Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
      Κοζάνη, 20/2/2015
Αρ. Πρωτ. : 82
 

 
Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

H Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας   Δυτικής   Μακεδονίας έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10
β) Την αριθ. 229/14  απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.
καλεί
τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας:

 1. 1.   Κούσκουρα  Αμαλία
 2. 2.   Καρυπίδου Μαρία
 3. 3.   Γιαννόπουλο Γρηγόριο
 4. 4.   Χριστοφορίδη Γεώργιο
 5. 5.   Ζήδρου –Γρηγοριάδου Αλίκη
 6. 6.   Κάτανα Χαρίσιο
 7. 7.   Βόσδου Σωτήριο
 8. 8.   Ζεμπιλιάδου Γεωργία

σε συνεδρίαση την  Τετάρτη   25/2/2015 και ώρα 10:00 π.μ στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο κτίριο  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιοχή ΖΕΠ, με θέματα:
 

 1. 1.     Μ.Π.Ε. του έργου : Σταθμός κινητής τηλεφωνίας ΚΑΤΑΦΥΓΙ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ της εταιρίας VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.ΕΤ., με κωδική ονομασία θέσης «1105655», στην τοπική κοινότητα Καταφυγίου, στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού της Π.Ε. Κοζάνης

Εισηγητής : κ.Δημήτριος Αλβανός, Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 

 1. 2.     Μ.Π.Ε. του έργου : Γραμμή μεταφοράς 150kV Υ/Σ Αντλιοστάσιο Πολυφύτου – Σύστημα (Λαμία-Πτολεμαΐδα) της εταιρίας «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» συνολικό μήκους εναέριας γραμμής 4,2 χλμ., στους Δήμους Κοζάνης & Σερβίων – Βελβεντού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Εισηγήτρια : κ.Αγγελική Ζορμπά, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης

 

 1. 3.     Μ.Π.Ε. του έργου : Εκμετάλλευση οφιτοασβετικών σε δύο λατομικούς χώρους εμβαδού 5.557 τ.μ. και 6.892 τ.μ. στη θέση «Ράχη» της Τοπικής Κοινότητας Δρεπάνου Δήμου Κοζάνης, της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ε.Π.Ε.

Εισηγήτρια : κ.Αγγελική Ζορμπά, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης

 

 1. 4.     Μ.Π.Ε. του έργου : Εκμετάλλευση υφισταμένου λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 183.525 τ.μ. και συνοδών έργων (μονάδα θραύσης και ταξινόμησης αδρανών υλικών και βοηθητικές εγκαταστάσεις) στη θέση «Κερεμί-Τεπέ», στη λατομική περιοχή Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης από την εταιρεία ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

Εισηγήτρια : κ.Αγγελική Ζορμπά, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης

 

 1. 5.     Μ.Π.Ε. του έργου : Σταθμός εκκίνησης και άφιξης Υπεραστικών λεωφορείων-Καταστήματα-Αποθήκη-Πρατήριο ιδιωτικής χρήσης στο Δήμο Κοζάνης της ΠΕ Κοζάνης

Εισηγητής : κ.Κων/νος Μπακούσης, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης

 

 1. 6.     Μ.Π.Ε. του έργου : Αμμοληψία στην κτηματική περιοχή Άργους Ορεστικού του Δήμου Άργους Ορεστικού της Π.Ε. Καστοριάς, από την εταιρία «ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ».

Εισηγητές : κ.Κων/να Μιχαλοπούλου, κ.Σταύρος Παπαδόπουλος, υπάλληλοι Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Καστοριάς

 

 1. 7.     Μ.Π.Ε. του έργου : Επιφανειακή αμμοληψία σε ιδιωτική έκταση στη Δ.Ε. Μακεδνών, του Δήμου Καστοριάς, Π.Ε. Καστοριάς, από την εταιρία «ΜΠΙΖΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΣΙΑ».

Εισηγητές : κ.Κων/να Μιχαλοπούλου, κ.Σταύρος Παπαδόπουλος, υπάλληλοι Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Καστοριάς

 1. 8.     Μ.Π.Ε. του έργου : Τροποποίηση – βελτίωση –εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου Λιθιάς-Κορησού (αγρόκτημα Λιθιάς), μήκους 9,1 Km απολήψιμου όγκου 969*103 m3 /έτος, καθώς και για την ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στο αγροτεμάχιο 22Β, εκτάσεως408 τ.μ., του διαγράμματος αναδασμού αγροκτήματος Λιθιάς, του Δήμου Καστοριάς.

