Κατηγορηματικό ΟΧΙ από ΕΕ σε παράταση των συμβάσεων της Κοινωφελούς Εργασίας μέχρι τέλος ΄21

Κατηγορηματικό ΟΧΙ από ΕΕ σε παράταση των συμβάσεων της Κοινωφελούς Εργασίας μέχρι τέλος ΄21

Αρνητική ήταν η απάντηση του Επιτρόπου Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Ν. Σμιτ, στην επιστολή των Ευρωβουλευτών του ΚΚΕ που μετέφεραν την αγωνία των 36.500 εργαζόμενων του προγράμματος “Κοινωφελούς Εργασίας” και των οικογενειών τους, που πρόκειται να μείνουν στο δρόμο και χωρίς προοπτική επαναπρόσληψης.
«Εντελώς κυνικά, ο Επίτροπος απαντά σχεδόν μονολεκτικά “όχι” στο αίτημα για παράταση των συμβάσεων μέχρι το τέλος του 2021 και μετατροπή τους σε μόνιμες θέσεις εργασίας» , τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ.
Επίσης υπογραμμίζουν ότι , στην απάντηση του , « χωρίς κανένα πρόσχημα ομολογεί ότι τα διάφορα προγράμματα έχουν “… περιορισμένη και μη επεκτάσιμη διάρκεια … δεν έχουν σκοπό να διασφαλίσουν μια μακροχρόνια σύμβαση εργασίας.”
Ακόμη καταγγέλλουν τον Επίτροπο ότι αυτό που προσέφερε μόνο ήταν « ανέξοδα “λόγια παρηγοριάς” για την “δύσκολη κατάσταση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα” εμπαίζοντας τους απολυμένους ότι έλαβαν “συμβουλές από το τοπικό γραφείο του ΟΑΕΔ” που θα τους βοηθήσουν στην “αναζήτηση εργασίας τους” τη στιγμή που η ανεργία και η αναστολή εργασίας θερίζουν μέσα στην καπιταλιστική κρίση που επιτάχυνε η πανδημία.

