Ὁ Μητροπολίτης Γρεβενῶν ΔΑΒΙΔ πρὸς τὸν Ἱερὸ κλῆρο καὶ τὸν φιλόχριστο λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν

Ὁ Μητροπολίτης Γρεβενῶν ΔΑΒΙΔ πρὸς τὸν Ἱερὸ κλῆρο καὶ τὸν φιλόχριστο λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν

«πεσκέψατο μς ξ ψους Σωτήρ μν»[1]

«Καλά Χριστούγεννα» θά ἀνταλλάξουμε καί φέτος, χιλιάδες, ἑκατομμύρια φορές, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, στήν πορεία μας πρός τή μεγάλη αὐτή γιορτή τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔχουμε ὅμως σκεφτεῖ τί πραγματικά σημαίνει αὐτή ἡ εὐχή πού τήν ἐπαναλαμβάνουμε μέ χαρά καί ἐλπίδα, πού τήν ἀπευθύνουμε αὐθόρμητα ὁ ἕνας στόν ἄλλον;

Ἔχουμε σκεφτεῖ πώς ἡ εὐχή «καλά Χριστούγεννα» σημαίνει τή δική μας προετοιμασία, ὥστε τά πράγματα τόσο μέσα μας, ἀλλά καί ἔξω, νά εἶναι ἔτσι τακτοποιημένα, γιά νά πραγματοποιηθεῖ χωρίς προβλήματα ἡ γέννηση τοῦ Θεανθρώπου;

Καί φέτος ὁ Χριστός ἀναζητᾶ νά γεννηθεῖ σέ κοινωνίες, ὅπου κυριαρχοῦν ἡ ἀδικία, τά μίση, οἱ πολεμικές συγκρούσεις, οἱ τρομοκρατικές ἐπιθέσεις.  Καί φέτος ὁ Θεός τῆς Ἀγάπης προσπαθεῖ νά βρεῖ τόπο κατοικίας σέ κοινωνίες πού ἀνασηκώνουν διαχωριστικές γραμμές, πού χτίζουν τείχη, γιά ν᾽ἀπορρίψουν καί νά καταδικάσουν τόν κατατρεγμένο, τόν πρόσφυγα, τόν μετανάστη. Καί φέτος ὁ Χριστός χτυπᾶ τήν πόρτα σέ καρδιές βυθισμένες σέ ἀδιέξοδα, φοβισμένες ἀπό ὅσα συμβαίνουν γύρω μας, πού προσπαθοῦν νά κλειδωθοῦν ἐγωκεντρικά στόν ἑαυτό τους.

Ὅλοι μας ζοῦμε τά προβλήματα πού μαστίζουν τήν κοινωνία μας καί ἐρχόμαστε ἀντιμέτωποι μέ ποικίλα ἀδιέξοδα τά ὁποῖα ἐμφανίζονται μπροστά μας. Ἡ μεγάλη ὅμως γιορτή πού πανηγυρίζουμε σήμερα, ἡ μεγάλη γιορτή τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, ἀναφέρεται ἀκριβῶς στήν ὑπέρβαση τῶν ἀδιεξόδων. Κουράγιο, ἀδερφοί μου καί παιδιά μου: «Χριστός φανερώθη ν σαρκί»[2].

Ὁ Χριστός γεννήθηκε ἀνάμεσά μας, γιά νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τά μέγιστα ἀδιέξοδα τῆς ὑπάρξεως μας, ἀπό τήν ἁμαρτία, τήν ἐγωκεντρικότητα καί τόν θάνατο. Γεννήθηκε σέ χῶρο ταπεινό καί φτωχικό, γιά νά συντρίψει τή ρίζα τῆς ἁμαρτίας, δηλαδή τήν εἰδωλοποίηση τοῦ ἑαυτοῦ μας μέ ὅλα τά παρεπόμενα, τήν πλεονεξία, τήν ἐξουσιομανία, τήν ἐκμετάλευση ἀνθρώπου ἀπό ἄνθρωπο, τήν κατεξουσίαση καί τήν ἄσωτη ἐκμετάλλευση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, πού μπορεῖ νά ὁδηγήσει στό μέλλον σέ τραγικές αὐτοκαταστροφικές καταστάσεις.

Τό ὄνομα Ἰησοῦς σημαίνει γιά τήν ἀκρίβεια « Θεός πού θεραπεύει», πού σώζει ἀπό τήν ἁμαρτία, τήν φθορά, τήν ἄγνοια, τήν κακία, τήν ἀθλιότητά μας. «πεσκέψατο μς ξ ψους Σωτήρ μν». Ὁ Χριστός γεννήθηκε, ὄχι γιά νά μᾶς μεταδώσει μία καλή διδασκαλία, ἀλλά γιά νά φωτίσει τήν ὕπαρξή μας καί νά τῆς δώσει ἀληθινό νόημα. Γιά πρώτη φορά Θεός ἔγινε καί ἄνθρωπος, γιά νά μείνει μαζί μας. Γιά τόν λόγο αὐτό, ἀποκαλεῖται ἐπίσης «μμανουήλ» πού σημαίνει «μεθ᾽ ἡμν Θεός», ὁ Θεός μαζί μας.

