Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δεσκάτης-Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δεσκάτης-Δείτε τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ               Δεσκάτη  8  Μαϊου 2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                  Αριθμ. Πρωτ.: 2662

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Τηλ.: 2462351101

Fax: 2462351105

Ταχ. Δ/νση: Δεσκάτη 51200

e-mail: dimosdes@otenet.gr

Προς:

 

Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Κορδίλα  Δημήτριο

Β] Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δεσκάτης

 

 1. Αναγνώστου Ιωάννης του Δημητρίου
 2. Ανδρώνη Αρετή του Γεωργίου
 3. Γαλάνης Δημήτριος  του Ευθυμίου
 4. Ζαγκανίκας Ιωάννης του Γεωργίου
 5. Ζιαγκλιαβού Ειρήνη του Γεωργίου
 6. Ζιάκας Χρήστος του Θεοδώρου
 7. Καραστέργιος Δημήτριος του Θωμά
 8. Λάμαρης Χρήστος του Δημητρίου
 9. Μωϋσιάδης Γεώργιος του Θεοδώρου
 10. Ορφανίδης Χαραλαμπος του Κωνσταντίνου
 11. Παπαγεωργόπουλος Αθανάσιος του Ηλία
 12. Παπαδόπουλος Χαράλαμπος του Ιωάννη
 13. Πέτσας Ιωάννης  του Αντωνίου
 14. Στεφόπουλος Χάρης του Οδυσσέα
 15. Τέγος  Βασίλειος του Γεωργίου
 16. Τζιώλας Ιωάννης του Σωκράτη
 17. Τρικαλίδης Αριστείδης  του Κωνσταντίνου
 18. Τσιάκαλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
 19. Τσιγάρας Χρήστος  του Ηρακλή
 20. Χατζηζήσης Λάμπρος  του Εμμανουήλ

Γ] Μέλη Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Δεσκάτης

 

Κοινότητα Δασοχωρίου

Μαλλιώρας Χρήστος του Ζαχαρία  ( Πρόεδρος )

Κοινότητα  Δεσκάτης

 1. Σκόδρα Κωνσταντία  του Νικολάου ( Πρόεδρος )
 2. Λάμαρης Παναγιώτης του Αθανασίου
 3. Μπρασινίκα Αθανασία του Αχιλλέως
 4. Λιούρας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 5. Πιτσιδήμου – Γκανταΐφη Αικατερίνη του Κωνσταντίνου
 6. Νταμάγκα Ιωάννα του Ζήση
 7. Δούφας Γεώργιος του Βίκτωρα

Κοινότητα Παλιουριάς

 1. Παπαδόπουλος Νικόλαος του Ευσταθίου ( Πρόεδρος )
 2. Κόντος Παύλος του Κωνσταντίνου
 3. Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου
 4. Παπαχρήστος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 5. Τσιάνη Αργυρώ του Ιωάννη

Κοινότητα Παναγιάς

Τσιούγκος Στέργιος του Χρήστου ( Πρόεδρος )

Κοινότητα Παρασκευής

Βελλής Κωνσταντίνος  του Χρήστου ( Πρόεδρος )

Κοινότητα Καρπερού

 1. Παπαγεωργίου Νικόλαος του Βασιλείου ( Πρόεδρος )
 2. Ούρδα Σπυριδούλα του Αθανασίου
 3. Στυλόπουλος Δημήτριος του Ανδρέα
 4. Παπαδόπουλος Θεόδωρος  του Κωνσταντίνου
 5. Τσενεκλίδου Δέσποινα του Ανέστη

Κοινότητα Κατάκαλης

Γαλάνης Ιωάννης του Αποστόλου ( Πρόεδρος )

Κοινότητα Τρικοκκιάς

 1. Μακρής Χρίστος  του Αντωνίου ( Πρόεδρος )
 2. Ζαβαλιάνη Παρασκευή του Κωνσταντίνου
 3. Τόλιος  Παναγιώτης του Γεωργίου
 4. Κόττας Γεώργιος του Δημητρίου
 5. Μάνος Σωτήριος του Μιχαήλ

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
 2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

       Σας καλούμε σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την  12ην Μαϊου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ  λαμβάνοντας  υπόψη  και την από 11 Μαρτίου 2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ )  « Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης  των αρνητικών  συνεπειών  της εμφάνισης  του κορωνοϊου  Covid-19 » κσι της  ανάγκης περιορισμού  της διάδοσης  τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ  όπου ρυθμίζονται  θέματα σύγκλησης  και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως  συλλογικών οργάνων των δήμων,  των περιφερειών και των εποπτευόμενων  νομικών τους προσώπων  κατά το διάστημα  λήψης των μέτρων  αποφυγής της   διάδοσης του  κορωνοϊου  Covid-19, προς συμμόρφωση  των  γενικών  οδηγιών  υγιεινής, , για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς 

 1. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων  σε λογαριασμό  του Δήμου  και ορισμός υπευθύνου  κίνησης λογαριασμού
 1. Τροποποίηση προ/σμου οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ έργων
 1. Τροποποίηση προ/σμου οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ
 1. Αποδοχή ποσού 26.600,00 € Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2020
 1. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων  αναγκών
 1. Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 23.590,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2020 του Δήμου Δεσκάτης
 1. Αποδοχή ποσού 4.527,68 € από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
 1. Αποδοχή ποσού 46.519,84 €  της ΣΑΕ 055 του Προγράμματος πρόληψης  και αντιμετώπισης  ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στος ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού.
 1. Αποδοχή ποσών: α] 38.766,08 € και β ] 116.298,27 €  του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  για το έργο «Ύδρευση  Καρπερού ( Κατασκευή αγωγού  ύδρευσης ) »
 1. Χρηματοδότηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ. )  « ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ »
 1. Επικύρωση των υπ΄αριθμ. 125/2019, 148/2019 και 175/2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής  σχετικά με χρηματοδότηση του Νομικού Προσώπου  Δημοσίου Δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ. )  « ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ »
 1. Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή του υδρονομέα.
 2. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για αποδοχή χρηματοδότησης, ένταξη της πράξης / έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και εξουσιοδότηση για υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου του Δήμου Δεσκάτης με τίτλο : « Περίφραξη γύρω από το φράγμα ύδρευσης και δημιουργία χώρων αναψυχής στην ΔΚ Δεσκάτης  »
 1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου « Αξιοποίηση γεώτρησης Τ.Κ. Δασοχωρίου » Αρ. Μελ. 37/2018 αναδόχου Μπέη  Ιωάννη μέχρι 01/09/2020 με αναθεώρηση.
 1. Συμπληρωματική της υπ΄αριθμ. 7/2020 απόφαση του ΔΣ  σχετικά με: Επιβολή Τέλους  Άρδευσης  και πάγιου άρδευσης,  για το αρδευτικό Τ.Κ. Τρικοκκιάς».

                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

                                                          Κόγιος Ν. Ζήσης

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184