Η απάντηση
Ολόκληρη η απάντηση του κ. Schmit, έχει ως εξής :
«Απαντώ στην επιστολή σας της 18ης Φεβρουαρίου 2021 στην οποία αναφέρεστε στην κατάσταση των εργαζομένων που έχουν προσληφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος προώθησης της απασχόλησης μέσω δημοσίων έργων που ξεκίνησε από την Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΟΑΕΔ). Ζητάτε την παράταση των συμβάσεών τους έως το τέλος του 2021 και τη μετατροπή τους σε μόνιμες.
Η Επιτροπή γνωρίζει πλήρως τη δύσκολη κατάσταση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, όπου οι προηγούμενες βελτιωτικές τάσεις έχουν σταματήσει από την πανδημία COVID-19 και οι προοπτικές απασχόλησης έχουν επιδεινωθεί ξανά για μεγάλες ομάδες του πληθυσμού. Στην Ελλάδα, όπως παντού στο EE, θα χρειαστεί περισσότερη εστίαση στις ενεργές πολιτικές της αγοράς εργασίας για να προωθηθεί μια δυναμική, πλούσια σε θέσεις εργασίας και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη, όπως ενθαρρύνεται από τη σύσταση της Επιτροπής για μια αποτελεσματική ενεργό υποστήριξη στην απασχόληση μετά την κρίση του COVID-19 (EASE) που εγκρίθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το εν λόγω πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση (OP HRDELL). Το πρόγραμμα εμπίπτει στο θεματικό στόχο της «προώθησης βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξης της κινητικότητας των εργαζομένων» και εντός της επενδυτικής προτεραιότητας της «πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που αναζητούν εργασία και ανενεργά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και ατόμων μακριά από την αγορά εργασίας, επίσης μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και στήριξης της κινητικότητας των εργαζομένων ».
Το πρόγραμμα είναι μέρος των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας (ALMPs) που εφαρμόζει ο ΟΑΕΔ για την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης για τους αιτούντες εργασία και για τη βελτίωση της αντιστοίχισης μεταξύ θέσεων εργασίας και εργαζομένων. Οι στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση του ΟΑΕΔ 4/2020 της 29ης Ιουνίου 2020, είναι η «επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων και ευάλωτων ομάδων με την αγορά εργασίας» και η «αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων» επίσης ως συμβολή στην αντιμετώπιση της κατάστασής τους ενόψει της κρίσης COVID-19.
Πιο συγκεκριμένα, αυτή η οκτάμηνη εργασιακή εμπειρία σε δημόσιες υπηρεσίες σε συνδυασμό με θεωρητική κατάρτιση και πιστοποίηση στον σχετικό τομέα προορίζεται να αυξήσει τις πιθανότητες των συμμετεχόντων να βρουν δουλειά στην ανοιχτή αγορά εργασίας μετά το τέλος του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών να βρουν μια θέση εργασίας στο δημόσιο τομέα μέσω τυπικών διαδικασιών πρόσληψης.
Η περιορισμένη και μη επεκτάσιμη διάρκεια απασχόλησης στο πλαίσιο του προγράμματος είναι σύμφωνη με τη λογική και το σχεδιασμό τέτοιων ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας, καθώς δεν έχουν σκοπό να διασφαλίσουν μια μακροχρόνια σύμβαση εργασίας για τους δικαιούχους. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνω ότι κατά την έξοδο από το πρόγραμμα, οι δικαιούχοι λαμβάνουν συμβουλές από το τοπικό γραφείο του ΟΑΕΔ που τους βοηθά να αξιοποιήσουν τη νέα εργασιακή εμπειρία για την αναζήτηση εργασίας τους. Επιπλέον, εάν εγγραφούν ξανά ως άτομα που αναζητούν εργασία, δικαιούνται επιδόματα ανεργίας και είναι επιλέξιμα για μια ολόκληρη σειρά άλλων μέτρων ενεργοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατα ενισχυμένων επιδοτήσεων πρόσληψης ή της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.
Εν κατακλείδι, επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα μπορεί να βασιστεί στην υποστήριξη της Επιτροπής στις προσπάθειές της να βελτιώσει και να ενισχύσει τις υπηρεσίες ενεργοποίησης για όσους αναζητούν εργασία, συμπεριλαμβανομένης σημαντικής χρηματοδότησης της ΕΕ για ενεργές πολιτικές στην αγορά εργασίας».
Η ερώτηση του ΚΚΕ
Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, είναι το ακόλουθο:
« Αυτή την περίοδο λήγει η σύμβαση 36.500 εργαζομένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020 του ΟΑΕΔ στους Δήμους, τις Περιφέρειες της χώρας, στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (ΚΚΠΠ) και σε άλλους φορείς, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, και στην εξυπηρέτηση των πολιτών, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες των φορέων.
Οι εργαζόμενοι μετά από 8μήνες εργασίας στο πρόγραμμα πρόκειται να μείνουν άνεργοι, όπως και οι χιλιάδες εργαζόμενοι των αντίστοιχων προγραμμάτων των προηγούμενων ετών, την ώρα που η ανεργία εν μέσω οικονομικής κρίσης και της πανδημίας που την επιτάχυνε, έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις.
Έχοντας υπόψη τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό στους ΟΤΑ, στις Περιφέρειες και στους φορείς σας θέτουμε το αίτημα των 36.500 αυτών εργαζομένων για Παράταση του Κοινωφελούς Προγράμματος έως τουλάχιστον το τέλος του τρέχοντος έτους 2021 και τη μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.
Οι υπηρεσίες αυτές έχουν ανάγκη αυτό το προσωπικό με εργασιακή εμπειρία, δεν πρέπει να απογυμνωθούν εντείνοντας ακόμα περισσότερο τις μεγάλες ελλείψεις καθώς έχει ανακοινωθεί πως δεν θα υπάρξει ανάλογο πρόγραμμα, μέσα στο 2021, στο οποίο μάλιστα το προσωπικό αυτό δεν θα είχε δικαίωμα συμμετοχής.
Είναι ανάγκη να παρακαμφθούν άμεσα και να καταργηθούν οι αντεργατικές διατάξεις που ανακυκλώνουν την ανεργία κι έχουν θεσπίσει οι κυβερνήσεις με οδηγίες της ΕΕ ώστε να αποφεύγονται οι 3 διαδοχικές συμβάσεις που δίνουν δικαίωμα για μονιμοποίηση των υπαλλήλων σε αυτές τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις εργαζομένων.
Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στην περίπτωση των εργαζομένων κοινωφελούς εργασίας που η μαζική πλειοψηφία των 36.500 εργαζομένων, συνεχίζει να εργάζεται πλήρες ωράριο παρά τις συνθήκες της πανδημίας, προσφέροντας αδιάλειπτα τις υπηρεσίες τους.
Καθώς το πρόγραμμα είναι στα πλαίσια των ταμείων της ΕΕ ( ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ) ζητούμε άμεσα την παράταση της σύμβασης μέχρι το τέλος του 2021 και παράλληλα τη μετατροπή της σε αορίστου χρόνου συμβάλλοντας στη βέλτιστη λειτουργία των φορέων και εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών».

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184