Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών – Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών – Δείτε τα θέματα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Γρεβενά 17-12-2015                                  

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 27.158

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                       

Διεύθυνση     : Πλ. Ελευθερίας 1
                         51100 Γρεβενά

Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα
Τηλέφωνο     : 24623-50877
e-mail : shellympoumpouka@yahoo.gr
 
Προς    1. κ. Δασταμάνη Γεώργιο Δήμαρχο Γρεβενών
                                                2. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών
                                                                       

Πρόσκληση

            Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 30η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
Ειδικά θέματα

Θέμα  1ο

Σύμφωνη γνώμη επί του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων για το έτος 2016 στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών”

 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα   2ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή περιφερειακού δρόμου Οικισμού Πόρου”
Θέμα   3ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αποπεράτωση Ι.Ν. Νησίου”
Θέμα   4ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αναπλάσεις χώρων Δ.Δ. Δήμου Θ. Ζιάκα”
Θέμα  5ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ύδρευση Οικισμού Ποντινής”
Θέμα  6ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση υπόβασης οδών νοτίου τμήματος του Δήμου”
Θέμα  7ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή οδού Νεοχώρι – Δίπορο”
Θέμα  8ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή σιδηρογέφυρας” στην Τοπική Κοινότητα Δοτσικού
Θέμα  9ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή σιδηρογέφυρας στη θέση ¨Ποταμούλι¨ Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα”
Θέμα 10ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση βατότητας Δασικών δρόμων Δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών
Θέμα 11ο Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Ανάπλαση – αναβάθμιση Οικισμού Φιλιππαίων”
Θέμα 12ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση – αναβάθμιση οικισμού Τρικώμου”
Θέμα 13ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση – Συντήρηση δικτύου όμβριων υδάτων (έτους 2011)”
Θέμα 14ο Δωρεάν παραχώρηση για χρήση οχημάτων του Δήμου από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Γρεβενών (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.)
Θέμα 15ο Παράταση μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων του Δασικού Τμήματος 2 του Δημοτικού Δάσους “Μικρολιβάδου”
Θέμα 16ο Παράταση μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων της Συστάδας 6α του Συνιδιόκτητου Δάσους “Μικρολιβάδου”
Θέμα 17ο Παράταση μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων της Συστάδας 6β του Συνιδιόκτητου Δάσους “Μικρολιβάδου”
Θέμα 18ο Τροποποίηση της αριθμ. 460/2015 απόφαση του Δημοτικού σχετικά με το έργο: “Βελτίωση – Ανακατασκευή Γηπέδου Γρεβενών”

 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 19ο Διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων έτους 2016” μετά από άγονο διαγωνισμό (για μέρος της προμήθειας)
Θέμα 20ο Έγκριση του 32ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπής

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                       

                                                                                                         

      Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

 

Κοινοποίηση

  1. Βουλευτή Νομού Γρεβενών, κο Χρήστο Μπγιάλα
  2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κο Θεόδωρο Καρυπίδη
  3. Αντιπεριφερειάρχη Νομού Γρεβενών, κο Ευάγγελο Σημανδράκο
  4. Γενική Γραμματέα Δήμου Γρεβενών, κα Παρασκευή Τόπη
  5. Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας κο Στέργιος Πουρνάρα
  6. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού)
  7. Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων
  8. M.M.E.
  9. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Γρεβενά 17-12-2015                                  

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                       Αριθ. Πρωτ.: 27.159

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                       

Διεύθυνση     : Πλ. Ελευθερίας 1
                         51100 Γρεβενά
Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα

Τηλέφωνο     : 24623-50877
e-mail : shellympoumpouka@yahoo.gr
 
 
Προς   1. κ. Δασταμάνη Γεώργιο Δήμαρχο Γρεβενών
                                                2. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών
                                               
                                                                                                   

Πρόσκληση

 

            Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010 καθώς και του Ν. 3463/2006, να προσέλθετε στην 31η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
 

Θέμα 1ο

Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Γρεβενών οικονομικού έτους 2016.

Θέμα 2ο

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2016 Δήμου Γρεβενών.

 
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                       

                                                                                                         

       Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

 
 

Κοινοποίηση

1. Βουλευτή Νομού Γρεβενών, κο Χρήστο Μπγιάλα
2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κο Θεόδωρο Καρυπίδη
3. Αντιπεριφερειάρχη Νομού Γρεβενών, κο Ευάγγελο Σημανδράκο
4. Γενική Γραμματέα Δήμου Γρεβενών, κα Παρασκευή Τόπη
5. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας, κο Στέργιο Πουρνάρα
6. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού).
7. Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων
8. M.M.E.
9. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου)

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

Μετάβαση στο περιεχόμενο