Τακτική και Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών – Δείτε τα θέματα

Τακτική και Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών – Δείτε τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Γρεβενά 26-11-2015

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 25.545

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                       
Διεύθυνση     : Πλ. Ελευθερίας 1
51100 Γρεβενά
Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα
Τηλέφωνο     : 24623-50877
e-mail : shellympoumpouka@yahoo.gr
 
Προς    1. κ. Δασταμάνη Γεώργιο Δήμαρχο Γρεβενών
                                                2. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών
                                                3. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
                                                                       

Πρόσκληση

            Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 27η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”
Θέμα 2ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου Γρεβενίτη από τη γέφυρα Γάτου έως τη γέφυρα Χατζή”
Θέμα 3ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση – επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο όμβριων” (έτους 2013)
Θέμα 4ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση φθορών εργασιών οδοποιίας και συνωδά έργα (έτους 2012)”
Θέμα 5ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 6ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Χάραξη – σήμανση μονοπατιού ¨Σταυρός – Καλπάκι¨ Δημοσίου δάσους Φιλιππαίων Νομού Γρεβενών”
Θέμα 7ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ανατολικού τμήματος 2015”
Θέμα 8ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Επισκευή στέγης 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ. Γρεβενών”
Θέμα 9ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση Πολιτιστικών Κέντρων του Δήμου”
Θέμα 10ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στις θέσεις ¨Σμίξη¨ και ¨Μοναστήρι¨ στον ποταμό Αλιάκμονα”
Θέμα 11ο Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση – επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο όμβριων” (έτους 2013)
Θέμα 12ο Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση – Βελτίωση Κεντρικών Θερμάνσεων σχολικών κτιρίων (έτους 2014)”
Θέμα 13ο Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. & 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου “Έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου Γρεβενίτη από τη γέφυρα Γάτου έως τη γέφυρα Χατζή”
Θέμα 14ο Έγκριση – παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης: “Αρχιτεκτονική μελέτη, διαμόρφωση ελεύθερων χώρων Τ.Κ.Σαρακήνας”
Θέμα 15ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου ήπιας κυκλοφορίας”
Θέμα 16ο Διάλυση σύμβασης του έργου: “Χαλικότρωση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Ηρακλεωτών”
Θέμα 17ο Χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο του έργου: “Κατασκευή υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 18ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή επισκευή τσιμεντοστρωμένων οδών Δ.Κ. Περιβολίου” Α.Μ. 47/2013
Θέμα 19ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Μηλέας” Α.Μ. 127/2010
Θέμα 20ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ανατολικού τμήματος (έτους 2014)” Α.Μ. 11/2014
Θέμα 21ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ορεινών Κοινοτήτων (έτους 2014)” Α.Μ. 9/2014
Θέμα 22ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση υπόβασης οδών βορείου τμήματος” Α.Μ. 12/2014
Θέμα 23ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας ανατολικού τμήματος του Δήμου” Α.Μ. 43/2013
Θέμα 24ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση αναβάθμιση οικισμού Δοτσικού” Α.Μ. 67/2011
Θέμα 25ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση – συντήρηση δικτύου ομβρίων υδάτων (έτους 2011)” Α.Μ. 25/2011
Θέμα 26ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση – αναβάθμιση οικισμού Τρικώμου” Α.Μ. 66/2011
Θέμα 27ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών παιδικών σταθμών του Δήμου Γρεβενών” Α.Μ. 3/2012

 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 28ο Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης ποσού 81.740,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Δ’ κατανομή έτους 2015)

 
Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Θέμα  29ο Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο: “Ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Γρεβενών από τη ΔΙΑΔΥΜΑ” και σύστασης χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.

 
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                       

                                                                                                         

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

————————————————————————————–

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Γρεβενά 26-11-2015

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                       Αριθ. Πρωτ.: 25.543

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                       

Διεύθυνση     : Πλ. Ελευθερίας 1

                         51100 Γρεβενά

Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα
Τηλέφωνο     : 24623-50877
e-mail : shellympoumpouka@yahoo.gr
 
 
 
Προς   1. κ. Δασταμάνη Γεώργιο Δήμαρχο Γρεβενών
                                                2. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών
                                                3. κ. Μπαζάκα Ευδοξία Προϊσταμένη Διεύθυνσης
                                                    Οικονομικών Υπηρεσιών
                                                4. Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής του ΣΟΛ
                                                           
                                   
                                                    Πρόσκληση

 

 

            Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010 και του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), να προσέλθετε στην 26η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
 

Θέμα 1ο

Έγκριση Απολογισμού – Μεταβολής Κεφαλαίου  –  Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου οικονομικού έτους 2014.

 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                       
                                                                                                         
Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184