ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3.1 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» ΚΑΙ 3.2 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3.1 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» ΚΑΙ 3.2 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3.1 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» ΚΑΙ 3.2 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ».

  

Οδηγίες Συμμετοχής

Το Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει τους μελισσοκόμους οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις δράσεις 3.1 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» ΚΑΙ 3.2 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ» ότι θα πρέπει να έχουν κάνει αίτηση-δήλωση διαχείμασης  στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) ή να έχουν προβεί σε ανανέωση του μελισσοκομικού τους βιβλιαρίου από 01/09/2019 έως και 31/12/2019.

Οι αιτήσεις των δύο δράσεων κατατίθενται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας έως 14/05/2020 για την δράση 3.1 και έως 18/05/2020 για την 3.2Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν στο ΚΜΔΜ μέσω email (σκαναρισμένα ή φωτογραφία) στο email kmdytmak@gmail.com , έντυπα των αιτήσεων μπορούν αν παραλάβουν οι μελισσοκόμοι από το ΚΜΔΜ, από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ και από τους συλλόγους της κάθε περιοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε το Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας  Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-15:00 στο 24610 21444 και στο e-mail: kmdytmak@gmail.com καθώς και στις αντίστοιχες ΔΑΟΚ (Γρεβενά: 2462353081 Νικολαϊδου Μαρία, Καστοριά: 2467350239 Μπέλλος Αθανάσιος,  Κοζάνη: 2461351368 Περιστέρη Σταματία, Φλώρινα: 2385350552 Χόντος Κωνσταντίνος).

Όσοι έχουν την δυνατότητα μπορούν να στείλουν τις αιτήσεις ηλεκτρονικά, εξαιτίας των μέτρων περί Covid-19. Παρακαλούνται οι μελισσοκόμοι να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Κέντρο Μελισσοκομίας προκειμένου να οριστεί ραντεβού με σκοπό να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Η χρήση μάσκας κρίνεται απαραίτητη για την προσέλευση στο ΚΜΔΜ.

 

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Δράση 3.1 «εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων» (Αντικατάσταση Κυψελών)

Δικαιούχοι της δράσης:

 1. Όσοι έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον 20 δηλωμένες κυψέλες.
 2. Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση-δήλωση διαχείμασης ή έχουν προβεί σε ανανέωση του μελισσοκομικού τους βιβλιαρίου από 01/09/2019 έως και 31/12/2019.
 3. Όσοι έχουν σε ισχύ (θεωρημένο) το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο.

Δικαιολογητικά ένταξης στην δράση 3.1 «εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων»

 1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής (παραλαμβάνεται από το ΚΜΔΜ ή την ΔΑΟΚ ή τον σύλλογο της περιοχής)-Κατάθεση έως 14/05/2020.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 συμπληρωμένη την οποία παραλαμβάνετε μαζί με την αίτηση Κατάθεση έως 14/05/2020.
 3. Αντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, από την οποία προκύπτουν η επωνυμία της τράπεζας, ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) καθώς και ότι ο αιτών είναι ο κύριος δικαιούχος- Κατάθεση έως 14/05/2020.
 4. Πρωτότυπα τιμολόγια αγοράς κυψελών τα οποία έχουν εκδοθεί έως τις 20/05/2020.*

Σημαντικές παρατηρήσεις:

 1. Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι 10% επί του καταγεγραμμένου αριθμού κυψελών διαχείμασης.
 2. Οι επιχορηγούμενες κυψέλες αντικατάστασης θα πρέπει να αναγράφουν σε εμφανές σημείο, με αναπόσπαστο ή ανεξίτηλο τρόπο :

«Καν. 1308/13 – 2020»

 1. *Τα πρωτότυπα τιμολόγια αγοράς κυψελών κατατίθενται έως 20 Μαΐου 2020, θα αναγράφουν τον όρο «πλήρης κυψέλη» , τα παραστατικά θα  φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του προμηθευτή και την σήμανση εξοφλήθη, η έκδοση και η εξόφληση τους θα πρέπει να έχει γίνει νομίμως.

  

 

Δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

Δικαιούχοι της δράσης:

 1. Όσοι είναι επαγγελματίες μελισσοκόμοι, δηλαδή:

Α. Διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ).

Β.  Κατέχουν τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες.

Γ. Έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία  συνολικής ετήσιας οικογενειακής παραγωγής 5.000€.

*Μελισσοκόμοι οι οποίοι εγγράφτηκαν στο ΜΑΕΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή/και υπέβαλαν δήλωση ΟΣΔΕ ή/και εντάχτηκαν στο καθεστώς νέων αγροτών για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ετών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην δράση, απαλλάσσονται από την ελάχιστη ακαθάριστη αξία  συνολικής ετήσιας οικογενειακής παραγωγής των 5.000€.

Δ.  Έχουν σε ισχύ (θεωρημένο) μελισσοκομικό βιβλιάριο.

Ε. Στην κατηγορία των επαγγελματιών μελισσοκόμων εντάσσονται και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ  οι οποίοι είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης, θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο και ελάχιστη ακαθάριστη αξία  συνολικής ετήσιας οικογενειακής παραγωγής 5.000€.

 1. Όσοι ως επαγγελματίες μελισσοκόμοι ασκούν νομαδική μελισσοκομία, δηλαδή:

Α. Μετακινούν τουλάχιστον το 40% των δηλωμένων κυψελών.

Β. Μετακινούν τα παραγωγικά μελίσσια σε απόσταση τουλάχιστον 50 χλμ από την έδρα τους.

Δικαιολογητικά ένταξης στην δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

Φάση 1η – Κατάθεση έως 18/05/2020

 1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής (παραλαμβάνεται από το ΚΜΔΜ ή την ΔΑΟΚ ή τον σύλλογο της περιοχής).
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 συμπληρωμένη την οποία παραλαμβάνετε μαζί με την αίτηση.
 3. Αντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, από την οποία προκύπτουν η επωνυμία της τράπεζας, ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) καθώς και ότι ο αιτών είναι ο κύριος δικαιούχος.

Φάση 2η – Κατάθεση έως 20/06/2020

 1. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών (παραλαμβάνεται από το ΚΜΔΜ ή την ΔΑΟΚ ή τον σύλλογο της περιοχής).
 2. Αντίγραφο του πιο πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος.
 3. Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΕΕ ως επαγγελματίας αγρότης από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της δράσης.
 4. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Φ.Χ.Ι, εφόσον αυτό χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των κυψελών.
 5. Για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ: Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου και της σελίδας θεώρησης.
 6. Πρωτότυπα Δελτία αποστολής και αποκόμματα διοδίων στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με Φ.Ι.Χ ή φορτωτικές στην περίπτωση όπου η μετακίνηση γίνεται με Φ.Δ.Χ.

Με εκτίμηση,

Η Γεωπόνος του ΚΜΔΜ

Μαρίνου Ελισάβετ

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184