Θέσεις της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας επί του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) Δυτικής Μακεδονίας

Θέσεις της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας επί του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) Δυτικής Μακεδονίας

Κοζάνη 19/03/2021

Αριθμός  Πρωτοκόλλου: 115

Πληροφορίες: Δρ. Λευτέρης Τοπάλογλου

Τηλ.: 24610 26430, 49634, 49829,

Fax: 24610 41779

e-mail: info@peddm.gov.gr

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑΜ κ. Μουσουρούλη

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

               

 

ΘΕΜΑ: Θέσεις της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας επί του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) Δυτικής Μακεδονίας                                               

Αξιότιμε κ. Μουσουρούλη,

Η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, ανταποκρινόμενη στο θεσμικό της ρόλο και παρά το γεγονός ότι δεν έγινε αποδεκτό το αίτημά μας για μικρή παράταση της προθεσμίας διαβούλευσης, καταθέτει τις παρακάτω θέσεις επί του υπό κατάρτιση Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ).

  1. Κατανοώντας πλήρως τα μεγάλα διακυβεύματα της κλιματικής αλλαγής στο παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας του λιγνίτη, διαπιστώνουμε ταυτόχρονα ότι η Δυτική Μακεδονία αποτελεί μάλλον μοναδικό παράδειγμα παγκοσμίως μιας τόσο βίαιης μετάβασης μέσα σ΄ ένα τόσο ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα έως το 2028. Η αγωνία μας λοιπόν δεν ξεκινά από καμία εμμονή σε ξεπερασμένα αναπτυξιακά μοντέλα κάποιων ‘’λιγνιτολάγνων’’ αλλά από μια βαθιά ανησυχία ότι η κοινωνία και η οικονομία σ΄ αυτήν την ακριτική περιοχή της χώρας, κινδυνεύουν να βρεθούν ξαφνικά με την ‘’πλάτη στον τοίχο’’. Και όλα αυτά, όταν η εμπροσθοβαρής απόφαση της κυβέρνησης για ταχεία απολιγνιτοποίηση, δεν φαίνεται να επιβραβεύεται με όρους χρηματοδότησης έναντι άλλων χωρών, όπως η Γερμανία και η Πολωνία για παράδειγμα, οι οποίες αποφάσισαν να απαλλαγούν από τον λιγνίτη το 2035 και 2050 αντίστοιχα. Μέσα σ΄ αυτό το περίγραμμα, ακόμη και οι πιο αισιόδοξοι υπολογισμοί, δείχνουν ότι ο ‘’λογαριασμός’’, πολύ απλά δεν ‘’βγαίνει’’. Άρα το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι η μετάβαση ως στρατηγικός στόχος αλλά ο ασφυκτικός χρονικός ορίζοντας υλοποίησής της.

  1. Θεωρούμε ότι το προτεινόμενο Εδαφικό Σχέδιο δεν αποτελεί την επαρκή απάντηση ούτε στην πρόκληση για ‘’δίκαιη’’ ούτε στην πρόκληση για ‘’ομαλή’’ μετάβαση. Πιστεύουμε ότι η περιοχή, λόγω των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών μονοκαλλιέργειας της παραγωγικής βάσης, των δυσμενών δημογραφικών τάσεων και της ήδη δυσθεώρητης ανεργίας, δεν είναι σε θέση να απορροφήσει τους ‘’κραδασμούς’’ της βίαιης απολιγνιτοποίησης, όταν μάλιστα δεν έχει ακόμη διατυπωθεί πειστικά μια εναλλακτική αναπτυξιακή πρόταση που να είναι ισοδύναμη των απωλειών στο προτεινόμενο Εδαφικό Σχέδιο.

