ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ:"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ"(έως 18 ετών)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ:"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ"(έως 18 ετών)

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να
απευθύνει για πρώτη φορά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς, για υποβολή
αιτημάτων επιχορήγησης για δράσεις και πολιτισμικά προγράμματα που
απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους (έως 18 ετών) και θα πραγματοποιηθούν στη
διάρκεια του 2019.

Η βελτίωση και η ανάπτυξη της σχέσης παιδιών και εφήβων με τον πολιτισμό της
καθημερινής ζωής και τα πολιτιστικά αγαθά, που αποτελεί έναν από τους
στρατηγικούς στόχους του ΥΠΠΟΑ, προωθείται μέσω της στήριξης δράσεων και
προγραμμάτων που θα φέρουν τις νεότερες ηλικίες κοντά σε δημιουργικές ομάδες,
θα τις εξοικειώσουν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, και θα
κινητοποιήσουν τη φαντασία, το βίωμα και τη συμμετοχή τους.

Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Μυρσίνη Ζορμπά σχετικά με το Πρόγραμμα
αναφέρει: «Έχουμε υποχρέωση απέναντι στα παιδιά και τις νεότερες γενιές να
δείξουμε και να προάγουμε τους πολλούς και διαφορετικούς δρόμους που μας
οδηγούν στον πολιτισμό, από το παιχνίδι και την καθημερινή συμπεριφορά ως το
μουσείο και τις τέχνες. Δρόμους βιωματικούς και συμμετοχικούς, που συνιστούν
πολιτισμικά δικαιώματα και χωρούν τη διαφορετικότητα. Οι πολιτισμικές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


ανισότητες και διακρίσεις θέτουν εμπόδια στην κοινωνική μας ζωή και πυροδοτούν
αρνητικά φαινόμενα που οφείλουμε να περιορίσουμε ανοίγοντας τον ορίζοντα σε
στάσεις ζωής με όραμα.».

Με βασική αρχή ότι «ο πολιτισμός δεν είναι μόνο δικαίωμα των παιδιών και των
νέων αλλά και υποχρέωση της Πολιτείας και του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού», η θεματική αυτή πρόσκληση σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπ’ όψη την
πρόσφατη έρευνα του ΥΠΠΟΑ που εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Κοινωνικών
Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σύμφωνα με την έρευνα, την τελευταία δεκαετία η πρόσβαση παιδιών και νέων σε
πολιτιστικές υπηρεσίες και αγαθά επηρεάσθηκε σε έντονο βαθμό όχι μόνο εξαιτίας
των οικονομικών προβλημάτων αλλά και λόγω των σημαντικών κοινωνικών
μεταβολών. Ενδεικτικό είναι ότι το 2015 ποσοστό 77,8% των νέων 16-24 ετών δεν
επισκέφθηκε κανένα πολιτιστικό αξιοθέατο, ενώ το 49,4% δεν παρακολούθησε
καμία θεατρική παράσταση (αναλυτικά η έρευνα:
https://www.culture.gr/DocLib/GY_PolPaidNeoi_ekthesi.pdf ).

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της οικονομικής και ηθικής
στήριξης των φορέων που θα δημιουργήσουν πολιτιστικά προγράμματα για τις
μικρές ηλικίες, καθώς και την εφηβική και μετεφηβική νεότητα, ανακοινώνει τις
προϋποθέσεις, τα κριτήρια αξιολόγησης και τη διαδικασία υποβολής των
αιτημάτων επιχορήγησης.

Προϋποθέσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς (νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς ή
πολιτιστικούς σκοπούς) πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών
Φορέων, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων
(drasis.culture.gr)

Ημερομηνίες υποβολής: Από 29 Μαρτίου μέχρι 19 Απριλίου 2019

Διευκρινίσεις:

 • Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, κάθε φορέας έχει τη δυνατότητα
  υποβολής ενός αιτήματος
 • Η παρούσα πρόσκληση δεν απευθύνεται σε εποπτευόμενους και τακτικώς
  επιχορηγούμενους από το ΥΠΠΟΑ φορείς.

Προτεραιότητες:

Τα αιτήματα θα αξιολογηθούν με βάση τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί στους
στρατηγικούς στόχους του ΥΠΠΟΑ. Μεταξύ αυτών η εξοικείωση παιδιών και
εφήβων με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, η ενδυνάμωση της
δημιουργικότητας και της φαντασίας με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα και
παιχνίδια, η δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με την πολιτισμική ποικιλομορφία
στην τέχνη, ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, οικογενειακής κατάστασης,
θρησκεύματος κ.λπ. Οι καλλιτεχνικές δράσεις μπορούν επίσης να αναδεικνύουν
ζητήματα που συνδέονται με σύγχρονα πολιτισμικά φαινόμενα (σχολικός
εκφοβισμός, ενδοοικογενειακή βία, ξενοφοβία, ρατσισμός, κ.ά).

Κριτήρια αξιολόγησης

Το ΥΠΠΟΑ θα συνεκτιμήσει μια σειρά από παραμέτρους, όπως το επεξεργασμένο
σκεπτικό, το πολιτισμικό, δημιουργικό και καλλιτεχνικό όραμα, τη στόχευση στην
ανάπτυξη νέου κοινού και σε αποκλεισμένες και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες-
θύματα διακρίσεων, τις δράσεις στην περιφέρεια, σε παραμεθόριες περιοχές και
νησιωτικά συμπλέγματα, την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, την αναφορά
σε σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα, κ.λπ.

Διαδικασία

 1. Η αξιολόγηση των αιτημάτων και η σχετική γνωμοδότηση θα γίνει μέχρι τις 3
  Ιουνίου 2019 από 5μελή Ομάδα Εργασίας που θα αποτελείται από τέσσερις
  προσωπικότητες του χώρου και την Προϊσταμένη της αρμόδιας Διεύθυνσης –
  Διεύθυνση Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας- της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου
  Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ.
 2. Οι φορείς που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν μέχρι τις 10 Ιουνίου 2019,
  προκειμένου να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε διάστημα 15
  ημερών.
 3. Οι φορείς που έχουν λάβει επιχορήγηση από το ΥΠΠΟΑ κατά την τελευταία
  τριετία, για να εξεταστεί το νέο τους αίτημα θα πρέπει να συμπληρώσουν το
  σχετικό ερωτηματολόγιο στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων (drasis.culture.gr).
 4. Οι φορείς που θα λάβουν επιχορήγηση υποχρεούνται μετά την ολοκλήρωση της
  δράσης να καταθέσουν, το αργότερο εντός τριμήνου, Απολογιστικά Στοιχεία, ως
  προαπαιτούμενο κριτήριο για μελλοντικά αιτήματα.

Ανάλογη διαδικασία θα ισχύσει και για τα αιτήματα παροχής Αιγίδας.

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184