Ιδρύθηκε ο "Ναυτικός Όμιλος Ιλαρίωνα"

Ιδρύθηκε ο "Ναυτικός Όμιλος Ιλαρίωνα"

Σας ενημερώνουμε ότι στις 22 Νοεμβρίου 2013 ιδρύθηκε επισήμως ο Ναυτικός Όμιλος Ιλαρίωνα εφόσον εγκρίθηκε το καταστατικό του από το πρωτοδικείο και ειρηνοδικείο. Έπειτα συγκροτήθηκε και πραγματοποιήθηκε η πρώτη Γενική Συνέλευση του ομίλου κατά την οποία εκλέχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Ιλαρίωνα.

Το Δ.Σ του ομίλου έχει ως εξής:

1. Γκούντας Ι. Κων/νος Πρόεδρος

2. Μηρτσιώτης Π. Αντώνιος Αντιπρόεδρος

3. Τριμήτζιος Α. Χρήστος Γενικός Γραμματέας

4. Ανδρώνης Δ. Βασίλειος Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

5. Κόγιος Ζ. Νικόλαος Ταμίας

6. Μπόλος Α. Ευάγγελος Υπεύθυνος Υλικού και Εγκαταστάσεων

7. Δούφας Ν. Ιωάννης Ειδικός Γραμματέας

8. Κοντούλας Ε. Γεώργιος Αναπληρωματικός Υπ. Υλικού κ Εγκαταστάσεων

9. Λαγιόκαπας Ζ. Χρήστος Αναπληρωματικός Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

10. Κυριαζίδης Μ. Ευστάθιος

11. Κυριαζίδου Μ. Σοφία

12. Τζιαφέτα Η. Ιφιγένεια

Σύμφωνα με το καταστατικό ο Ναυτικός Όμιλος Ιλαρίωνα έχει τους εξής σκοπό – μέσα – πόρους:

1. Σκοπός του Ομίλου είναι η προστασία και αξιοποίηση της παραλίμνιας περιοχής του Δ. Δεσκάτης και της λίμνης ΙΛΑΡΙΩΝΑ , η σύσφιξη των σχέσεων των μονίμων κατοίκων του Δ. Δεσκάτης και η ανάπτυξη της αγάπης και του ενδιαφέροντος τους για τη λίμνη και το λιμναίο γενικά αθλητισμό με την εφαρμογή κατάλληλων αθλητικό-πνευματικών προγραμμάτων, που αποβλέπουν και στη ψυχοσωματική υγεία των κατοίκων, παράλληλα με τη διάδοση και γνώση του λιμναίου αθλητισμού και των μυστικών της λίμνης και ότι έχει να κάνει με τις περιαυτολογικές ευαισθησίες γενικότερα.

2. Χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, απαγορεύεται απόλυτα κάθε παρέκκλιση από το σκοπό αυτό του Ομίλου, ιδιαίτερα δε η ανάμιξη του στην πολιτική είναι απόλυτα απαγορευμένη.

3. Στα μέσα με τα οποία θα επιτευχθεί ο σκοπός του Ομίλου περιλαμβάνονται ιδιαίτερα: • Η δημιουργία και συντήρηση των απαιτούμενων για κάθε λιμναίο άθλημα εγκαταστάσεων στον Όρμο ΙΛΑΡΙΩΝΑ και η προμήθεια και διατήρηση όλων των αναγκαίων ειδών για αυτό. • Η κατασκευή και συντήρηση κατάλληλου αγκυροβολίου στον Όρμο της ΙΛΑΡΙΩΝΑ για ελλιμενισμό λιμναίων σκαφών, καθώς και των μηχανοκίνητων λέμβων ή μη, των λεμβούχων και επαγγελματιών ή ερασιτεχνών αλιέων κατοίκων του Δ. Δεσκάτης. • Η λειτουργία τμημάτων εκμάθησης , ιστιοπλοΐας, κωπηλασίας, θαλασσίου σκι, υποβρυχίου δραστηριότητας και ερασιτεχνικής αλιείας, canoe kayak, υδροποδηλάτου αναψυχής και ότι εχει σχεση με τον αθλητισμό και αναψυχή της λίμνης ΙΛΑΡΙΩΝΑ με την επίβλεψη και καθοδήγηση ειδικών . • Η διοργάνωση προβολών, διαλέξεων, σεμιναρίων, εορτών, παραλίμνιων περιπάτων και εκδρομών και η έκδοση δελτίου ή περιοδικού η σελίδας ιντερνέτ . • Η διοργάνωση και τέλεση στη λίμνη λιμναίων αγώνων ή συναφών εκδηλώσεων καθώς και η συμμετοχή του Ομίλου σε συναφείς αγώνες που διοργανώνονται είτε από Προϊστάμενα Σωματεία, Συνδέσμους, Ενώσεις, Ομοσπονδίες, μεταξύ Συλλόγων, είτε από Διεθνείς θαλάσσιες (λιμναιες)Ενώσεις εντός ή εκτός της Ελλάδας. • Η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασίας με Σωματεία που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

4. Πόροι του Ομίλου είναι: 1. Τα ποσά που προέρχονται από τα δικαιώματα εγγραφής μελών από τις μηνιαίες συνδρομές των μελών, καθώς και από τυχόν έκτακτες εισφορές τους. 2. Κάθε επιχορήγηση προς τον Όμιλο από οποιαδήποτε Αρχή, Κρατική, Δημοτική ή Κοινοτική, οποιουδήποτε Οργανισμού ή οποιουδήποτε Νομικού προσώπου, αρμοδίων Ομοσπονδιών καθώς και κάθε εισφορά ή ενίσχυση οποιουδήποτε άλλου. 3. Κάθε δωρεά, κληροδοσία ή κληρονομιά προς τον Όμιλο από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 4. Τα ποσά που περισσεύουν από την τέλεση κάθε φύσεως αγώνων, εορτών, εκδρομών και άλλων εκδηλώσεων του Ομίλου ή σε όσους συμμετέχει ο Όμιλος. 5. Κάθε μορφής πρόσοδοι, που προκύπτουν από την εκμετάλλευση οποιασδήποτε εγκατάστασης του Ομίλου ή οποιουδήποτε πράγματος αυτού. 6. Οι τόκοι από τις καταθέσεις του Ομίλου. 7. Τα ποσά που προέρχονται από συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης, που συνάπτονται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητας του Ομίλου, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων κι εφόσον ερούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση της χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση. 8. Τα ποσά που προέρχονται από το αντίτιμο, που μπορεί να ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Ομίλου για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι προσφερόμενες στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του Ομίλου. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι έχει αρχίσει η εγγραφή νέων μελών (με ετήσια συνδρομή 10€ ).

Όσοι επιθυμείτε να εγγραφείτε, επικοινωνήστε: Κόγιος Νικόλαος (6983626834)- Ανδρώνης Βασίλειος (6945896107)Δεσκάτη Μπόλος Ευάγγελος (6940695101)-Μηρτσιώτης Αντώνιος(6974972349)Παλιουριά-Δήμητρα-Καρπερό.

ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΟΙ ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΑΓΚΑΛΙΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΙΛΑΡΙΩΝΑ.

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΕ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ – ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2014

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184