  1. Η συνολική φιλοσοφία του συστήματος διακυβέρνησης του ΕΣΔΙΜ, διαπνέεται από έναν έντονο συγκεντρωτισμό με μια λογική ‘’από πάνω προς τα κάτω’,’ καθώς όλα τα κρίσιμα όργανα λήψης αποφάσεων τοποθετούνται στο κεντρικό επίπεδο, ενώ ο ρόλος που επιφυλάσσεται στην τοπική αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού και στους φορείς της τοπικής κοινωνίας ευρύτερα, είναι απλά ο ρόλος της τυπικής συμμετοχής σε μια διαβούλευση με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Εκτιμούμε ότι η κεντρική αυτή επιλογή άρνησης για αποκέντρωση της ευθύνης, θα καταστήσει εξαιρετικά δύσκολο για την τοπική κοινωνία και τους φορείς που την εκφράζουν, να προσλάβουν την ‘’ιδιοκτησία’’ (ownership) της στρατηγικής για μια δίκαιη μετάβαση όταν όλα θα σχεδιάζονται ‘’για αυτούς χωρίς αυτούς’’.

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Κανονισμού για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης «Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, μαζί με τις αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών, ένα ή περισσότερα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης…». Από αυτήν την πολύ σαφή αναφορά, προκύπτει αβίαστα ότι ο Α’ Βαθμός Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα οι ενεργειακοί Δήμοι, οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο του κυκλώνα της βίαιης μετάβασης, αποτελούν και αυτοί, (μαζί με την Περιφέρεια φυσικά) αρμόδιες αρχές των οικείων εδαφών. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι πως ‘’μεταφράζεται’’ στην πράξη η φράση ‘’καταρτίζουν μαζί…’’ όσον αφορά στη συμμετοχή του Α’ Βαθμού Αυτοδιοίκησης, όταν αυτή αποκλείεται από την Συντονιστική Επιτροπή ΣΔΑΜ; Με την συμμετοχή της απλά σε μια διαδικασία διαβούλευσης;

  1. Στο κομβικό ζήτημα των αποκαταστάσεων των εδαφών, το Εδαφικό Σχέδιο αφήνει αναπάντητα μεγάλα ερωτήματα. Γνωρίζουμε για την πρόθεση μεταβίβασης σ΄ ένα όχημα ειδικού σκοπού (SPV), σημαντικών εκτάσεων (των πιο δύσκολων προς αποκατάσταση προφανώς) από τη ΔΕΗ προς το Δημόσιο, έναντι της απαλλαγής της ΔΕΗ της υποχρέωσης ο ‘’ρυπαίνων πληρώνει’’. Γνωρίζουμε επίσης για τον σχεδιασμό του Υπουργείου να εκπονήσει η ΔΕΗ το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο και να χρηματοδοτήσει από το Ταμείο Ανάκαμψης έργα αποκατάστασης ύψους 300 εκ. ευρώ. Αυτό που δεν γνωρίζουμε ωστόσο, είναι εάν η αξία των εδαφών που θα αποδοθεί στο SPV είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το κόστος της αποκατάστασης. Δεν γνωρίζουμε επίσης, μέσα σ΄ αυτόν το σχεδιασμό του κράτους και της ΔΕΗ, που βρίσκεται η τοπική κοινωνία και οι ανάγκες της. Εάν για παράδειγμα η ΔΕΗ αποφασίσει να αναπτύξει φωτοβολταϊκά (το πιο πιθανό σενάριο) σε όλες τις υπολειπόμενες εκτάσεις της (με ελάχιστη συμβολή σε νέες θέσεις εργασίας), αυτό κατά πόσο είναι δίκαιο για μια περιοχή που τόσα πρόσφερε στην εθνική οικονομία;

  1. Το προτεινόμενο εδαφικό σχέδιο δεν φαίνεται να απαντά στα ερωτήματα ‘’πού πάμε;’’, ‘’τί κρατάμε;’’, ΄΄τί αφήνουμε;΄’’ ‘’με ποιό χρονοδιάγραμμα και ποιούς πόρους;’’ με τρόπο που να διατυπώνεται ένα καθαρό όραμα, μια συγκροτημένη στρατηγική και ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με διακριτά συστατικά. Απουσιάζει επίσης το στοιχείο της ποσοτικοποιημένης δέσμευσης στο επίπεδο των επενδύσεων, η οποία θα διασφαλίζει ότι το μέρος της εξίσωσης των απωλειών σε εισόδημα, θέσεις εργασίας και εγκατεστημένη ισχύ στη Δυτική Μακεδονίας εξισορροπεί αντίστοιχα με το προτεινόμενο μίγμα πολιτικών.

