Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών τη Δευτέρα 28/9 – Δείτε τα θέματα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών τη Δευτέρα 28/9 – Δείτε τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γρεβενά 24-09-2015

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: 20.892

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                       

Διεύθυνση     : Πλ. Ελευθερίας 1

                         51100 Γρεβενά

Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα
Τηλέφωνο     : 24623-50877
e-mail : shellympoumpouka@yahoo.gr
 
 
 
Προς   1. κ. Δασταμάνη Γεώργιο Δήμαρχο Γρεβενών
                                                2. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών
                                               
 

Πρόσκληση

            Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 21η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή σιδηρογέφυρας” στην Τ.Κ. Δοτσικού
Θέμα 2ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Χάραξη – σήμανση μονοπατιού ¨Σταυρός – Καλπάκι¨ Δημοσίου δάσους Φιλιππαίων Νομού Γρεβενών”
Θέμα 3ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση τοπικής Κοινότητας Οροπεδίου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”
Θέμα 4ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου Γρεβενίτη από τη γέφυρα Γάτου έως τη γέφυρα Χατζή”
Θέμα 5ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών βορείου τμήματος Δήμου Γρεβενών (έτους 2011)”
Θέμα 6ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση βατότητας οδών Δημοτικής Ενότητας Αβδέλλας”.
Θέμα 7ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “Διευθέτηση χειμάρρου εισόδου Κοινότητας Σαμαρίνας”
Θέμα 8ο Κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο του Σταδίου Β1 του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ)

 
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 9ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών “Όσπρια – οπωρολαχανικά” στον Τσεπίδη Χαράλαμπο του Βασιλείου
Θέμα 10ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών “Όσπρια – οπωρολαχανικά” στην Καραμεσίνη Σοφία του Δημητρίου

 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 11ο Έγκριση του 22ου σχεδίου αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 12ο Τροποποίηση της σύμβασης δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Περιβολίου του Δήμου Γρεβενών για καταβολή του μισθώματος από μηνιαία σε ετήσια βάση και απαλλαγή μισθωμάτων λόγω καθυστέρησης έναρξης της μίσθωσης (αίτηση Παναγιώτη Βράκα).
Θέμα 13ο Παραχώρηση σε κοινή χρήση τμήματος δημοτικού ακινήτου στο υπό επέκταση σχέδιο  πόλης Γρεβενών (αίτηση εταιρείας ¨Α.Β. Βασιλόπουλος Α.Ε.¨”
Θέμα 14ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 43.800,00 € από ΣΑΤΑ σχολικών κτιρίων (Π.Ο.Ε.) και κατανομή στα ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών” και “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών”, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

 
Ειδικά θέματα

Θέμα 15ο Τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών – κολονακίων στον πεζόδρομο της οδού Εργατικής Πρωτομαγιάς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21/2015 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ. (αίτηση Ουρανίας Μπαζούκη)
Θέμα 16ο Παραχώρηση ή μη θέση στάθμευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/2015 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ. (αίτηση Γεωργίου Κακαφίκα)
Θέμα 17ο Παραχώρηση ή μη θέση στάθμευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23/2015 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ. (αίτηση Μαρίας Καραμητσιάνη)
Θέμα 18ο Παραχώρηση ή μη θέση στάθμευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 24/2015 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ. (αίτηση συλλόγου “ΝΙΚΗΤΕΣ ΖΩΗΣ”)
Θέμα 19ο Έγκριση της υπ’ αριθμ. 126/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. σχετικά με την  τροποποίηση του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 2015
Θέμα 20ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Γρεβενών ως μετόχου της Α.Ε. με την επωνυμία “Αναπτυξιακή Διαδημοτική Εταιρείας Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.” (CitiesNet) για την εκπροσώπησή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
Θέμα 21ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για εκπροσώπηση της Δήμου ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης όσον αφορά την από 13-02-2015 αίτηση ακύρωσης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.” που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής
Θέμα 22ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης όσον αφορά την από 5-11-2012 αίτηση ακύρωσης της Κοινοπραξίας με την επωνυμία “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ” που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής.
Θέμα 23ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης όσον αφορά την από 24-02-2015 αίτηση ακύρωσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής.

 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                       
Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
 
 

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

Μετάβαση στο περιεχόμενο