Συγκρότηση Νομαρχιακής Επιτροπής Τ.Ε.Ε / Τ.Δ.Μ Γρεβενών

Συγκρότηση Νομαρχιακής Επιτροπής Τ.Ε.Ε / Τ.Δ.Μ Γρεβενών

Στις 08/02/2017 έγινε η συγκρότηση σε σώμα της Νομαρχιακής Επιτροπής Τ.Ε.Ε. / Τ.Δ.Μ. Γρεβενών και η σύνθεσή της είναι η ακόλουθη :

Πρόεδρος               :   Ντώνας Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος         :   Ντούνας Αλέκος, Ηλεκτρoλόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ

Γραμματέας            :   Βαρσάμη Αγορίτσα, Πολιτικός Μηχανικός

Μέλη                       :   Ζέρβας Αθανάσιος, Ηλεκτρoλόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ

Τσιαμήτρος Δημήτριος, Ηλεκτρoλόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ

 

               ΓΙΑ ΤΗΝ Ν.Ε. Τ.Ε.Ε.  ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 
                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                      ΝΤΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                           

 

Μοιραστείτε το:


Μετάβαση στο περιεχόμενο