Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων–εξόδων του Δήμου Γρεβενών οικονομικού έτους 2021

Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων–εξόδων του Δήμου Γρεβενών οικονομικού έτους 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γρεβενά  22-01-2021

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                    Αριθ. Πρωτ.: – 829 –

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                       

Διεύθυνση     : Πλ. Ελευθερίας 1

                         51100 Γρεβενά

Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα

Τηλέφωνο     : 24623-50877

e-mail : shellympoumpouka@yahoo.gr

                                    Προς    1. κ. Δασταμάνη Γεώργιο Δήμαρχο Γρεβενών

  1. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών

                                                                                                                                   

Πρόσκληση

 

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) καθώς και του Ν. 3463/2006 όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και την εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,  στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί με  τηλεδιάσκεψη  μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr στις 28 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 1ο Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Γρεβενών οικονομικού έτους 2021

Πληροφορίες: Κολτσίδας Δημήτριος –Παπαϊωάννου Ευάγγελος

Θέμα 2ο Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2021 του Δήμου Γρεβενών και του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (Κ.Κ.Α.& Α.)

Πληροφορίες: Παπαϊωάννου Ευάγγελος

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

     

Φωτεινή Τζουβάρα

Κοινοποίηση

  1. Βουλευτή Νομού Γρεβενών, κο Ανδρέα Πάτση
  2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κο Γεώργιο Κασαπίδη
  3. Αντιπεριφερειάρχη Νομού Γρεβενών, κο Ιωάννη Γιάτσιο
  4. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού)
  5. Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων
  6. M.M.E.
  7. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου)

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Μετάβαση στο περιεχόμενο