Προκήρυξη Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ) Περιόδου Φεβρουαρίου

Προκήρυξη Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ) Περιόδου Φεβρουαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Π.Ε & Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Κ. Ταλιαδούρη Τέρμα -Διοικητήριο
Τ.Κ. – Πόλη : 51100 Γρεβενά
Ιστοσελίδα : http://dide.gre.sch.gr
e-mail : gram-pa@dide.gre.sch.gr
mail@dide.gre.sch.gr
 
Πληροφορίες : Μπόλης Δημήτριος
Παπανίκος Ευάγγελος
Τηλέφωνο: 2462353150-53163
FAX: 2462353162

Γρεβενά, 05-02-2013

Αρ. Πρωτ.: 444

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 

Έχοντας υπόψη

α) Την Υ.Α. 112843/Γ4/14-10-2005 «Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Β/θμιας και Α/θμιας Εκπ/σης» του ΥΠ.Ε.Π.Θ., Δ/νση Φυσικής Αγωγής

β) Την Υ.Α. 41871/Γ4/11-4-2012 τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 112843/Γ4/14-10-2005«Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Β/θμιας και Α/θμιας Εκπ/σης» του ΥΠ.Ε.Π.Θ., Δ/νση Φυσικής Αγωγής .

γ) Την 30347/Γ4/20-3-2012. Προκήρυξη των Σχολικών Αγώνων Δημοτικών και Γυμνασίων για το σχ. έτος 2011-12. (Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ)

δ) Την Υ.Α. 1755/Γ4/9-1-2006 του ΥΠ.Ε.Π.Θ., Δ/νση Φυσικής Αγωγής

ε) Την 2/62978/0022/19-12-05«Δαπάνες Σχολικών Αγώνων», του ΥΠ.Ε.Π.Θ., Δ/νση Φυσικής Αγωγής όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.200/τ.β./13-12-2006.

στ) Την 131403/Γ4/15-11-2011 «Διοργάνωση των Αθλητικών Γιορτών Δημοτικών-Γυμνασίων σχολ. έτους 2011-12»του ΥΠΔΒΜΘ Δ/νση Φυσικής Αγωγής

ζ) Την 132722/Γ4/25-10-2012 «Προγραμματισμός των Σχολικών Αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ και αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ και ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ σχ. έτους 2012-2013».

η). Την 8390/Γ4/21-1-2013 «Έναρξη Σχολικών Αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ και αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ και ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ σχ. έτους 2012-2013».

θ) Την 3623/18-9-2012 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Δ/θμιας Εκ/σης Δυτικής Μακεδονίας (Συγκρότηση Ο.Ε.Σ.Α. Γρεβενών, σχ. έτους 2012-13).

Ι) Την 3557/30-10-2012 «Προγραμματισμός αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Δημοτικών και Γυμνασίων σχ. Έτους 2012-13 Π.Ε. Γρεβενών».

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τους «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ» Καλαθοσφαίρισης Περιόδου Φεβρουαρίου μαθητών και μαθητριών Γυμνασίων Π.Ε. Γρεβενών σχολικού έτους 2012-2013.Βασική επιδίωξη των σχολικών αγώνων στα Γυμνάσια της χώρας είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετάσχουν, να αποκομίζουν από την κάθε διοργάνωση τα ιδιαίτερα στοιχεία ευρύτερης παιδείας που ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και της υπέρβασης.

Το όραμα των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ» είναι η δημιουργία μιας νέας κυρίαρχης αθλητικής τάσης στην ελληνική κοινωνία, τους «Δια Βίου Ασκούμενους».Ακόμη , η διαμόρφωση μιας νέας γενιάς αθλητών, προπονητών ,διαιτητών, παραγόντων και κυρίως φιλάθλων με προσήλωση στις υψηλές αξίες του

«ευ αγωνίζεσθαι »,έτσι ώστε να μεταλαμπαδευτεί η συγκεκριμένη «Αθλητική Παιδεία»στις επόμενες γενιές.

