Κασαπίδης: Απάντηση στην κ.Ζεμπιλιάδου

Κασαπίδης: Απάντηση στην κ.Ζεμπιλιάδου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

 

 

Ταχ. Δ/νση : ΖΕΠ                   
Πληροφορίες : Γραφείο Τύπου  
Τηλέφωνο : 2461052610  
       
email : info@pdm.gov.gr  
     

 

                

                  Απάντηση σε ανυπόστατο δημοσίευμα της Ζεμπιλιάδου για τις τροποποιήσεις έργων

στο ΕΑΠ 2012-2016

 

                    Για άλλη μια φορά κ. Ζεμπιλιάδου θέλουμε να πιστεύουμε ότι είστε ανενημέρωτη ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ, ή τουλάχιστον το παλαιοκομματικό σύστημα δεν  σας ενημερώνει σωστά.

          Για τους πολίτες όμως που πραγματικά ενδιαφέρονται για τον τόπο και για αυτούς που πιθανά προβληματίζονται μ’ αυτά που άκριτα και ατεκμηρίωτα αναφέρεται, στην πρόσφατη αρθρογραφία σας για τις τροποποιήσεις των   έργων στο ΕΑΠ 2012-2016, θέλουμε να γνωρίζουνε τα παρακάτω.     

        

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της αξιοποίησης και της ορθολογικής διαχείρισης όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων προχώρησε, στις δράσεις που είναι φορέας της πρότασης, στην  επανεξέταση του υφιστάμενου προγράμματος ΕΑΠ 2012-2016, στην κατεύθυνση:

Α)Της τροποποίησης των προϋπολογισμών των έργων που έχουν ολοκληρωθεί, ώστε τα υπόλοιπα των δεσμευμένων ποσών, λόγω εκπτώσεων, να πάνε στα αδιάθετα του προγράμματος για νέες εντάξεις έργων.

Β) Της τροποποίησης των προϋπολογισμών των έργων που δεν έχει γίνει γι’ αυτά καμία ενέργεια προς την κατεύθυνση της ωρίμανσης και υλοποίησης τους μέχρι σήμερα, αλλά δεν εκλείπει η αναγκαιότητα εκτέλεσής τους και άρα παραμένουν ως προτεραιότητες και της νέας Περιφερειακής αρχής.

    Στα έργα αυτής της κατηγορίας προτάθηκαν προϋπολογισμοί, ώστε και η ανάγκη της μελετητικής ωρίμανσης τους να επιτευχθεί και να αξιοποιηθεί το υπόλοιπο ποσό που για τα δύο τουλάχιστον επόμενα κρίσιμα χρόνια  θα παρέμεναν  ανενεργά.

Επίσης όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες των έργων αυτών, θα συνδράμουμε στην υλοποίηση των έργων, με το ποσό για το καθένα, που τώρα απομειώνεται.

Γ) Της απένταξης των έργων για τα οποία δεν έχει γίνει καμία ενέργεια προς την κατεύθυνση της ωρίμανσης και υλοποίησης τους και έχει εκλείψει η αναγκαιότητα υλοποίησή τους.

Δ) Της ένταξης νέων δράσεων στην φιλοσοφία  της συμπληρωματικότητας με τα άλλα προγράμματα.

Ειδικότερα για τα έργα που ανέφερε η κ. Ζεμπιλιάδου και τα οποία είτε απεντάχθηκαν , είτε τροποποιήθηκαν οι προϋπολογισμοί τους:

  1. Όσον αφορά την προμήθεια των μηχανημάτων αιμοκάθερσης  του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης.

Το έργο ήταν ενταγμένο στο πρόγραμμα, με το ποσό των 54.000,00 ευρώ, με φορέα πρότασης /χρηματοδότησης την ΠΕ Κοζάνης και φορέα υλοποίησης το Γ. Νοσοκομείο Κοζάνης <<ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ>>.

Οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου, ως φορέας υλοποίησης, διενήργησαν όλη την διαδικασία της προμήθειας, που μετά την διαγωνιστική διαδικασία ανήλθε στο ποσό των 35.340,00 ευρώ. Στις 18-07-2019 το Νοσοκομείο παρέλαβε τα τρία μηχανήματα αιμοκάθαρσης. Η εν λόγω προμήθεια ποσού 35.340,00 ευρώ, πληρώθηκε από το πρόγραμμα στις 27-11-2019 και έκλεισε ως έργο.

Αυτό που έγινε τώρα είναι η μεταφορά του υπόλοιπου ποσού, δηλαδή της έκπτωσης, στα αδιάθετα του προγράμματος αφού το συγκεκριμένο έργο ολοκληρώθηκε.

  1. Όσον αφορά το έργο Λειτουργία ΚΗΦΗ Βοίου

Το έργο ήταν ενταγμένο στο πρόγραμμα, με το ποσό των 30.000,00 ευρώ, με φορέα πρότασης /χρηματοδότησης την ΠΕ Κοζάνης και φορέα υλοποίησης την ΠΕ Κοζάνης.

Για το έργο αυτό δεν είχε γίνει, μέχρι σήμερα, καμία ενέργεια στην κατεύθυνση της ωρίμανσης ή υλοποίησης. Στην προσπάθεια αναζήτησης στοιχείων για το εν λόγω έργο ενημερωθήκαμε από τον Δήμαρχο Βοίου, ότι η λειτουργία των ΚΗΦΗ εξασφαλίζετε, από τους Δήμους της χώρας, μέσα από Ευρωπαϊκά προγράμματα, που καλύπτουν όλες τις λειτουργικές τους δαπάνες και μας διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει θέμα με την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ΚΗΦΗ Βοίου. Μας ζήτησε μάλιστα, όταν θα γίνει ο προγραμματισμός των αδιάθετων ποσών, να ενταχθεί ένα νέο έργο για τον Δήμο Βοίου στο ίδιο ποσό, εάν φυσικά αυτό δεν δυσχεραίνει τον   προγραμματισμό της Περιφέρειας.

Αυτό που έγινε τώρα είναι η μεταφορά του ποσού αυτού, στα αδιάθετα του προγράμματος, αφού για το συγκεκριμένο έργο οι δαπάνες του καλύπτονται από Ευρωπαϊκά κονδύλια και δεν υπάρχει η αναγκαιότητα της  υλοποίησής του.

  1. Όσον αφορά το έργο Εσωτερική Οδοποιία Οικισμού Νέας Ποντοκώμης ( Α’ φάση Χωματουργικά)

Το έργο ήταν ενταγμένο στο πρόγραμμα, με το ποσό των 1.582.500,00 ευρώ, με φορέα πρότασης /χρηματοδότησης την ΠΕ Κοζάνης και φορέα υλοποίησης τον Δήμο Κοζάνης.

 Το έργο υλοποιήθηκε από τον Δήμο Κοζάνης, οι αρμόδιες υπηρεσίες του οποίου μερίμνησαν για όλες τις διαδικασίες, (δημοπράτησης -συμβασιοποίησης-πληρωμών κλπ) και ζητήθηκαν από τον Δήμο Κοζάνης και  εκταμιεύτηκαν από το πρόγραμμα 291.015,20 ευρώ.

Αυτό που έγινε τώρα είναι η μεταφορά του υπόλοιπου ποσού, δηλαδή της έκπτωσης, στα αδιάθετα του προγράμματος μιας και το έργο ολοκληρώθηκε και δεν υπάρχει για το συγκεκριμένο έργο καμία εκκρεμή οικονομική απαίτηση από το πρόγραμμα.

  1. Όσον αφορά τα Αντιπλημμυρικά έργα ΠΕ Κοζάνης.

Το έργο ήταν ενταγμένο στο πρόγραμμα με το ποσό των 700.000,00 ευρώ, με φορέα πρότασης /χρηματοδότησης την ΠΕ Κοζάνης και φορέα υλοποίησης την ΠΕ Κοζάνης.

