Σεμινάρια στη Θεσσαλονίκη από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών

Σεμινάρια στη Θεσσαλονίκη από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ  ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

400 ΩΡΩΝ ΣΤΗΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Έναρξη μαθημάτων Ιανουάριος 2020

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου,  στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα: Σχολική Ψυχολογία με έναρξη  μαθημάτων  τον Ιανουάριο  του 2020 και λήξη τον Οκτώβριο του  2020

 Η Σχολική Ψυχολογία είναι κλάδος της επιστήμης της ψυχολογίας που σημειώνει ιδιαίτερη ανάπτυξη και είναι  συνδεδεμένη με την καθημερινή σχολική πραγματικότητα. Αφορά την παροχή υπηρεσιών σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε συστήματα και φορείς.

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα και το σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης της κοινωνίας και της οικονομίας κάθε χώρας.
Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της και μη, συνεχίζει και αυτή τη χρονιά με ένα νέο πρόγραμμα στον τομέα της  Σχολικής Ψυχολογίας.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν βασικές γνώσεις των αρχών της Σχολικής Ψυχολογίας. Επιπλέον, θα λάβουν πλήρη και έγκυρη ενημέρωση για τις ψυχολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που πραγματοποιούνται στη σχολική κοινότητα και θα καταρτιστούν στον εντοπισμό, το χειρισμό και την αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων παιδιών, εφήβων αλλά και ενηλίκων. Τέλος, θα παρουσιαστούν και αναλυθούν στρατηγικές και τεχνικές για τη διαχείριση κρίσεων και προβληματικών καταστάσεων στην οικογένεια και το σχολείο.

Σε ποιους απευθύνεται

Η ειδίκευση Σχολική Ψυχολογία απευθύνεται:

 Σε άτομα που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον εφαρμοσμένο κλάδο της εκπαιδευτικής ψυχολογίας, που είναι γνωστός ως Σχολική Ψυχολογία.

 Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και Δομές Διά Βίου Μάθησης –  Εκπαιδευτές Ενηλίκων – Εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης που ασχολούνται με την σχολική εκπαίδευση μεταναστών, προσφύγων, ρομά, μουσουλμάνων και άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων – Συμβούλους σταδιοδρομίας –  Ειδικούς παιδαγωγούς – προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ειδικοτήτων που δύνανται να διδάξουν σε Δομές Διά Βίου Μάθησης – Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς λειτουργούς και σε άλλους επιστήμονες διαφόρων κατευθύνσεων και ειδικοτήτων και σε  όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της τυπικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

Γιατί να το παρακολουθήσω;

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.),  Σ.Δ.Ε. (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. (Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης), (ΚΔΒΜ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης κ.ά.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (ΚΔΒΜ επιπέδου 2, Ι.Ε.Κ., Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια κ.λπ.).

Θεματικές Ενότητες

Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση παιδιών και εφήβων

 • Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των σχολικών ψυχολόγων
 • Αξιολόγηση νοητικών λειτουργιών παιδιών και εφήβων
 • Αξιολόγηση δυσκολιών μάθησης και ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών
 • Μελέτη Περίπτωσης

 

Προβλήματα Συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων 

 • Ορισμός-Ταξινόμηση Προβλημάτων Συμπεριφοράς
 • Αγχώδεις Διαταραχές
 • Κατάθλιψη
 • Εναντιωματική προκλητική διαταραχή-διαταραχή διαγωγής

 

Ζητήματα Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας

 • Νοητική Αναπηρία και Σύνδρομα
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας
 • Διαταραχές στο φάσμα του Αυτισμού
 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Η Ψυχολογική Συμβουλευτική στην εκπαίδευση

 • Ορισμός και βασικές έννοιες στη Συμβουλευτική
 • Προσωποκεντρική προσέγγιση
 • Συστημική Προσέγγιση
 • Γνωστικός Συμπεριφορισμός

Επικοινωνία εκπαιδευτικού-μαθητή στη σχολική τάξη

 • Η έννοια, τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος της επικοινωνίας στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων (interpersonalcommunication)
 • Σχολικόκλίμακαιεπικοινωνία (school climate, management and communication)
 • Τεχνικέςβελτίωσηςτηςεπικοινωνίαςστοσχολικόπεριβάλλον (school and classroom management) καιστηδιδακτικήδιαδικασία (instructional communication management)
 • Σχολική επικοινωνιακή συμβουλευτική (schoolcommunicationcounseling)

Επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων

 • Επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών
 • Επικοινωνία μεταξύ σχολικής διεύθυνσης και εκπαιδευτικών
 • Η επικοινωνία στο οικογενειακό περιβάλλον: χαρακτηριστικά, αλληλεπιδράσεις και ενδο-οικογενειακά επικοινωνιακά πρότυπα
 • Επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων

Προαγωγή της ψυχικής υγείας στα σχολεία

 • Η έννοια της προαγωγής της ψυχικής υγείας και της πρόληψης
 • Συμβουλευτικές παρεμβάσεις πρόληψης στο σχολικό περιβάλλον
 • Ο ρόλος της ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης στη σχολική κοινότητα
 • Προγράμματα ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων στα παιδιά

Διαχείριση συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα

 • Η έννοια, τα χαρακτηριστικά και οι συνέπειες των συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα
 • Διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον μεταξύ μαθητών και στη διδακτική διαδικασία
 • Διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων
 • Η συμβολή επικοινωνιακών στρατηγικών στην αντιμετώπιση συγκρούσεων

Συμβουλευτική διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα

 • Ορισμός-Διαχείριση παιδιών με πένθος
 • Συμβουλευτική διαχείριση διαζυγίου
 • Εθισμός στο Διαδίκτυο-Παρέμβαση
 • Μελέτη Περίπτωσης

Διαχείριση ετερότητας στο σχολικό περιβάλλον

 • Διαχείριση παιδιών από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον
 • Διαχείριση παιδιών προσφύγων
 • Διαχείριση παιδιών από διάφορες μορφές οικογένειας
 • Μελέτη Περίπτωσης

 

Η Διάρκεια του προγράμματος είναι 400 ώρες, 9μήνης διάρκειας 

150 ώρες δια ζώσης.

150 ώρες e-learning.

70 ώρες εκπόνηση εργασίας.

30 ώρες παρακολούθηση Συνέδριου.

Έναρξη μαθημάτων:  Ιανουάριος 2020

Τα  μαθήματα θα γίνονται  το τελευταίο Σαββατοκύριακο, κάθε μήνα. Ώρες 09.00 έως 14.30.

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 

Οικονομικό κόστος:  480€

Ειδικές τιμές: Μέλη Ε.Ε.Φ.  Άνεργοι – Πολύτεκνοι – Α.Μ.Ε.Α.

Προκαταβολή 100€ και το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά σε τρείς δόσεις

 

Πληροφορίες – Εγγραφές:

Γραμματεία της ΕΕΦ τηλ. 210 3635701 Πολυχρονάτος  Κώστας, ώρες 10:00-14:00
Περισσότερες πληροφορίες  Δημητριάδου Δέσποινα  6977502682

Αποστολή της αίτησης στο e-mail:   despdimitrd@gmail.com

 

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ          …………………………………………………………………………………………………………….

ΟΝΟΜΑ                …………………………………………………………………………………….

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  ……………………………………………………………………………………..

ΙΔΙΟΤΗΤΑ         …………………………………………………………………………………… .

Δ/ΝΣΗ                ……………………………………………………………………………………..

ΠΟΛΗ                  …………………………………………………………………………………….

ΤΗΛΕΦΩΝΟ       …………………………………………………………………………………….

ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ  …………………………………………………………..

Τμήματα υπάρχουν στην Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Ξάνθη, Κοζάνη, Πάτρα, Ρόδος

E-MAIL     …………………………………………………………………………………………..

———————————————————————————————————–

Γριβαίων 6 Αθήνα 10680 – Τηλ: 2103635701 – emaileefapos@gmail.com

ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 500 ΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 Έναρξη μαθημάτων Ιανουάριος 2020

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με έναρξη  μαθημάτων  τον Ιανουάριο  του 2020 και λήξη τον Οκτώβριο  του  2020