Σκοπός των «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ» είναι η αποκέντρωση του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της αξιολόγησης των αγώνων ,η χαρά της συμμετοχής και ο συναγωνισμός με στόχο πάντα την υγεία και την Δια Βίου Άθληση.

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

  1. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (ΑΓΟΡΙΩΝ – ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ – ΜΙΚΤΕΣ) – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  2. Οι αγώνες της Καλαθοσφαίρισης μαθητών -μαθητριών και μικτές ομάδες Γυμνασίων θα πραγματοποιηθούν σε ημερίδες για το Δήμο Γρεβενών (ΔΑΚ Γρεβενών) και για το Δήμο Δεσκάτης (ΔΑΚ Δεσκάτης) ως εξής:

Α. Δήμος Γρεβενών – Δήμος Δεσκάτης

Καλαθοσφαίριση, Τετάρτη 27-02-2013 και ώρα έναρξης 09:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν:

α) Οι μαθητές – μαθήτριες Γυμνασίων που φοιτούν στα Γυμνάσια δίχως να λαμβάνεται υπόψη το έτος γέννησης.

β) Γυμνάσια που φοιτούν μαθητές και μαθήτριες λιγότεροι των εκατόν είκοσι μαθητών–τριων (120) έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε δύο (2) ομαδικά.

Β. Δικαιολογητικά συμμετοχής

α)Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους στους αγώνες τη μαθητική αθλητική τους

ταυτότητα θεωρημένη από ιατρό και με ημερομηνία που να μην υπερβαίνει το εξάμηνο από

την ημέρα τέλεσης των αγώνων.

Τα δελτία που μπορεί να διαθέτουν οι μαθητές – τριες από αθλητική Ομοσπονδία γίνονται δεκτά εφόσον η ιατρική θεώρηση δεν υπερβαίνει το εξάμηνο από την ημέρα του αγώνα. Το δελτίο μπορεί να αντικαταστήσει την βεβαίωση του ιατρού.

β)Κατάσταση συμμετοχής σχολείου για ομαδικά αθλήματα (Υπόδειγμα 5 Γυμνασίου ομαδικά).

Γ. Διάρκεια αγώνα

Καλαθοσφαίριση: Δύο (2) ημίχρονα των 8΄Λεπτών (Μικτός χρόνος).

Δ.Ο αριθμός των μαθητών –τριων που μετέχουν σε κάθε ομάδα είναι:

α) Συγκροτούνται από το κάθε Σχολείο έως δύο (2) ομάδες Αγοριών έως δύο (2) ομάδες Κοριτσιών και έως δύο (2) ομάδες Μικτές, 12 μαθητών – μαθητριών (5Χ5).

Μικτές ομάδες : Συμμετέχουν επτά (7) αγόρια και πέντε (5) κορίτσια.

Σύνθεση ομάδας (αρχική πεντάδα): Τρία (3) αγόρια, δύο(2) κορίτσια.

Ε. Διαδικασία διεξαγωγής

Οι αγώνες γίνονται σε ομίλους (Αγοριών – Κοριτσιών – Μικτές) με τη διαδικασία ένας με όλους. Ο καταρτισμός των ομίλων θα γίνει με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής των σχολείων.

ΣΤ. Βαθμολογία

Πρωταρχικός σκοπός δεν είναι η ανάδειξη νικητών αλλά η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων μαθητών. Δεν θα υπάρχει βαθμολογία και θα απονεμηθούν διπλώματα συμμετοχής σε όλους.

Ζ. Προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής

Οι καταστάσεις δηλώσεων συμμετοχής Καλαθοσφαίρισης (Υπόδειγμα 5 Γυμνασίου ομαδικά) θα υποβάλλονται στο Γ.Φ.Α. έως Παρασκευή 22-02-2013.

