Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Δείτε τα θέματα

ΘΕΜΑ: 28η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 20/07/2015 και ώρα 11:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση ανάθεσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και ζαρζανετιών  για την αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Ε.Ο. μετά την διασταύρωση Κυψέλης» Π.Ε. Καστοριάς
 3. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης  για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Μεσοχωρίου «ΑΚΡΙΤΑΣ» στις 15 Αυγούστου 2015
 4. Έγκριση δαπανών  για την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς
 5. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2016 για το έργο «Προστασία πρανών –Συντήρηση στοιχείων οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2015» προϋπολογισμού 135.000,00 €
 6. Έγκριση ανάκλησης δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 7. Έγκριση επισκευής ασθενοφόρου Κέντρου Υγείας Δεσκάτης Γρεβενών
 8. Έγκριση δαπανών  Π.Ε. Καστοριάς
 9. Έγκριση δαπανών  Π.Ε. Καστοριάς
 10. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας  στις εκδηλώσεις του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Λόφων «ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ» στις 7,8 και 9 Αυγούστου 2015
 11. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας  στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού & Αθλητικού Συλλόγου Αγίου Γερμανού «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ» στις 2 Αυγούστου 2015
 12. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας  στις εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας (Σχολή Καλών Τεχνών) από 2 έως 10 Αυγούστου 2015
 13. Έγκριση όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτήριο της Π.Ε. Φλώρινας στην Σκοπευτική Αθλητική Λέσχη Φλώρινας
 14. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητες ποσού 157.952,00 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως επιχορήγηση προς καταβολή στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδίας, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς για τον μήνα Ιούνιο 2015
 15. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης  του Αντιπερειφεριάρχη Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής
 16. Έγκριση δαπάνης για την για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον  Αθλητικό Σύλλογο Άδρασσας «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
 17. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη κόστους μεταφοράς και διαμονής κεντρικού ομιλητή της ημερίδας με θέμα «Ευκαιρίες και διαδικασίες βιομηχανικής-παραγωγικής ανασυγκρότησης» και Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
 18. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε.  ποσού 25.200,00 € ως επιχορήγηση για την καταβολή της αποζημίωσης των υπαλλήλων τους οι οποίοι θα εργαστούν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος της 5ΗΣ Ιουλίου 2015
 19. Έγκριση μετάθεσης ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2015-2016,συνολικού προϋπολογισμού 1.221.553,56 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης
 20. Έγκριση μετάθεσης ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο για την επιλογή αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια πολυμηχανήματος για την διαχείριση των οικοτόπων υπερδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς, συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
 21. Έγκριση μετάθεσης ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής του Ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 7.500 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης, 6.000 κιλών κίτρινου ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης , 4.500 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων διαγράμμισης και 350 λίτρων διαλυτικού για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς, ποσού 45.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
 22. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 23. Γνωμοδότηση δικηγόρου και έγκριση δαπάνης
 24. Γνωμοδότηση δικηγόρου και έγκριση δαπάνης
 25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το  έργο «Καθαρισμός ποταμού Πραμόριτσα στη θέση Κλήμα της περιοχής του Δήμου Βοΐου»
 26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το  έργο «Κατασκευή φραγματίου για συγκράτηση φερτών υλικών στο ρέμα Πραμόριτσα»
 27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το  έργο «Καθαρισμός ρέματος Θολόλακα του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού»
 28. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το  έργο «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο Τ.Δ. Καισαρειάς Δήμου Κοζάνης»
 29. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το  έργο «Καθαρισμός του υδατορέματος ΄΄Αικατερίνης Λάκκος΄΄ του Τ.Δ. Τριγωνιμού Δήμου Σερβίων – Βελβεντού»

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Πωλείται ή ενοικιάζεται γραφείο 70 τ.μ. πρώην ιατρείο Βασιλόπουλου στη Φαρδυκάμπου στα Γρεβενά. 6976889437

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΛΠ φραγμένο οικόπεδο 430,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6947 80 80 16

Τηλεφωνήτριες άνω των 25 ετών ζητούνται από εταιρεία καλλυντικών για κλείσιμο ραντεβού, για δωρεάν περιποίηση προσώπου σε κυρίες. Απαραίτητο σταθερό τηλέφωνο. Πολλά κέρδη. Ευέλικτο ωράριο. Συμφέρουσα συνεργασία. Προσφορά εργασίας προς όλη την Ελλάδα.
Τηλ: 6987056500/2314310500
email: lefleuraggelia01@gmail.com

Γυναίκα άνω των 35 ετών ζητείται από εταιρεία καλλυντικών για παρουσίαση καλλυντικών προϊόντων στην πόλη της και στα περίχωρα, με προκαθορισμένα ραντεβού, από την εταιρεία σε κύριες. Απαραίτητο αυτοκίνητο. Συμφέρουσα συνεργασία. Πολλά κέρδη. Προσφορά εργασίας προς όλη την Ελλάδα.
Τηλ: 6987056500/2314310500
email: lefleuraggelia03@gmail.com

Γραφείο γνωριμιών πανελλαδικής εμβέλειας με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πλήρη εχεμύθεια, έχει τη δυνατότητα και βρίσκει το(η)ν σύντροφο της ζωής σας που υπάρχει και σας περιμένει οπουδήποτε στην Ελλάδα. Αν σας ενδιαφέρει δείτε μας στα www.skertso.gr www.φλερτ.gr και www.ρομαντζο.com και επικοινωνήστε μαζί μας στο email: gnorimia1@gmail.com ή στο τηλέφωνο 6987056500