Συζήτηση για το υπό Διαβούλευση σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο: “Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”, που προβλέπει τη θέσπιση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση και τις αρνητικές συνέπειες για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα για τα Τμήματα των Γρεβενών

Συζήτηση για το υπό Διαβούλευση σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο: “Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”, που προβλέπει τη θέσπιση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση και τις αρνητικές συνέπειες για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα για τα Τμήματα των Γρεβενών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Γρεβενά     18-01-2021

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                Αριθ. Πρωτ.:  –  595 –

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                       

Διεύθυνση     : Πλ. Ελευθερίας 1

                         51100 Γρεβενά

Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα

Τηλέφωνο     : 24623-50877

e-mail : shellympoumpouka@yahoo.gr

                                     Προς   1. κ. Δασταμάνη Γεώργιο Δήμαρχο Γρεβενών

 1. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών

                                                                 

Πρόσκληση

 

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και την εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,  στην κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών,   που  θα  πραγματοποιηθεί  με  τηλεδιάσκεψη  μέσω της εφαρμογής  ZOOM στις 19 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Συζήτηση για το υπό Διαβούλευση σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο: “Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”, που προβλέπει τη θέσπιση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση και τις αρνητικές συνέπειες για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα για τα Τμήματα των Γρεβενών

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

       Η Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.

       Πρώτο και  μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: Την 13.01.2021 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο : “Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”.

       Το σχέδιο Νόμου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και διατάξεις για την θέσπιση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική  Κατεύθυνση.

       Η διαβούλευση για το παραπάνω σχέδιο Νόμου θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 20:00.

       Σε περίπτωση ψήφισης του Νομοσχεδίου οι συνέπειες θα είναι εξαιρετικά δυσμενείς για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα για τα Τμήματα των Γρεβενών καθώς αυτά κινδυνεύουν με κλείσιμο.

       Κατόπιν των παραπάνω, το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται κατεπείγον και απαιτείται η σύγκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι η διαβούλευση του εν λόγω νομοσχεδίου ολοκληρώνεται την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 20:00 και δεν υπάρχει η δυνατότητα για τακτική συνεδρίαση. Ο Δήμος Γρεβενών με τους λοιπούς φορείς του τόπου μας δέον όπως εκφράσουν άμεσα και πριν την λήξη της διαβούλευσης την αντίθεσή τους στην εφαρμογή των διατάξεων του Νομοσχεδίου για την θέσπιση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική  Κατεύθυνση, το οποίο συνεπάγεται το οριστικό κλείσιμο των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που λειτουργούν στα Γρεβενά με όλες τις αρνητικές συνέπειες για τον τόπο μας.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

Φωτεινή  Τζουβάρα

Επίδοση

 • Βουλευτή Νομού Γρεβενών κ. Ανδρέα Πάτση
 • Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Κασαπίδη
 • Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, κ. Ιωάννη Γιάτσιο
 • Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Πολιτισμού η κ. Όλγα Πουταχίδου
 • Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Θεοδουλίδη
 • Αντιπρύτανη Π.Δ.Μ. κ. Νίκος Σαριαννίδης
 • Κοσμήτορα ΣΔΟΕ Π.Δ.Μ. κ. Ανδρονίκη Καταραχιά
 • Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 • Πρόεδρο Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Κοντέο
 • Πρόεδρο Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης κ. Σοφία Αναστασιάδου
 • Εκπρόσωπο του Συλλόγου Φοιτητών Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 • Επιμελητήριο Γρεβενών
 • Τ.Ε.Ε.
 • Εμπορικό Σύλλογο Γρεβενών
 • Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων

Κοινοποίηση

 1. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού)
 2. M.E.
 • Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου)

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184