Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών τη Δευτέρα 14/12 – Δείτε τα θέματα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών τη Δευτέρα 14/12 – Δείτε τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                       

Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα

Τηλέφωνο     : 24623-50877
e-mail : shellympoumpouka@yahoo.gr
 
Προς    1. κ. Δασταμάνη Γεώργιο Δήμαρχο Γρεβενών
                                                2. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών
                                                3. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Σπηλαίου
                                                                       

Πρόσκληση

            Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 29η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Γραφείο Δημάρχου

Θέμα   1ο Επανασχεδιασμός του Χάρτη Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 
Ειδικά θέματα

Θέμα  2ο Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γρεβενών έτους 2016
Θέμα  3ο Επιβολή τελών και δικαιωμάτων Δήμου Γρεβενών έτους 2016

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα   4ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Διαγραμμίσεις Δημοτικών οδών ανατολικού τμήματος”
Θέμα   5ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια, Κούρβουλο, Εργατικών Κατοικιών πόλης Γρεβενών”
Θέμα   6ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή οδού Νεοχώρι – Δίπορο”
Θέμα   7ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Ορεινών Κοινοτήτων”
Θέμα   8ο Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου “Αποπεράτωση Ι.Ν. Νησίου”
Θέμα   9ο Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή σιδηρογέφυρας στη θέση ¨Ποταμούλι¨ Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα”
Θέμα 10ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση χαλικοστρωμένων δρόμων Νοτίου Τμήματος Δήμου Γρεβενών” Α.Μ. 37/2006
Θέμα 11ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων (έτους 2011)” Α.Μ. 20/2011
Θέμα 12ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Τοποθέτηση πινακίδων κάθετης σήμανσης οδών Δυτικού Τμήματος του Δήμου” Α.Μ. 12/2013
Θέμα 13ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – Βελτίωση οδών πρόσβασης Δ.Ε. Γρεβενών” Α.Μ. 39/2013
Θέμα 14ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – Βελτίωση οδών πρόσβασης Δ.Ε. Αγίου Κοσμά” Α.Μ. 41/2013
Θέμα 15ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση αδιαμόρφωτων χώρων” Α.Μ.79/2013
Θέμα 16ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Τοποθέτηση πινακίδων κάθετης σήμανσης οδών πόλης Γρεβενών” Α.Μ. 80/2013
Θέμα 17ο Παράταση υλοτομίας  Δ.Τ. 2 Δημοτικού Δάσους Ζιάκα

 
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα  18ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών “Οπωροκηπευτικά” στον κ. Παναγιώτη Μπαλτά του Γεωργίου κάτοικου Τ.Κ Συνδένδρου.
Θέμα 19ο Ορισμός αρμόδιου οργάνου για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων (άρθρο 10 παρ. 1 της 36873/2007 ΚΥΑ-ΦΕΚ 1364/τ.Β΄)

 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 20ο Έγκριση του 29ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. 289/2015 απόφαση Ο.Ε.)
Θέμα 21ο Έγκριση του 30ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 22ο Έγκριση του 31ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 23ο Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετού στην Αθήνα.
Θέμα 24ο Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Αθήνα για συμμετοχή σε σύσκεψη με τον Βουλευτή Γρεβενών και το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
Θέμα 25ο Πολιτιστικές – Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου έτους 2015.
Θέμα 26ο Ορισμός μελών της Επιτροπής για την κρίση καλλιτεχνικής αρτιότητας αναφορικά με την δωρεά βρύσης στην Τ.Κ. Σπηλαίου και καθορισμός του χώρου τοποθέτησής της.

 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                       
                                                                                                         
                                                                                       Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
 
Επίδοση

 1. κ. Γιαννακίδη Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής
 2. Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών
 3. Πρόεδρο Επιστημονικής Επιτροπής
 4. Πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου
 5. Πρόεδρο Φαρμακευτικού Συλλόγου
 6. Πρόεδρο Οδοντιατρικού Συλλόγου
 7. Εκπρόσωπο εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών
 8. Εκπρόσωπο ΕΚΑΒ παραρτήματος Γρεβενών
 9. Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Γρεβενών
 10. Εκπρόσωπο ΔΕΚΕΓ
 11. Εκπρόσωπο Κ.Κ.Α. & Α.
 12. Εκπρόσωπο της Αστική Εταιρείας “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”
 13. κ. Ιωάννη Σιούλα Σπήλαιο Γρεβενών

 

Κοινοποίηση

 1. Βουλευτή Νομού Γρεβενών, κο Χρήστο Μπγιάλα.
 2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κο Θεόδωρο Καρυπίδη.
 3. Αντιπεριφερειάρχη Νομού Γρεβενών, κο Ευάγγελο Σημανδράκο.
 4. Γενική Γραμματέα Δήμου Γρεβενών, κα Παρασκευή Τόπη.
 5. Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας
 6. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού).
 7. Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων.
 8. M.M.E.
 9. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου).

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

Μετάβαση στο περιεχόμενο