Παρακαλούνται όλοι οι αιτούντες για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, όπως προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την ανακοίνωση (Παράρτημα Με Οδηγίες Συμπλήρωσης Της Αίτησης), έως την 27η Αυγούστου 2021 και ημέρα Παρασκευή, προκειμένου να αποδείξουν ότι έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για την κατάρτιση του τελικού Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων

Παρακαλούνται όλοι οι αιτούντες για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, όπως προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την ανακοίνωση (Παράρτημα Με Οδηγίες Συμπλήρωσης Της Αίτησης), έως την 27η Αυγούστου 2021 και ημέρα Παρασκευή, προκειμένου να αποδείξουν ότι έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για την κατάρτιση του τελικού Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων

Παρακαλούνται όλοι οι αιτούντες για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, όπως προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την ανακοίνωση (Παράρτημα Με Οδηγίες Συμπλήρωσης Της Αίτησης), έως την 27η Αυγούστου 2021 και ημέρα Παρασκευή, προκειμένου να αποδείξουν ότι έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για την κατάρτιση του τελικού Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων.

Με εντολή Δημάρχου

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

Διοικητικών Υπηρεσιών

Δημήτριος  Βάϊος

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Μετάβαση στο περιεχόμενο