1η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κοζάνη     9 -1-2014
Αρ. Πρωτ.  81

 

 

ΘΕΜΑ: 1η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1.     Πάτρα Βασίλειο

2.     Χάτσιο Ιωάννη

3.     Γιαννάκη Βασίλειο

4.     Μητροπούλου Κωνσταντίνα

5.     Χατζηζήση Αλέξανδρο

6.     Κούτσιανο Βασίλειο

7.     Ψευτογκά Δημήτριο

8.     Θεοδωρίδη Παναγιώτη

 

Σε συνεδρίαση την Τρίτη  14/1/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Διάλυση σύμβασης του έργου «Κατασκευή κέντρου αντισφαίρισης Δυτικής Μακεδονίας» Π.Ε. Κοζάνης
 3. Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης Β΄ ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά του πρακτικού της δημοπρασίας του διαγωνισμού του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Αγ. Άννας Δ. Νεστορίου (Α΄ Φάση)» Π.Ε. Καστοριάς
 4. Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεση εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση καθιζήσεων – τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας – σημάνσεις – επουλώσεις – συντηρήσεις» Π.Ε. Καστοριάς
 5. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου της μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και έγκριση των όρων της διακήρυξης
 6. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την διακίνηση αλληλογραφίας (κοινής) και επείγουσας (ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για το έτος 2014, καθώς και έγκριση των όρων της διακήρυξης
 7. Έγκριση δαπάνης ποσού 25.500,00€ (συμπ. ΦΠΑ), για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης και έγκριση του πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2013
 8. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. (έδρα) και Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2014, καθώς και έγκριση των όρων της διακήρυξης
 9. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας αναλώσιμων ειδών εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων, πολυμηχανημάτων και συσκευών φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης, καθώς και έγκριση των όρων της διακήρυξης
 10. Έγκριση διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης και τευχών δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου προς την Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας για την υλοποίηση της Δράσης 4.2 του προγράμματος Developing Alternative Tourism Aspects – Tourism Data που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) ΄΄Greece-FYRoM΄΄, με κωδικό έργου Π.Δ.Ε. 2013ΕΠ30580003 και στο οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι επικεφαλής εταίρος
 11. Έγκριση των με αρ. 17 και αρ. 21 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια Λευκού Ακρυλικού Χρώματος Διαγράμμιση και Γυάλινων αντανακλαστικών Σφαιριδίων για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φλώρινας
 12. Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής, με τους αναπληρωτές της για τη διεξαγωγή του «Ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς, χωρικής αρμοδιότατης Π.Ε. Κοζάνης, για το σχολικό έτος 2013-2014»
 13. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή υλικών σήμανσης και συντήρησης οδών (πινακίδες σήμανσης, στύλοι στήριξης, οριοδείκτες, κώνοι, χρώμα διαγράμμισης, αντανακλαστικά σφαιρίδια, ψυχρό ασφαλτόμιγμα, μεταλλικά στηθαία ασφαλείας κ.λ.π.), καυσίμων, ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου, διαπίστωσης βλαβών και εργασιών επισκευής και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Τ.Σ.Ε. της ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ για το έτος 2014
 14. Συγκρότηση επιτροπής α) Διεξαγωγής ανοικτών – τακτικών διαγωνισμών της Π.Δ.Μ. (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2014, β) Διεξαγωγής πρόχειρων διαγωνισμών της Π.Δ.Μ. (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2014 και γ) Διεξαγωγής ελέγχου ενστάσεων διαγωνισμών της Π.Δ.Μ. (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2014
 15. Συγκρότηση επιτροπής κρατικών προμηθειών για το έτος 2014 της Π.Ε. Φλώρινας
 16. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για το έτος 2014 της Π.Ε. Φλώρινας
 17. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της καθαριότητας των χώρων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2014
 18. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών για το έτος 2014 της Π.Ε. Φλώρινας
 19. Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής μηχανημάτων – επιβατικών αυτοκινήτων κίνησης για το έτος 2014 της Π.Ε. Φλώρινας
 20. Έγκριση εξουσιοδότησης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας – Παράρτημα Γρεβενών για την προμήθεια υγρών καυσίμων
 21. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 22. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων εκμίσθωσης περιπτέρου για τη συμμετοχή της Π.Δ.Μ. στην Έκθεση AGROTIKA
 23. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με το Σύλλογο «Λάκκος του Μάγγανη», καθώς και έγκριση δαπάνης
 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 25. Έγκριση δαπάνης για την φύλαξη του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης
 26. Έγκριση δαπάνης για την αποστολή ταχυδρομικών αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων της Π.Ε. Κοζάνης και της Π.Δ.Μ.
 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 28. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Πρωτογενούς Τομέα κ. Χρήστου Ευαγγέλου
 29. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Γρεβενών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184