Εισηγήτρια : κ.Μαρία Μουτζίκη, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Καστοριάς

 

 1. 9.     Μ.Π.Ε. του έργου : Τροποποίηση– βελτίωση – εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου Κορομηλιάς-Κολοκυνθούς, μήκους 38 Km και απολήψιμου όγκου νερού 3,9Χ106 m3/έτος, του Δήμου Καστοριάς.

Εισηγήτρια : κ.Μαρία Μουτζίκη, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Καστοριάς

 

 1. 10.  Μ.Π.Ε. του έργου : Τροποποίηση-βελτίωση-εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου Αλιάκμονα (Καλοχωρίου-Μεσοποταμίας, Χιλιόδενδρου, Τσάκωνης, Ποριάς) στην ΠΕ Καστοριάς

Εισηγήτρια : κ.Μαρία Μουτζίκη, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Καστοριάς
 

 1. 11.  Μ.Π.Ε. του έργου: Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 2 MW, στα με αρίθμ. 411, 521, 522, 523, 524 και 525 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Χιλιόδενδρου, στη θέση Χιλιόδενδρο, του Δήμου Αγίας Τριάδας της ΠΕ Καστοριάς.

Εισηγήτρια : κ.Κων/να Μιχαλοπούλου, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Καστοριάς

 

 1. 12.  Μ.Π.Ε. του έργου : Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 2 MW, στα με αρίθμ. 137, 141 και 142 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Αυγής στη θέση Αυγή, του Δήμου Αγίας Τριάδας της ΠΕ Καστοριάς.

Εισηγήτρια : κ.Κων/να Μιχαλοπούλου, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Καστοριάς

 

 1. 13.  Μ.Π.Ε. του έργου: Δίκτυα Μεταφοράς και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς στο Δήμο Καστοριάς στην ΠΕ Καστοριάς.

Εισηγητής : κ.Σταύρος Παπαδόπουλος, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Καστοριάς

 

 1. 14.  Μ.Π.Ε. του έργου : Σταθμός κινητής τηλεφωνίας ΒΡΟΝΤΕΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ της εταιρείας VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Τ.Τ., με κωδική ονομασία θέσης «1105541» στη θέση ύψωμα Γλάτσινα, στο Δήμο Πρεσπών της ΠΕ Φλώρινας.

Εισηγητής : κ.Αναστάσιος Κολίτσης, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας.

 

 1. 15.  Μ.Π.Ε. του έργου : Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 5,2 MW, στο αγροτεμάχιο 430 του αγροκτήματος Σκοπού, διανομή Φυγάδων, στη Δ.Ε. Μελίτης του Δήμου Φλώρινας της ΠΕ Φλώρινας από την εταιρεία «BASANESTA ENTERPRISES L.T.D. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΤΙΝΑΣ Ε.Ε.».

Εισηγητής : κ.Αναστάσιος Κολίτσης, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας.

 1. 16.  Μ.Π.Ε. του έργου : Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 5,2 MW, στα αγροτεμάχια 110,146, 469 και μέρος του 430 αγροτεμάχια στη θέση Σκοπός» του Δήμου Φλώρινας της ΠΕ Φλώρινας, της εταιρείας KOLLYWOOL ENTERRISES.L.T.D.

Εισηγητής : κ.Αναστάσιος Κολίτσης, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας.

 

 1. 17.  Μ.Π.Ε. του έργου : Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 2 MW, στα αγροτεμάχια 677, 678 και 679 του αγροκτήματος Ν.Καυκάσου του Δήμου Φλώρινας, από την ΘΕΡΜΟΓΕΝΝΕΣΙΣ 2 Ε.Ε.

Εισηγητής : κ.Νικόλαος Παρίσης, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας.

 

 1. 18.  Μ.Π.Ε. του έργου : Αρδευτικά δίκτυα πεδιάδας Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Εισηγητής : κ.Νικόλαος Παρίσης, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας.

 

 1. 19.  Μ.Π.Ε. του έργου : Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 2 MW, στα αγροτεμάχια 592 και 593 του αγροκτήματος Ν. Καυκάσου του Δήμου Φλώρινας, από την ΘΕΡΜΟΓΕΝΝΕΣΙΣ 4 Ε.Ε.

Εισηγητής : κ.Νικόλαος Παρίσης, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας.

 

 1. 20.  Μ.Π.Ε. του έργου : Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 2 MW, στα αγροτεμάχια 697, 698, 1206  και 1208 του αγροκτήματος Ν.Καυκάσου του Δήμου Φλώρινας, από την ΘΕΡΜΟΓΕΝΝΕΣΙΣ 3 Ε.Ε.

Εισηγητής : κ.Νικόλαος Παρίσης, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας.

 
 
Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν  εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος  συμμετοχής τους στο τηλ. 2461351193 – 2461350110

 

Η  Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας

Παναγιωτίδου Ελισάβετ

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184