Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ: 5η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10
β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 5/02/2016 και ώρα 11:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : « Καθαρισμός κοίτης ποταμού Γεροπόταμου για αντιπλημμυρική προστασία από τ.κ.Αχλάδας έως τ.κ.Τριποτάμου
 3. Έγκριση του πρακτικού της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φλώρινας για το σχολικό έτος 2015-2016,του αδιάθετου δρομολογίου «Ανάργυροι –πεδινό προς Νηπιαγωγείο Αετού για την μεταφορά ενός μαθητή από τους Αγίους Αναργύρους και ενός μαθητή από το Πεδινό με επιστροφή
 4. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορούν στον «Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Γρεβενών για την σχολική περίοδο 2015-2016
 5. Έγκριση εξουσιοδότησης των Υπηρεσιών του Οργανισμού του Ο.Α.Ε.Δ. για την διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών έτους 2017 Π.Ε.Φλώρινας
 6. Έγκριση της δινέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή Μηχανικού για την σύνταξη πίνακα προσωρινής παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων λόγω απαλλοτριώσεων για το έργο «Χάραξη οδού Πτολεμαϊδας Δυτικής Εορδαίας και σύνδεση με τον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας»με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3)τουλάχιστον σφραγισμένων προσφορών
 7. Έγκριση τροποποίησης της αρ.πρωτ.1782/23-10-2015 σύμβασης του μεταφορέα μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Καστοριάς για το σχολικό έτος 2015-2016
 8. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Σημειακές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο τριγωνικό Ρύμνιο»
 9. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού της 23ης Φεβρουαρίου 2016 του έργου : « Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης»
 10. Έγκριση τριμελούς  επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για την διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας και μεταφοράς του αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Δ.Μ.-έδρας
 11. Έγκριση τριμελούς  επιτροπής για τον α)έλεγχο συντήρησης ανελκυστήρων σύμφωνα με την ετήσια σύμβαση β)διαπίστωση αναγκαιότητας επισκευής –αποκατάστασης βλαβών γ) οριστική-ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ανταλλακτικών –εξαρτημάτων και εργασιών επισκευής
 12. Έγκριση τριμελούς  επιτροπής για την α)παραλαβής και παράδοσης υγρών καυσίμων και λιπαντικών μηχανημάτων-οχημάτων β)διαπίστωση επισκευής –αποκατάστασης βλαβών γ) οριστική-ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ανταλλακτικών –εξαρτημάτων και εργασιών επισκευής
 13. Έγκριση υπαλλήλων-υπηρεσιακών στελεχών που πληρούν τις προϋποθέσεις για τον ορισμό τους (κατόπιν κληρώσεως) ως πρόεδροι(τακτικοί ή αναπληρωματικοί)Επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
 14. Έγκριση γνωμοδότησης  και δαπάνης δικηγόρου
 15. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 16. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 17. Έγκριση δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2015-2016
 18. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών της ανάθεσης (κατόπιν πρόσκλησης)της ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Π.Ε.Κοζάνης και ενός ανελκυστήρα των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. στην Πτολεμαϊδα για το έτος 2016
 19. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εκτάκτων δαπανών εξειδικευμένης συντήρησης των ρυθμιστών κυκλοφορίας φωτεινών σηματοδοτήσεων
 20. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή δαπάνης για αποχιονισμό επαρχιακού οδικού δικτύου περιόδου 2014-2015 της Π.Ε.Κοζάνης
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ,για την αντικατάσταση υλικών των ανελκυστήρων στο Διοικητήριο της Π.Ε. Κοζάνης
 22. Έγκριση  δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 23. Έγκριση  δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 24. Έγκριση  δαπανών Π.Ε .Γρεβενών
 25. Έγκριση  δαπανών Π.Ε .Γρεβενών
 26. Έγκριση  δαπανών Π.Ε .Καστοριάς
 27. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 28. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 30. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 31. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

 
Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

Μετάβαση στο περιεχόμενο