Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 23 Μαρτίου – Δείτε τα θέματα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 23 Μαρτίου – Δείτε τα θέματα

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 23 Μαρτίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα  1ο Συζήτηση αναφορικά με τα Σφαγεία (ΑΝ.ΔΗ.Γ.)

                                                                                                           
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα   2ο Έγκριση – παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης “Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη για την αναγνώριση του ιαματικού πόρου πηγής Κιβωτού”
Θέμα  3ο Μείωση του χρόνου εκτέλεσης κατασκευής του έργου: “Κατασκευή υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”
Θέμα  4ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση σχολικού κτιρίου και αλλαγή χρήσης σε Κέντρο Παλαιοντολογίας»
Θέμα   5ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση λιθόστρωτων δαπέδων Τ.Κ. Κρανιάς”
Θέμα  6ο Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια, Κούρβουλο, Εργατικών Κατοικιών πόλης Γρεβενών”
Θέμα  7ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση υπόβασης οδών βορείου τμήματος του Δήμου”
Θέμα  8ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ορεινών Κοινοτήτων (έτους 2014)”
Θέμα  9ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου “Ανακατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Εξάρχου Β’ Φάση”
Θέμα 10ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή επισκευή τσιμεντοστρωμένων οδών Δ.Κ. Περιβολίου”
Θέμα 11ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διευθέτηση χειμάρρου εισόδου Κοινότητας Σαμαρίνας”
Θέμα 12ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας & κατασκευή κοινοτικού καταστήματος”
Θέμα 13ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση πάρκων – πλατειών πόλης Γρεβενών”
Θέμα 14ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Δασυλλίου Δ.Ε. Αγίου Κοσμά Δ. Γρεβενών”
Θέμα 15ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Κυδωνιών Δ.Ε. Αγίου Κοσμά Δ. Γρεβενών”
Θέμα 16ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Τρικόρφου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 17ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός του οικισμού Φιλιππαίων της Κοινότητας Φιλιππαίων του Νομού Γρεβενών”
Θέμα 18ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια, Κούρβουλο, Εργατικών Κατοικιών πόλης Γρεβενών”
Θέμα 19ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Εσωτερική οδοποιία νοτίου τμήματος Δήμου Γρεβενών (έτους 2011)”

 
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 20ο Περιορισμός βοσκής που προβλέπεται από τη διαχειριστική μελέτη “Συνιδιόκτητου δάσους Μακρή – Καλαπόδι” περιόδου 2016-2020 Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων
Θέμα 21ο Περιορισμός βοσκής που προβλέπεται από τη διαχειριστική μελέτη συνιδιόκτητου δάσους “Γεωργίτσας” περιόδου 2015-2019 Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων.
Θέμα 22ο Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής έτους 2016 στον οικισμό Λειψίου της Τ.Κ. Κυδωνιών
Θέμα 23ο Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής έτους 2016 Τ.Κ. Μυρσίνης

 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 24ο Εφάπαξ καταβολή οικονομικής ενίσχυσης από το πρόγραμμα “Α’ Κοινωνικών Βοηθειών/έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις”
Θέμα 25ο Λύση σύμβασης του ισογείου δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Αηδονίων Δήμου Γρεβενών, αίτημα κ. Δέσποινας Καραπά και εκ νέου εκμίσθωσή του.
Θέμα 26ο Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου της Τ.Κ. Πηγαδίτσας Δήμου Γρεβενών (αίτημα κ. Γεωργίου Χατζημιχαηλίδη)
Θέμα 27ο Ανταλλαγή τμήματος ιδιωτικής έκτασης, ιδιοκτησίας Αλέξανδρου Αλεξιάδη, με δημοτική έκταση στο αγρόκτημα Αγαλαίων της Δ.Ε. Βεντζίου του Δήμου Γρεβενών
Θέμα 28ο Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Κοσματίου Δήμου Γρεβενών (αίτημα κ. Βάιου – Αλέξανδρου Πρίντζα του Βασιλείου)
Θέμα 29ο Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μοναχιτίου Δήμου Γρεβενών (αίτημα κ. Μαρίας Καραγιάννη του Ηλία)
Θέμα 30ο Διαγραφή χρεών από τους Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών (αίτημα κ. Αναστασίας Λιόλιου του Παναγιώτη)
Θέμα 31ο Διαγραφή χρεών από τους Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών (αίτημα κ. Δημητρίου Στέφου του Ευαγγέλου)
Θέμα 32ο Διαγραφή χρεών από τους Χρηματικού Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών (αίτημα κ. Στέφανου Πιστώφ του Αχιλλέα)
Θέμα 33ο Έγκριση διμερούς σύμβασης για παροχή συγκοινωνιακού έργου με την εταιρεία «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Γρεβενών Α.Ε.»
Θέμα 34ο Συγκρότηση επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή συγκοινωνιακού έργου Δήμου Γρεβενών περιόδου 2016-2017
Θέμα 35ο Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών έτους 2016
Θέμα 36ο Στεφάνια κατάθεσης για το έτος 2016
Θέμα  37ο Προμήθεια ειδών δεξίωσης για την επέτειο εορτασμού της 25ης Μαρτίου

 
Ειδικά θέματα

Θέμα 38ο Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών”  και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου
Θέμα 39ο Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών» και ορισμός Προέδρου
Θέμα 40ο Κατάθεση και ψήφιση ψηφίσματος
Θέμα 41ο Παραχώρηση χρήσης ιστορικού οικήματος (Μύλος Μπούσιου) για ίδρυση Διαχρονικού Μουσείου και προσωρινή στέγαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών και ανάκληση όλων των προηγούμενων συναφών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

 
 
 
                                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                       
                                                                                                         
                                                                               Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
 

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

Μετάβαση στο περιεχόμενο