Συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Γρεβενών τη Δευτέρα 18/4 – Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Γρεβενών τη Δευτέρα 18/4 – Δείτε τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Γρεβενά  14-04-2016                                  
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                 Αριθ. Πρωτ.:  -6.906-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                       

Διεύθυνση     : Πλ. Ελευθερίας 1
                         51100 Γρεβενά

Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα
Τηλέφωνο     : 24623-50877
e-mail : shellympoumpouka@yahoo.gr
 
                                                Προς    1. κ. Δασταμάνη Γεώργιο Δήμαρχο Γρεβενών
                                                            2. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών
                                                                                                           

Πρόσκληση

 

            Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 18 Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
                                                                                                        
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα  1ο Υποκατάσταση αναδόχου του έργου: “Κατασκευή σιδηρογέφυρας” στην Τοπική Κοινότητα Δοτσικού
Θέμα  2ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”
Θέμα   3ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Οροπεδίου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”
Θέμα  4ο Έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: “Επισκευή Συντήρηση σχολείων Μεγάρου, Μοναχιτίου, Λάβδας και Κηπουρείου”
Θέμα  5ο Έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: “Επισκευή σχολικών κτιρίων Π.Ε. Γρεβενών”
Θέμα  6ο Έγκριση προμήθειας ξυλοκατασκευών από την Κρατική Βιομηχανία Ξύλου Καλαμπάκας.
Θέμα  7ο Διάνοιξη Περιφερειακού δρόμου – αντιπυρικής ζώνης οικισμού Περιβολακίου Τ.Κ. Ζιάκα Δ.Ε. Θ. Ζιάκα
Θέμα 8ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών αποψιλώσεων – καθαρισμών κοινοχρήστων χώρων (έτους 2016)
Θέμα 9ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός κόμβου Καλλονής Τρικόρφου” (Α.Μ. 145/2006)
Θέμα 10ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ύδρευση Δ. Θ.Ζιάκα Β’ Φάση” (Α.Μ. 77/2007)
Θέμα 11ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποχέτευση Δ.Δ. Πολυνερίου Δήμου Θ. Ζιάκα” (Α.Μ. 15/2008)
Θέμα 12ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ύδρευση Τ.Δ. Μαυρονόρους” (Α.Μ. 178/2009)
Θέμα 13ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή και συντήρηση λιθοδομών” (Α.Μ. 29/2013)
Θέμα 14ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών δυτικού τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 35/2013)
Θέμα 15ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – Επισκευή WC” (Α.Μ. 49/2013)
Θέμα 16ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση σχολικών κτιρίων του ανατολικού τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 53/2013)
Θέμα 17ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση Νηπιαγωγείων” (Α.Μ. 70/2013)
Θέμα 18ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών πόλης Γρεβενών (έτους 2014)” (Α.Μ. 17/2014)
Θέμα 19ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – βελτίωση κεντρικών θερμάνσεων Σχολικών Κτιρίων (έτους 2014)” (Α.Μ. 42/2014)
Θέμα 20ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση εγκατάστασης Θέρμανσης Κολυμβητηρίου” (Α.Μ. 47/2014)
Θέμα 21ο Υλοτομία του δασικού τμήματος 4 του Δημοτικού δάσους Ζιάκα Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα
Θέμα 22ο Υλοτομία δασικού τμήματος 5 Δημοτικού δάσους Φιλιππαίων Δημοτικής Ενότητας Φιλιππαίων
Θέμα 23ο Υλοτομία συστάδας 2β Δημοτικού δάσους Αναβρυτών Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα
Θέμα 24ο Υλοτομία της συστάδας 7β του Δημοτικού δάσους Δοτσικού Δημοτικής Ενότητας Δοτσικού
Θέμα 25ο Υλοτομία της συστάδας 8α του Δημοτικού δάσους Δοτσικού Δημοτικής Ενότητας Δοτσικού

 
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 26ο Περιορισμός βοσκής που προβλέπεται από τον Πίνακα Υλοτομίας έτους 2016, του Αγροκτήματος “Αφοί Τοπαλίδη” Ασπροκάμπου του Δήμου Γρεβενών
Θέμα  27ο Έγκριση εισόδου της κτηνοτροφίας στις βοσκήσιμες περιοχές της Τ.Κ. Σαμαρίνας έτους 2016.

 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα  28ο Πρόσληψη προσωπικού πέντε (5) ατόμων, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου: Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας.
Θέμα 29ο Καθορισμός του αριθμού των ασκούμενων σπουδαστών στο Δήμο Γρεβενών

 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα  30ο Έγκριση του 2ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.
Θέμα  31ο Έγκριση του 3ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.
Θέμα  32ο Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση πίστωσης) για μετακίνηση αιρετών στην Αθήνα
Θέμα  33ο Διαγραφή οφειλών από το Χρηματικό Κατάλογο του Δήμου Γρεβενών
Θέμα  34ο Παραχώρηση χρήσης χώρου εντός του υφιστάμενου κτιρίου του Κοιμητηρίου Γρεβενών στην Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών
Θέμα  35ο Διακοπή μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Κοκκινιάς Δήμου Γρεβενών (αίτημα κ. Ευάγγελου Ανδρεάτου του Εμμανουήλ) και εκ νέου εκμίσθωσή του.
Θέμα  36ο Παράδοση του δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Περιβολίου του Δήμου Γρεβενών (αίτημα κ. Θεοδώρου Βράκα του Νικολάου)
Θέμα 37ο Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτόνομου Φ/Β Συστήματος 20 και 60 Kwp στο δώμα της Μαθητικής Εστίας και του ΕΠΑΛ αντίστοιχα, ηλιοθερμικού συστήματος για κάλυψη θερμικών αναγκών και ζεστού νερού χρήσεων (ZNX)σε Μαθητική Εστία, Κλειστό Κολυμβητήριο και Γυμναστήριο, μονώσεις σωληνώσεων δικτύου διανομής στο Κλειστό Κολυμβητήριο και λαμπτήρες τύπου LED στο ΕΠΑΛ για τις ανάγκες του Υποέργου 2 της Πράξης με τίτλο Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής “Κοινότητας” Γρεβενών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
Θέμα 38ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Γρεβενών και των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2016”
Θέμα 39ο Έγκριση ή μη των πρακτικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού διαπραγμάτευσης για την προμήθεια “Αποχιονισμός του Δημοτικού οδικού δικτύου και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2015-2016”
Θέμα 40ο Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2016.
Θέμα 41ο Συγκρότηση της επιτροπής για την παραλαβή των πινακίδων του έργου LIFE του Δήμου Γρεβενών.
Θέμα 42ο Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτών προμήθειας τροφίμων έτους 2016 στις ομάδες που δεν υπήρχε συμμετοχή.

 
Ειδικά θέματα

Θέμα  43ο Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. (αριθμ. 17/2016 απόφαση Δ.Σ.)
Θέμα  44ο Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Π.Δ.Δ.
Θέμα  45ο Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015 της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Π.Δ.Δ.
Θέμα  46ο Διοργάνωση Γιορτής Βιβλίου στα Γρεβενά
Θέμα  47ο Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού ανωνύμου (μεταξύ των οδών Σόλωνος & Ευαγγελιστρίας) σύμφωνα με την εισήγηση – απόφαση της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Θέμα  48ο Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την εισήγηση – απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 
 
 
                                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                       
                                                                                                         
                                                                               Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
 
 
 

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184