Για το έργο αυτό η ΠΕ Κοζάνης εκπόνησε μελέτη η οποία προσδιόρισε τον προϋπολογισμό του έργου στα 2.150.000,00 ευρώ.

Το συγκεκριμένο έργο λόγω του αρκετά υψηλότερου προϋπολογισμού του εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και είναι έτοιμο για δημοπράτηση.

Αυτό που έγινε τώρα είναι η μεταφορά του ποσού αυτού, στα αδιάθετα του προγράμματος αφού το συγκεκριμένο έργο έχει ενταχθεί και θα εκτελεστεί από άλλο πρόγραμμα.

Όσον αφορά το έργο της Προμήθειας και τοποθέτησης ηλεκτρικών λεβήτων στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Καρδιάς για τις ανάγκες τηλεθέρμανσης Πτολεμαίδας.

Το έργο προτάθηκε για ένταξη στο πρόγραμμα με το ποσό των 4.000.000,00 ευρώ, με φορέα πρότασης /χρηματοδότησης την ΠΕ Κοζάνης και φορέα υλοποίησης την ΔΕΗ ΑΕ. με βάση τα παρακάτω:

Για την διασφάλισης της κάλυψης των αναγκών των τηλεθερμάνσεων στη Δυτική Μακεδονία τόσο κατά το μεταβατικό στάδιο όσο και μετά την απόσυρση των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων της περιοχής, έχει υπογραφεί μνημόνιο κατανόησης και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ

α)των <<Δήμων >> Αμυνταίου, Εορδαίας και Κοζάνης

β) της εταιρείας <<Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ>> (ΔΕΣΦΑ)

γ) Της ΔΕΗ ΑΕ

δ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ε) της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ)

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής και συγκεκριμένα στο άρθρο 6 του κειμένου αναφέρετε ότι για την κάλυψη των αναγκών της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας θα απαιτηθούν, 4 εκατομμύρια ευρώ για την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών λεβήτων στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Καρδιάς που θα καλυφθεί από τον λιγνιτικό πόρο που κατανέμεται στην ΠΕ Κοζάνης και  12 εκατομμύρια ευρώ το κόστος λειτουργίας τους, που θα καλυφθεί από τον Δήμο Εορδαίας με το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ από το λιγνιτικό τέλος που του κατανέμεται  και το υπόλοιπο ποσό από άλλους πόρους με μέριμνα της ΔΕΗ ΑΕ.

Επίσης στο άρθρο 3 του κειμένου αναφέρεται ρητά ότι η εγκατάσταση των ηλεκτρικών λεβήτων στον ΑΗΣ Καρδιάς θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το οποίο και θα παραχωρήσει στην Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθερμάνσεων  Δυτικής Μακεδονίας.

 Αυτό λοιπόν που έγινε τώρα είναι η υλοποίηση της υποχρέωσης στο μέρος που μας αφορά, σε σχέση με το κείμενο της συμφωνίας, ώστε να εξασφαλίσουμε την κάλυψη των αναγκών των τηλεθερμάνσεων, με μόνο γνώμονα να μην στερηθούν οι συμπολίτες μας τα πλεονεκτήματα της τηλεθέρμανσης και τίποτα άλλο.

 

Όσον αφορά την διαπίστωση της κ. Ζεμπιλιάδου ότι τα έργα απεντάχθηκαν για ενταχθεί το ανωτέρω έργο της τηλεθέρμανσης, αυτή στερείται κάθε πραγματικότητας αφού πριν από την τροποποίηση αυτή για το πρόγραμμα είχαμε:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ               : 63.149.667,80 ευρώ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ:  43.647.412,33 ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ                                              :   19.502.255,47 ευρώ                

Άρα υπήρχε δυνατότητα ένταξης για  νέα έργα προϋπολογισμού έως και το ανωτέρω υπόλοιπο ποσό.

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184