  1. Εάν η έννοια της ‘’μετάβασης’’ υποδηλώνει έναν ριζικό μετασχηματισμό μιας οικονομίας από ένα μοντέλο σε ένα άλλο, ενώ η έννοια της ‘’δίκαιης’’ υποδηλώνει μια ομαλή μετάβαση που λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, τότε όλοι θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι ενώ η στρατηγική για μια δίκαιη μετάβαση συνάδει απόλυτα με τις προτεραιότητες της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, δεν αποτελεί ίδιου βαθμού προτεραιότητα για τις νησιωτικές περιοχές που εντάσσονται ως επιλέξιμες στο ΤΔΜ. Προτείνουμε η διαφοροποίηση αυτή να διατυπώνεται με διακριτό τρόπο στο Εδαφικό Σχέδιο και να αντανακλάται αντίστοιχα στα κριτήρια κατανομής μεταξύ λιγνιτικών και μη λιγνιτικών περιοχών.

Σε συνέχεια του παραπάνω πλαισίου πολιτικών θέσεων, αποστέλλουμε επιπλέον συμπληρωμένη την φόρμα τους ερωτηματολογίου που μας αποστείλατε, συνοδευόμενο από σχετικό Παράρτημα. Δεσμευόμαστε επίσης ότι στην πορεία εξειδίκευσης των επιμέρους πτυχών του Εδαφικού Σχεδίου, θα σας αποστείλουμε πιο αναλυτική επεξεργασία των προτάσεών μας.

Προσβλέποντας ότι θέσεις μας ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό και θα συμβάλουν θετικά στο στόχο για μια πραγματικά δίκαιη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας προς ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτ. Μακεδονίας

 

 

Γεώργιος Δασταμάνης

Δήμαρχος Γρεβενών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ)

Μέλη της Τεχνικής Επιτροπής ΣΔΑΜ

Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδη

Βουλευτές Δυτικής Μακεδονίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, papagian@mou.gr

Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης, chambers@otenet.gr

Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Φλώρινας, eveflo@otenet.gr

Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Καστοριάς, kastcham@otenet.gr, proedros@kastcham.gr

Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Γρεβενών, ebegreve@grevenanet.gr

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κοζάνης, eknkoz.grammateia@gmail.com

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, anastasiostsilfidis@gmail.com

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας, info@ekf.gr

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)-Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας, tee_koz@tee.gr

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) – Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας, kozgeotee@gmail.com

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ) – Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, oee5pt@oe-e.gr

ΓΕΝ.ΟΠ/Δ.Ε.Η-Κ.Η.Ε, main@genop.gr

Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Α.Τ.Ε. Ομίλου Δ.Ε.Η & ΑΔΜΗΕ, V.kapsalis@yahoo.gr

Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ, gbarbayiannis@deddie.gr

Ινστιτούτο γεωλογικών & μεταλλευτικών ερευνών/Παράρτημα Κοζάνης, kozani@igme.gr

Πανεπιστήμιο Δυικής Μακεδονίας, rector@uowm.gr , theodoros.theodoulidis@gmail.com

Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, anko@anko.gr

Ε.ΚΕ.Τ.Α ΓΓΕΤ , certh@certh.gr

Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, poameadm@gmail.com, v.koutsianos@gmail.com

Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης, diksikoz@otenet.gr

Δικηγορικός Σύλλογος Φλώρινας, dsflorinas@gmail.com

Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης, iskozani@otenet.gr

Ιατρικός Σύλλογος Φλώρινας, iasvflo@gmail.com

ΔΕΗ ΑΕ, g.stassis@dei.com.gr

Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, info@esee.gr

The Green Tank, info@thegreentank.gr

WWF Hellas, d.tsekeris@wwf.gr

Οικολογική Κίνηση Κοζάνης, ltsikritzis@uowm.gr

ΜΜΕ Δυτικής Μακεδονίας

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ_ΕΔΑΦΙΚΟΥ_ΔΜ_ΠΕΔ ΔΜ_19-3-2021

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

Μετάβαση στο περιεχόμενο