Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων του μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις»

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων του μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις»

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς με δικαίωμα συμμετοχης να συμμετάσχουν στη δράση 2.3 (Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων» του μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από         01/04/2013  έως 31/05/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι, αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων για συμμετοχή στη δράση 2.3(Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων»  υποβάλλουν  είτε  οι ίδιοι ιδιωτικά είτε μέσω των κατά τόπους Εργοστασίων και Γεωπονικών  Γραφείων Τομέων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) Α.Ε. ηλεκτρονική αίτηση ενίσχυσης στο μηχανογραφικό  σύστημα που υποστηρίζει την εφαρμογή της Δράσης και λαμβάνουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Οι αιτήσεις πλήρως συμπληρωμένες και σε έντυπη μορφή εντός χρονικού διαστήματος είκοσι εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, υποβάλλονται στην Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  και λαμβάνουν υπηρεσιακό αριθμό πρωτοκόλλου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες:

1.Στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των αιρετών Περιφερειών ή σε άλλες κατά περίπτωση εξουσιοδοτημένες αρμόδιες υπηρεσίες.

2.Στα κατά τόπους Εργοστάσια και Γεωπονικά Γραφεία Τομέων της Ελληνικής Βιομηχανίας  Ζάχαρης(ΕΒΖ) Α.Ε.

3.Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων      www.minagric.gr

 4.Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ειδικης Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων& Υποδομών www.agrotikianaptixi.gr

5. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου  www.et.gr  βρίσκονται οι  δημοσιευμένες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπουργικές αποφάσεις.

 
                                                                                              Ο  Δ/ντής
Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής
                                        
 
                                                                                  Νικηφόρος Χατζηγεωργίου
 
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών
Διοικητήριο “Κώστας Ταλιαδούρης”
Τηλ.: 2462353333
Fax: 2462076334
E-mail: info@grevena.pdm.gov.gr

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Μετάβαση στο περιεχόμενο