Μέ τή γέννησή Του εἰσέβαλε στήν ἱστορία ἡ Ἀγάπη, ἡ Ἀγάπη μέ Ἀλφα κεφαλαῖο, ἡ Ἀγάπη ἐκείνη πού ἔλαβε σάρκα καί ὀστᾶ γιά νά μεταμορφώσει τά πάντα. Ὁ Θεός, ὡς ἀληθινή ἐνσαρκωμένη Ἀγάπη, μεταναστεύει ἀπό τή δόξα Του καί ἔρχεται πρόσφυγας σέ μᾶς καί ζεῖ  καί ἐκεῖνος γιά χάρη μας τή σκληρότητα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Ὁ Χριστός ἀπό τή γέννησή Του στό ταπεινό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ καί στή συνέχεια νήπιο, γεύεται τήν ἀνέχεια, τόν διωγμό τοῦ Ἡρώδη, τήν ξενιτιά στήν Αἴγυπτο. Εἶναι ἐκεῖνος, ἐξάλλου, πού ταύτισε τόν ἑαυτό Του μέ ὅλους τούς κατατρεγμένους τῆς ζωῆς. Πῶς, τώρα, μποροῦμε νά λέμε «καλά Χριστούγεννα» ἀδιαφορώντας γιά τό δρᾶμα πού ζοῦν συνάνθρωποί μας; Ὀφείλουμε νά γνωρίζουμε πώς, ἄν ὁ Χριστός δέν ἦλθε στόν κόσμο καί γιά τόν κατατρεγμένο πρόσφυγα ἤ τόν μετανάστη, τότε οὔτε γιά μᾶς ἔγινε ἄνθρωπος. Τότε χάνουμε τό πραγματικό μήνυμα αὐτῆς τῆς μεγάλης γιορτῆς.

Ὅμως «πεσκέψατο μς ξ ψους Σωτήρ μν». Ἡ ἀλήθεια αὐτή, πού μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία νά βιώσουμε, ἀποκαλύπτει τήν ἀπροσμέτρητη ἀξία τοῦ κάθε ἀνθρώπου καί τό μέγεθος τῆς θείας φιλανθρωπίας. Γι᾽ αὐτό καί Τόν δοξάζουμε καί Τόν ὑμνοῦμε καθημερινά, γιατί ἕνας ἄλλος ὁρίζοντας καί μία καινούργια κτίση ἐγκαινιάστηκε γιά τόν ἄνθρωπο μέ τή Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου, μία καινούργια κτίση πού μᾶς συνδέει μέ τόν Θεό καί Πατέρα μας, ἀλλά ταυτόχρονα γινόμαστε καί μεταξύ μας ἀδελφοί στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἐγκαινίασε τή διπλή αὐτή κοινωνία τόσο μέ ἐμᾶς τά παιδιά Του, ὅσο καί τῶν παιδιῶν Του μεταξύ τους. Ὁ Θεός μέ τήν ἐνανθρώπησή Του ἔγινε πατέρας γιά τόν καθένα μας προσωπικά, στό μέτρο πού εἶναι πατέρας ὅλων.

Εὔχομαι, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί παιδιά μου ἐν Κυρίῳ, ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου, ἡ πίστη ὅτι «πεσκέψατο μς ξ ψους Σωτήρ μν» νά κατευθύνει τή ζωή μας, νά μαλακώνει τίς ψυχές ὅλων, νά φωτίζει τίς ἀποφάσεις μας. Εἶναι περισσότερο ἀπό σίγουρο, πώς ἡ πίστη αὐτή μᾶς δίνει δύναμη νά νικᾶμε τίς δυσκολίες, νά ὑπερβαίνουμε τά ἀδιέξοδα πού συναντᾶμε καθημερινά καί νά κατεδαφίζουμε τά τείχη πού ὀρθώνουμε μεταξύ μας οἱ ἄνθρωποι. Ἀρκεῖ νά ἑτοιμάσουμε τίς καρδιές μας φάτνη, γιά νά γεννηθεῖ ὁ Χριστός μας καί νά γευθοῦμε τό μυστήριο τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Θεοῦ Λόγου στή ζωή μας.

Εὔχομαι προσωπικά στόν καθένα σας, στίς οἰκογένειές σας καί σέ ὅλους τούς ἀπανταχοῦ Γρεβενιῶτες «ΚΑΛΑ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ».

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

καί Πνευματικός σας Πατέρας

Ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΒΙΔ

 [1] Ἐξαποστειλάριο Ὄρθρου Χριστουγέννων.
[2]  Α’ Τιμ. 3,16.
Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

Μετάβαση στο περιεχόμενο