Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΔΜ» Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση» με τίτλο πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΠΑΡΚΩΝ ΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

2. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΔΜ» Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας 79 «Άλλες Κοινωνικές Υποδομές» με τίτλο πράξης: «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΜΕΑ) ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

3. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΔΜ» Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας 75 «Υποδομές Εκπαίδευσης» με τίτλο πράξης: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΛΙΑΚΑ».

4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και Αναπτυξιακή Γρεβενών Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. “ΑΝ.ΓΡΕ.” για την «Συμπλήρωση οριστικών μελετών για την ωρίμανση του έργου ‘Εκπαιδευτικό Αστρονομικό Πάρκο Όρλιακα (Έργο Προτεραιότητας Νο 14)’».

5. Έγκριση υπογραφής Νέας Προγραμματικής Σύμβασης με τον Υπουργό ΠΕΚΑ «Για την μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής αναψυχής σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Φιλιππαίων, Δήμου Γρεβενών, Νομού Γρεβενών» (προϋπ. 570.000,00 €).

6. Σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. για τη χορήγηση άδειας τομής και εκσκαφής σε οικόπεδο του Δήμου μας και στους γύρω δρόμους στον οικισμό Κέντρου ύστερα από αίτημα της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών προκειμένου να προβεί σε έκδοση άδειας ανασκαφής και ανεύρεσης κρυμμένου θησαυρού.

7. Έγκριση – παραλαβής της μελέτης «EΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΓΑΤΟΥ ΕΩΣ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΤΖΗ».

8. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Δημαρχείου».

9. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5».

10. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων».

11. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή οδών και πεζοδρομίων (έτους 2009)».

12. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών (έτους 2011)».

13. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση κοιμητηρίων Δ.Δ. Δήμου Γρεβενών».

14. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή οδού Νεοχώρι – Δίπορο».

15. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας στη θέση “Ποταμούλι” Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα».

16. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δ.Δ. Σαρακήνας».

17. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αμμοχαλικόστρωση δρόμου οικισμού Παρορείου».

18. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Σχολείων Δ.Δ. Κοσματίου και Τρικώμου».

19. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τριών στεγάστρων».

20. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση οδών Τ.Δ. Κοκκινιάς-Πολυδένδρου».

21. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού νεκροταφείου και οστεοφυλακίου».

22. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάδειξη οικισμού Δ.Δ. Κυπαρισσίου».

23. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση ανάπλαση ρέματος Δ.Δ. Κρανιάς Δ. Γόργιανης».

24. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διευθέτηση χειμάρρου εισόδου Κοινότητας Σαμαρίνας».

25. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων οικισμών Δήμου Θ. Ζιάκα».

26. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων Τ.Δ. Τρικώμου, Παρορείου και Μοναχιτίου».

27. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οδοποιία 2006». (Δ.Ε. Μεσολουρίου)

28. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ύδρευση Τ.Δ. Μαυρονόρους».

29. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση γεώτρησης στη θέση Μετόχι Σπηλαίου».

30. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Πλακόστρωση – Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων κεντρικής οδού Τ.Δ. Μηλέας (Β’ Φάση)».

31. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ύδρευση Οικισμού Ποντινής».

32. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για το έργο: «Συντήρηση Αγ. Παρασκευής Τρικώμου».

33. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για το έργο: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Τ.Δ. Ταξιάρχη».

34. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αξιοποίηση γεώτρησης στο Δ.Δ. Ζιάκα».

35. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Περίφραξη Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας».

36. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Δοκιμαστικές αντλήσεις στη θέση Τσαρτσαράκος στο Τ.Δ. Μηλιάς».

37. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών».

38. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση – κατασκευή ποτιστρών έτους 2009».

39. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών (έτους 2011)».

40. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης Σμίξης».

41. Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Φράγμα Κνίδης Πόρου Ν. Γρεβενών».

42. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων 4ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012.

43. Κανονισμός Καθαριότητας.

44. Κανονισμός Επιτροπής Διαβούλευσης.

45. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης.

46. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω χρήσης του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 56 της πόλης του Τυρνάβου, όπου στεγάζονται οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου Γρεβενών με έδρα τον Τύρναβο (Μετακινούμενες Ορεινές Κοινότητες).

47. Επί αιτήματος του Κωνσταντινίδη Χριστόφορου του Χριστοφόρου για ανταλλαγή τμήματος δημοτικής έκτασης με αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του στο Αγρ/μα Μικροκλεισούρας.

48. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Ασπροκάμπου στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα Ασπροκάμπου.

49. Δωρεάν παραχώρηση για χρήση του υπ΄αριθ. κυκλοφορίας ΜΕ 109665 διασκευασμένου πυροσβεστικού οχήματος τύπου MAZDA ΒΤ50 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γρεβενών.

50. Κάλυψη δαπάνης κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και Γενικού Γραμματέα. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως.

51. Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης Δημάρχου.

 
 
 

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184