλά και των εκπαιδευτικών συστημάτων. Επιπλέον , σύντομα έγινε φανερό ότι η διαπροσωπική επικοινωνία ήταν απαραίτητη , προκειμένου να οικοδομήσουμε μια κοινή προσέγγιση .

  Η εκπόνηση  παρόμοιων προγραμμάτων συμβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξη και ανάπτυξη της ευρείας σχολικής κοινότητας , καθότι προσφέρει στους καθηγητές τη δυνατότητα για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Παράλληλα δίνεται η ευκαιρία γιαπαγίωση και επέκταση των δεσμών μεταξύ σχολείων , για τη προπαρασκευή σχεδίων μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων διαφόρων χωρών, ενώ προάγεται η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σχετικά με τις νέες παιδαγωγικές μεθόδους.

Ευχόμαστε τη συνέχιση και την ενίσχυση παρόμοιων δράσεων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.ΕΚ

                                               ΓΡΕΒΕΝΩΝ

                                  ΤΖΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Μετάβαση στο περιεχόμενο