 

Θεματικές Κατευθύνσεις

Για τους φετινούς «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ» καλαθοσφαίρισης θεσπίστηκε από την Ο.Ε.Σ.Α. Π.Ε. Γρεβενών ένα κεντρικό θέμα, το οποίο με την κατάλληλη βιωματική προσέγγιση και τη δέουσα υποστήριξη από διάφορους φορείς , θα συνδέσει τα αθλητικά δρώμενα με ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα και αθροιστικά θα οδηγήσει στην ευρύτερη παιδεία μέσω των διοργανώσεων του σχολικού αθλητισμού.

Θέμα: «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ ενάντια στη βία»

Τρόποι βιωματικής προσέγγισης:

α) Τουρνουά μικτών ομάδων Καλαθοσφαίρισης.

β) Ισορροπία Διαιτητών-Κριτών.

γ) Παρουσίαση εργασιών (projects) των σχολείων της περιοχής κατά την διάρκεια των αγώνων.

 

ΓΕΝΙΚΑ

1.Για τους αγώνες ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί των αθλημάτων, οι κανονισμοί πρωταθλημάτων των διαφόρων ομοσπονδιών και οι γενικές διατάξεις που εμπεριέχονται στην Υπουργική Απόφαση 112843/Γ4/14-10-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ./Δ.Φ.Α και στις τροποποιήσεις αυτής.

2.Την ομάδα κάθε σχολείου θα συνοδεύει ένας καθηγητής Φ.Α. ή άλλης ειδικότητας, ο οποίος θα βρίσκετε σε διατεταγμένη υπηρεσία. Ο συνοδός είναι και προπονητής και στη διάρκεια του αγώνα μόνο αυτός θα βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους αναπληρωματικούς παίκτες.

3.Το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γρεβενών και το Δημοτικό Γυμναστήριο Δεσκάτης παρακαλούνται να προετοιμάσουν τους σχετικούς χώρους και να ειδοποιήσουν τα αθλητικά σωματεία για το αγωνιστικό πρόγραμμά μας.

4.Τα σχολεία να μεριμνήσουν για όλα όσα περιλαμβάνονται, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους στην παραπάνω σχετική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

5.Απαραίτητα μαζί με τη δήλωση συμμετοχής να δηλώνει το κάθε σχολείο το χρώμα της φανέλας του και να έχει μαζί του και διακριτικά την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

6.Τις μετακινήσεις των σχολικών ομάδων θα ρυθμίζει ο Διευθυντής του κάθε σχολείου.

7.Η Ιατρική κάλυψη των αγώνων θα γίνεται με ευθύνη της Ο.Ε.Σ.Α.

8.Οι συνοδοί-εκπαιδευτικοί ΠΕ11 θα εκτελούν και χρέη διαιτητών – γραμματείας.

9.Τέλος, όλοι οι αρμόδιοι παρακαλούνται για την πιστή τήρηση των σχετικών εγκυκλίων, για τη σωστή και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Για την Ο.Ε.Σ.Α. Π.Ε. Γρεβενών

Ο Πρόεδρος

Διευθυντής Δ.Ε. Γρεβενών

MSc Λιάμπας ΘωμάςΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 

  1. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Δ/νση Φυσικής Αγωγής-Τμήμα Γ′
Μαρούσι

  1. Σχολικό Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής

Μ. Μπότσαρη 2 (Αρ. Γραφείου 306)
Τρίκαλα

  1. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Γρεβενών
  2. Τμήμα Φυσικής Αγωγής Ν. Γρεβενών
  3. Αστυνομικό Τμήμα Γρεβενών
  4. Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών
  5. Τμήμα Τροχαίας Γρεβενών
  6. Επιτροπές Διοίκησης Γυμναστηρίων

α. Δήμου Γρεβενών
β. Δήμου Δεσκάτης
10. Μέλη Ο.Ε.Σ.Α.
11. Μ.Μ.Ε.
 
Έδρες τους
 

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184