10η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

10η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κοζάνη     13-3-2014

Αρ. Πρωτ.  842

 

 

ΘΕΜΑ: 10η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1.     Πάτρα Βασίλειο

2.     Χάτσιο Ιωάννη

3.     Γιαννάκη Βασίλειο

4.     Μητροπούλου Κωνσταντίνα

5.     Χατζηζήση Αλέξανδρο

6.     Κούτσιανο Βασίλειο

7.     Ψευτογκά Δημήτριο

8.     Θεοδωρίδη Παναγιώτη

 

Σε συνεδρίαση την Τρίτη  18/3/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Ετήσια συντήρηση επαρχιακών οδών Π.Ε Κοζάνης έτους 2014» Προϋπολογισμού 500.00,00€
 3. Έγκριση πρακτικού διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού προμήθειας αναλώσιμων ειδών Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών μηχανημάτων, Πολυμηχανημάτων και Συσκευών Φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2014 με αρ. διακήρυξης 4/2014
 4. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας χώρων στέγασης υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) – Περιοχή ΖΕΠ – για το έτος 2014 με αριθ. Διακήρυξης 7/2014
 5. Έγκριση πρακτικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) προϋπολογισμού 100.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α) με αριθμ. διακήρυξης 05/2014
 6. Έγκριση Δαπανών και διάθεση πιστώσεων α) ποσού 140.000,00€ (συμπ ΦΠΑ) για την προμήθεια λευκού ακρυλικoύ χρώματος διαγράμμισης οδών και β) ποσού 25.000,00€ (συμπ ΦΠΑ) για την προμήθεια γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 7. Έγκριση της διενέργειας Πρόχειρου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια τριάντα (30) τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών, για τις εργασίες διαγράμμισης οδών, για τις εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Προϋπολογισμού 73.800,00€ (συμπ.Φ.Π.Α)
 8. Έγκριση του αρ. 4 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου Προμήθειας και εγκατάστασης πινακίδων στα Μονοπάτια Ε4, Ε6, Ε46 προκειμένου να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού Π.Ε Φλώρινας
 9. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση σκαλόδρομων και πεζοδρομίων Δ.Ε Καστοριάς» Προϋπολογισμού 37.500,00€
 10. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Αποκατάσταση καθιζήσεων – τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας – σημάνσεις – επουλώσεις – συντηρήσεις» 61.522,29€ με Φ.Π.Α Π.Ε Καστοριάς
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.500,00€ για την προμήθεια τεσσάρων (4) Λεπίδων Αποχιονισμού για το τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης καθώς και έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού της προμήθειας, με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον σφραγισμένων προσφορών
 12. Έγκριση της έκτος έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Καστοριάς
 13. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 14. Έγκριση συνδιοργάνωσης με φορείς των αγώνων Τελικής Φάσης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων – Κορασίδων Ελληνορωμαϊκής και Ελευθέρας Ολυμπιακής Πάλης στην Πτολεμαΐδα, καθώς και έγκριση της δαπάνης
 15. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 16. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας υλικών συντήρησης του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του Ι.Ν «Τα Γενέθλια της Θεοτόκου» της Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας
 17. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας υλικών περίφραξης της υφιστάμενης υδροδεξαμενής ποτισμού ζώων στην Τοπική Κοινότητα Λιβερών
 18. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη έκδοσης συγγράμματος με θέμα: «Η Ελληνική Κοινωνικοίστορική και πολιτικοιδεολογική μετάβαση από τη φεουδαρχία στην καπιταλιστική κοινωνία όπως προκύπτει από την προσπάθεια λαϊκού ζωγράφου να την απεικονίσει στις τοιχογραφίες παραδοσιακού οικήματος στη Σιάτιστα Κοζάνης»
 19. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση έκθεσης ζωγραφικής του Δημοσθένη Κοκκινίδη με θέμα: «Οδύσσεια» με το Δήμο Εορδαίας – ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π
 20. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης των αθλητών της Αθλητικής Κολυμβητικής Ακαδημίας «Δελφίνια» Πτολεμαΐδας, σε Διεθνείς Κολυμβητικούς Αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στο Βερολίνο της Γερμανίας
 21. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης των αντιστασιακών μελών του περιφερειακού τμήματος της ΠΟΑΕΑ Δυτικής Μακεδονίας σε χώρους Θυσίας των Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης
 22. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην προσπάθεια τόνωσης της επιχειρηματικότητας και ανάδειξης της γούνας ως τουριστικού προϊόντος του Νομού μας, μέσα από την προσπάθεια του Συνδέσμου Γουνοποιών – Γουνεμπόρων Σιάτιστας για τη δημιουργία «Σαλονιού Γούνας » στο ΒΙΟ.ΠΑ Σιάτιστας
 23. Έγκριση Δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην συνδιοργάνωση του 19ου Παιδικού Τουρνουά της Ακαδημίας «Ηρακλής» Πτολεμαίδας
 24. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας κλιματιστικού τύπου «ντουλάπας» για τις ανάγκες θέρμανσης της αίθουσας του Συλλόγου του Μορφωτικού Ομίλου Πλατανορεύματος στον οποίο στεγάζονται και τα ΚΑΠΗ της Τοπικής Κοινότητας
 25. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στα έξοδα αποκατάστασης της υγείας και της κινητικότητας μιας  μαθήτριας
 26. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των γραφείων της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2014
 27. Έγκριση Δαπάνης για την προβολή δέκα (10) θεατρικών παραστάσεων του Θεατροδρομίου Κοζάνης σε Τοπικές Κοινότητες της Π.Ε Κοζάνης
 28. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 31. Έγκριση πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε Γρεβενών
 32. Έγκριση πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε Γρεβενών
 33. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 34. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 35. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ και έγκριση δαπάνης
 36. Ορισμός Δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ – Π.Ε Γρεβενών
 37. Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στην πόλη της Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

 

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184