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα προσωπικής επιτυχίας κάθε νέου και κάθε πολίτη με αναπηρία, αλλά και το σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης της κοινωνίας και της οικονομίας κάθε χώρας. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της και μη συνεχίζει και αυτή τη χρονιά την επιτυχημένη πορεία της στον τομέα της Εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο των προβλέψεων της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Έτσι καθορίζεται και η υποχρέωση της πολιτείας να αναβαθμίζει διαρκώς την παρεχόμενη εκπαίδευση στα άτομα με αναπηρία όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την παροχή δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης – ενσωμάτωσης στη γενική εκπαίδευση (inclusiveeducation) ή και ειδικής εκπαίδευσης. Κατά τη συμπερίληψη στα γενικά σχολεία, εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με τις αναπηρίες και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.
Το πρόγραμμα εστιάζει στην αντιμετώπιση των εμποδίων στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες στα πλαίσια της Καθολικής Σχεδίασης ή Σχεδίαση για Όλους, που είναι ο συστηματικός τρόπος παροχής εκπαιδευτικών μέσων και υπηρεσιών ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές στη μέγιστη δυνατή έκταση λειτουργικών δυνατοτήτων τους. Η Καθολική Σχεδίαση είναι το επιστημονικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής πρακτικής και περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μέσα και υπηρεσίες που είναι άμεσα προσβάσιμα από μαθητές με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες και: α) παρέχει ευελιξία στους τρόπους παρουσίασης των εκπαιδευτικών πληροφοριών, στους τρόπους που οι μαθητές αποκρίνονται ή επιδεικνύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, στους τρόπους εμπλοκής τους στη διαδικασία της μάθησης β) μειώνει τα εμπόδια στη διδασκαλία, παρέχει κατάλληλη υποβοήθηση, διευκολύνσεις και προκλήσεις και υποστηρίζει την επίτευξη υψηλών προσδοκιών για όλους τους μαθητές, γ) παρέχει Υπηρεσίες Υποστηρικτικών Τεχνολογιών (ΥΤ), που μπορεί να είναι κάθε συσκευή, εξοπλισμός, μέσο ή υλικό και λογισμικό πληροφορικής που χρησιμοποιείται για την επαύξηση, διατήρηση ή βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας κάθε μαθητή.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτήσουν τη γνώση και τα εφόδια τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.

Ταυτότητα του Προγράμματος πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή (500ωρών) αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και μοριοδοτείται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016, Τεύχος Α΄159/06.09.2016. και τον Ν. 61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β/2017.

Διδακτικές ενότητες:

Προβλήματα συμπεριφοράς του βρέφους και του παιδιού

·         Ζητήματα ταξινόμησης των αναπτυξιακών διαταραχών

·         Νοητική αναπηρία (σύνδρομο Down, σύνδρομο Williams, σύνδρομο Prader – Willi, σύνδρομο εύθραυστου Χ)

·         Αγχώδεις διαταραχές

·         Κατάθλιψη, διπολική διαταραχή

·         Γλωσσικές διαταραχές

·         Πρακτική εφαρμογή

Διαταραχή αυτιστικού φάσματος

·         Ορισμός της διαταραχής – ιστορική αναδρομή

·         Συμπτώματα της ΔΑΦ

·         Αιτιολογία της ΔΑΦ

·         Διαφοροδιάγνωσης της ΔΑΦ

·         Αντιμετώπιση της ΔΑΦ: Μουσικοθεραπεία, Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία.

·         Πρακτική εφαρμογή

Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ)

·         Η φύση και τα βασικά χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ στην πορεία της ανάπτυξης

·         ΕΜΔ των παιδιών με ΔΕΠ-Υ

·         Τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΕΠ-Υ

·         Η πολυεπίπεδη προσέγγιση στη διάγνωση της ΔΕΠ-Υ και των ΕΜΔ

·         Βασικές αρχές θεραπευτικής αντιμετώπισης της ΔΕΠ-Υ και των ΕΜΔ

·         Πρακτική εφαρμογή

Εργαλεία ανίχνευσης προβλημάτων μάθησης και συμπεριφοράς

·         Ζητήματα εντοπισμού και διάγνωσης των αναπτυξιακών διαταραχών

·         Κλινική συνέντευξη – Ερωτηματολόγια

·         Δοκιμασίες Αξιολόγησης Νοημοσύνης

·         Δοκιμασίες αξιολόγησης γλωσσικής ανάπτυξης και μαθησιακών ικανοτήτων

·         Παρατήρηση και ανάλυση συμπεριφοράς

·         Πρακτική εφαρμογή

Ειδική αγωγή και εκπαίδευση

·         Ζητήματα εντοπισμού και διάγνωσης των αναπτυξιακών διαταραχών

·         Κλινική συνέντευξη – Ερωτηματολόγια

·         Δοκιμασίες Αξιολόγησης Νοημοσύνης

·         Δοκιμασίες αξιολόγησης γλωσσικής ανάπτυξης και μαθησιακών ικανοτήτων

·         Παρατήρηση και ανάλυση συμπεριφοράς

·         Πρακτική εφαρμογή

Πρακτικές συνεκπαίδευσης

·         Χαρακτηριστικά και παράγοντες της συνεκπαίδευσης

·         Συνεκπαίδευση παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

·         Συνεκπαίδευση παιδιών με νοητική αναπηρία

·         Συνεκπαίδευση παιδιών με διασπαστικές συμπεριφορές

·         Συνεκπαίδευση παιδιών με αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες

·         Πρακτική Εφαρμογή

Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στην Ειδική Αγωγή

·         Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση

·         Εφαρμογές ΤΠΕ για παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και γλωσσικές διαταραχές

·         Εφαρμογές ΤΠΕ για παιδιά με νοητική αναπηρία

·         Εφαρμογές ΤΠΕ για παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

·         Εφαρμογές της Ρομποτικής στην αντιμετώπιση των ΔΑΦ

·         Πρακτική Εφαρμογή

Συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών

·         Βασικές έννοιες, θεωρητικά μοντέλα και μέθοδοι συμβουλευτικής

·         Ενδοοικογενειακές σχέσεις – διαχείριση κρίσεων – διαχείριση απώλειας – διαζύγιο

·         Συμπεριφορές εθισμού – χρήση διαδικτύου

·         Σχέσεις σχολείου και οικογένειας – προκλητικές συμπεριφορές – οριοθέτηση

·         Παιδική κακοποίηση

·         Πρακτική εφαρμογή

Διαχείριση και τροποποίηση προβλημάτων συμπεριφοράς

·         Βασικά προβλήματα συμπεριφοράς κατά την προσχολική και σχολική ηλικία

·         Η Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή και η Διαταραχή Διαγωγής

·         Η νεανική παραβατικότητα

·         Ο ενδοσχολικός εκφοβισμός

·         Βασικές αρχές προγραμμάτων τροποποίησης συμπεριφοράς

·         Πρακτική εφαρμογή

Διαχείριση παιδιών ειδικών ομάδων στη σχολική τάξη

·         Διαχείριση των χαρισματικών παιδιά

·         Διαχείριση παιδιών μεταναστών

·         Διαχείριση παιδιών διαφόρων μορφών οικογένειας

·         Διαχείριση παιδιών που φιλοξενούνται σε κέντρα φιλοξενίας

·         Πρακτική εφαρμογή

Προβλήματα συμπεριφοράς του βρέφους και του παιδιού

·         Ζητήματα  ταξινόμησης  των αναπτυξιακών διαταραχών

·         Νοητική αναπηρία (σύνδρομο Down, σύνδρομο Williams, σύνδρομο Prader – Willi, σύνδρομο εύθραυστου Χ)

·         Αγχώδεις διαταραχές

·         Κατάθλιψη, διπολική διαταραχή

·         Γλωσσικές διαταραχές

·         Πρακτική εφαρμογή

Διαταραχή  αυτιστικού φάσματος

·         Ορισμός της διαταραχής – ιστορική αναδρομή

·         Συμπτώματα της ΔΑΦ

·         Αιτιολογία της ΔΑΦ

·         Διαφοροδιάγνωσης της ΔΑΦ

·         Αντιμετώπιση της ΔΑΦ: Μουσικοθεραπεία, Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία.

·         Πρακτική εφαρμογή

Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ)

·         Η φύση και τα βασικά χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ στην πορεία της ανάπτυξης

·         ΕΜΔ των παιδιών με ΔΕΠ-Υ

·         Τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΕΠ-Υ

·         Η πολυεπίπεδη προσέγγιση στη διάγνωση της ΔΕΠ-Υ και των ΕΜΔ

·         Βασικές αρχές θεραπευτικής αντιμετώπισης της ΔΕΠ-Υ και των ΕΜΔ

·         Πρακτική εφαρμογή

Η Διάρκεια του προγράμματος είναι 500 ώρες,  9 μήνης διάρκειας  (ετήσιο).
Δομή  υλοποίησης του προγράμματος:
28% Δια ζώσης διδασκαλία, 27% e-learning, 20% πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα κέντρα,  και 25% υλοποίηση εργασιών και παρουσίαση σε Συνέδριο.
Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)  από το Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ
 Τόπος Διεξαγωγής:

 Αθήνα – Χαλκίδα – Θεσσαλονίκη – Κοζάνη – Ρόδο – Φλώρινα – Πάτρα – Σέρρες – Καβάλα.

  Πληροφορίες στη γραμματεία της ΕΕΦ
Πολυχρονάτος Κώστας 2103635701 – 6973292808  10:00πμ – 14:00μμ.

Αποστολή της αίτησης (επισυνάπτεται) υποχρεωτικά με e-mail στο:eefapos@gmail.com

Οικονομικό κόστος: 660 ευρώ.  Ειδικές τιμές: Μέλη Ε.Ε.Φ. – Άνεργοι – Πολύτεκνοι – Α.Μ.Ε.Α.
Προκαταβολή 200€ και το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά σε τρείς δόσεις

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ                   …………………………………………………………………………………………………..

