Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:00

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Γρεβενά      13-09-2019

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                                       Αριθ. Πρωτ.:  –  13.432  –

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                      

Διεύθυνση     : Πλ. Ελευθερίας 1

Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα

Τηλέφωνο     : 24623-50877

e-mail : shellympoumpouka@yahoo.gr

                                                Προς    1. κ. Δασταμάνη Γεώργιο Δήμαρχο Γρεβενών

  1. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών

                                                                                   

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε  στην  23η  τακτική   συνεδρίαση του   Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών,  που    θα   γίνει    στις      19 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα     1ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (αίτημα Παρασκευή Δόλγηρα του Ιωσήφ)
Θέμα     2ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (αίτημα Βασιλική Βάια του Σαράντη)

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα     3ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών ως μετόχου της Αναπτυξιακής Διαδημοτικής Ο.Τ.Α. «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε. – Cities Net AE”» για την εκπροσώπησή τους στην Γενική Συνέλευση
Θέμα     4ο Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Παπανικολάου Σ. Κωνσταντίνου (ΑΜ ΔΣΓ 40)  για άσκηση κάθε προβλεπόμενου ένδικου μέσου  κατά της υπ’ αριθμ. 59/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Γρεβενών (Τακτική Διαδικασία), έπειτα από προβλεπόμενη εισήγηση του εκκαθαριστή της Αναπτυξιακής Δήμου Γρεβενών Α.Ε. ΟΤΑ, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου και της ανωτέρω υπό εκκαθάριση επιχείρησης.
Θέμα     5ο Κοπή πλάτανων στην Κοινότητα Φελλίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2019 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα     6ο Κοπή ακακίας στην πόλης των Γρεβενών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2019 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα     7ο Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 600.000,00€ από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 055 – Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο “Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Γρεβενών” και έγκριση του 27ου σχεδίου αναμόρφωσης του  προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     8ο Ορισμός εκπροσώπων στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας
Θέμα     9ο Ορισμός μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινητών πραγμάτων και Ακινήτων του Δήμου Γρεβενών για το υπόλοιπο του έτους 2019, καθώς και για το έτος 2020
Θέμα   10ο Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του Δήμου Γρεβενών για το υπόλοιπο του έτους 2019, καθώς και για το έτος 2020
Θέμα   11ο Έγκριση της απ΄ ευθείας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 2.543,85 τ.μ. στη θέση “Δερβένι” της Κοινότητας Γρεβενών στην ατομική επιχείρηση Γάκης Αλέξανδρος
Θέμα   12ο Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού καταστήματος της Κοινότητας Πηγαδίτσας (αίτημα Επιμορφωτικού & Εκπολιτιστικού Συλλόγου Πηγαδιτσιωτών)
Θέμα   13ο Υπογραφή των “Συμβάσεων  χρήσης  του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής WINBANK” με την τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδότησης στο Δημοτικό Ταμία Γεώργιο Αποστολίδη και στον αναπληρωτή του Δημήτριο Καρέτσα για την χρήση του παραπάνω συστήματος, ξεχωριστά ο καθένας
Θέμα   14ο Παράταση προθεσμίας υλοποίησης Παραδοτέου ii στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Γρεβενών»
Θέμα   15ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Development & Promotion of Cultural Touristic Destinations through Multimedia Tools» και με ακρωνύμιο «IT CULTURE», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανίας 2014 – 2020 (INTERREG IPA CB) Διαχείριση Έργου – Αμοιβή Διαχειριστή (Project Manager) για το πρόγραμμα IT CULTURE, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, GRAL 2014-2020»
Θέμα   16ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Νυχτερινή φύλαξη της Μαθητικής Εστίας”

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα   17ο Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο: “Αντικατάσταση φωτιστικών πλατείας Αιμιλιανού” Α.Μ. 12/2017
Θέμα   18ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: “Κατασκευή δρόμου από Μικρό Σειρήνι έως Άγιο Γεώργιο Μέσω Τ.Κ. Ελευθέρου” (Α.Μ. 22/2018)
Θέμα   19ο Έγκριση ή μη της συγκρότησης επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους του έργου: “Κατασκευή δρόμου από Μικρό Σειρήνι έως Άγιο Γεώργιο Μέσω Τ.Κ. Ελευθέρου” (Α.Μ. 22/2018)
Θέμα   20ο Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού (τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην Κοινότητα Δασυλλίου)

 

Ειδικά Θέματα

Θέμα   21ο Διακοπή κυκλοφορίας τμήματος κεντρικής οδού των Γρεβενών κατά την Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο στις 22/9/2019, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας»

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Φωτεινή  Τζουβάρα

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184