ΟΝΟΜΑ                       ……………………………………………………………………………………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ              ……………………………………………………………………………………………………………

ΙΔΙΟΤΗΤΑ                     …………………………………………………………………………………………………………….

Δ/ΝΣΗ                          …………………………………………………………………………………………………………….

ΠΟΛΗ                          ……………………………………………………………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ                 …………………………………………………………………………………………………………….

ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ  ……………………………………………………………………………………….

Τμήματα υπάρχουν στην Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Ξάνθη, Κοζάνη, Πάτρα, Ρόδος

E-MAIL                         ……………………………………………………………………………………………………………..

———————————————————————————————————————————–

Επιμορφωτικό Σεμινάριο

«ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ –

 Ετερότητα, αποδοχή, ένταξη και σχολείο»

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου,  στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Ετερότητα, αποδοχή, ένταξη και σχολείο».

 

Τo Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:

 1. Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
 2. Σε Στελέχη της Διοίκησης
 3. Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
 4. Σε πτυχιούχους οι οποίοι εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν σε Κέντρα Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας ή σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
 5. Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η σχολική ένταξη των προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα  είναι σκόπιμο να υποστηριχθεί από εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, το οποίο αφενός θα είναι ενημερωμένο σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και αφετέρου θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η εξοικείωση με τις μεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, καθώς και με τις διδακτικές πρακτικές σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Όσο και αν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι αρκετά ενημερωμένοι πάνω σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης λόγω της αυξημένης μεταναστευτικής ροής προς την χώρα μας κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, η σημερινή κατάσταση με τους πρόσφυγες έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες.

Για το λόγο αυτό θεωρείται απαραίτητη η κατάρτιση των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα σχολικής ένταξης και εκπαίδευσης προσφύγων. Το σεμινάριο που προτείνουμε στοχεύει να καλύψει το κενό αυτό.

 

 

ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτουν τόσο οι έμπειροι εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των Προγραμμάτων Ένταξης και Εκπαίδευσης Προσφύγων, εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

400 ώρες:– 170 ώρες διά ζώσης διδασκαλία, η οποία θα πραγματοποιείται ένα (1) έως δύο (2) Σαββατοκύρι­ακα ανά μήνα- 100 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 90 ώρες προετοιμασία, εκπόνηση, παρουσίαση και αξιολόγηση εργασιών-δραστηριοτήτων- 40 ώρες παρουσίαση μι­κροδιδασκαλιών και εργασιών.

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα

 (Σάββατο 10:00 – 14:00, Κυριακή 10:00- 14:00).

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 και ΛΗΞΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

Πόλεις διεξαγωγής: Αθήνα ,Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Κοζάνη, Καβάλα.

 Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του σεμιναρίου οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης  του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Έννοια, περιεχόμενο και  μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας/διαφορετικότητας στο ελληνικό σχολείο
 • Δημογραφική πραγματικότητα, Πληθυσμιακές μεταβολές και η Εκπαίδευση των προσφύγων και των μεταναστριών/ών
 • Ευρωπαϊκές και Εθνικές Εκπαιδευτικές Πολιτικές διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας
 • Ο ρόλος του σχολείου στη διαχείριση της ετερότητας
 • Η αξιοποίηση μαθημάτων όπως η ιστορία ή/και τα μαθηματικά ως εργαλεία διαπολιτισμικής αγωγής
 • Διαπολιτισμικές δεξιότητες της/του εκπαιδευτικού
 • Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ως ξένης.
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Φύλο
 • Οικογενειακό περιβάλλον και σχολικές επιδόσεις σε πολυπολιτισμικές Σχολικές Μονάδες
 • Η αξιολόγηση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

 

 

 

Κόστος :550 ευρώ για μη μέλη της ΕΕΦ

  :480 ευρώ για τα μέλη της ΕΕΦ

  :450 ευρώ για όσους παρακολουθούν παράλληλα άλλο επιμορφωτικό σεμινάριο της  ΕΕΦ και για ανέργους.

 

Εποπτεία προγράμματος: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ

Για περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

 Δήμητρα Ζωγοπούλου, τηλ: 210-3635701, 6936-004.508  (καθημερινές

 15:00-19:00).Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα πλήρη στοιχεία τους ,e-mail ,ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο  στο : eefdia@yahoo.gr

 

Ειδικές τιμές:  Πολύτεκνοι – Α.Μ.Ε.Α.

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………………

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:………………………………………………………………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………………………………………

Ε-ΜΑΙL: ………………………………………………………………………………

TΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………………………………

ΠΟΛΗ ……………………………………………………………….

 

 

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184