120 συντομεύσεις πληκτρολογίου που ίσως να μην γνωρίζεις

120 συντομεύσεις πληκτρολογίου που ίσως να μην γνωρίζεις

Για να εργαστείτε στον υπολογιστή για μεγάλο χρονικό διάστημα θα πρέπει να γνωρίζετε μερικές συντομεύσεις που θα κάνουν την δουλειά σας ακόμα πιο εύκολη.
Για λειτουργικό σύστημα Windows
1.Ctrl+C — Για αντιγραφή. Για να δείτε τα περιεχόμενα του προχείρου στο MS Office, πατήστε Ctrl + C δύο φορές.
2.Ctrl+N — για να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο.
3. Ctrl+O — άνοιγμα.
4.Ctrl+S — για να αποθηκεύσετε.
5. Ctrl+V — εισαγωγή.
6.Ctrl+W — για να κλείσετε το παράθυρο.
7. Ctrl+X — Αποκοπή.
8.Ctrl+Y — για να επαναλάβετε τη δράση που αναιρέθηκε.
9.Ctrl+Z — για να αναιρέσετε την τελευταία αλλαγή.
10.Ctrl+Home —για να μεταβείτε στην αρχή του εγγράφου.
11.Ctrl+End — για να μετακινηθείτε στο τέλος.
12.Windows+E — Explorer για να τρέξει τα Windows (Εξερεύνηση).
13.Windows+D — κλείστε όλα τα παράθυρα κάνοντας κλικ στην επιφάνεια εργασίας, ή επαναφέρετε το παράθυρο.
14.Windows+U — απενεργοποιεί του υπολογιστή.
15. Alt+Tab — σας επιτρέπει να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των ανοικτών παραθύρων. Κρατήστε πατημένο το Alt, πατήστε επανειλημμένα τοTab, επιλέξτε το παράθυρο της εικόνας και αφήστε το πλήκτρο. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό των Windows + Tab.
16.Alt+Tab+Shift Windows+Tab+Shift -μετακινηθείτε από το παράθυρο προς την αντίθετη κατεύθυνση.
17. Shift+F10 -ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος του τρέχοντος αντικειμένου και επιλέξτε την ενότητα που θέλετε χρησιμοποιώντας τα βέλη πάνω / κάτω. Ο συνδυασμός αυτός αντικαθιστά το δεξί πλήκτρο του ποντικιού.
18. Ctrl+Shift+Esc — Task Manager.
MS Word
19.Ctrl+Space — καταργεί τη μορφοποίηση από την επιλεγμένη περιοχή. Αλλάζει τη μορφοποίηση της εισόδου στο περισσότερο κείμενο.
20.Ctrl+0 — αλλάξετε τις αποστάσεις μεταξύ των παραγράφων.
21.Ctrl+1 —καθορίζει το διάστιχο μεταξύ των γραμμών.
22.Ctrl+2 — θέτει διπλό διάστημα μεταξύ των γραμμών.
23.Ctrl+5 — καθορίζει την απόσταση της γραμμής.
24.Alt+Shift+D — εμφανίζει την τρέχουσα ημερομηνία.
25.Alt+Shift+T — εμφανίζει την τρέχουσα ώρα.
MS Excel
26.F2 — ανοίγει το κελί και επιτρέπει την επεξεργασία.
27.Ctrl+ Διάστημα – επιλέξτε τη στήλη.
28.Ctrl+Enter — για να γεμίσει τα επιλεγμένα κελιά με τα ίδια δεδομένα.
29.Shift+Διάστημα— για να επιλέξετε έναν αριθμό.
30.Ctrl+Home — για να μεταβείτε στην αρχή του εγγράφου, το κελί A1 είναι ενεργό.
31.Ctrl+Page Up — να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα του βιβλίου.
32.Ctrl+Page Down — μεταβείτε στη προηγούμενη σελίδα του βιβλίου.
33.Ctrl+1 — ανοίξτε την μορφοποίηση του κελιού.
34.Ctrl+Shift+4 (Ctrl+$) — εφαρμόζει την μορφή του νόμισματος με δύο χαρακτήρες μετά την υποδιαστολή.
35.Ctrl+Shift+5 (Ctrl+%) — εφαρμόζει το ποσοστό.
36.Ctrl+: (Ctrl+άνω κάτω τελεία) — Εμφανίζει την ώρα.
37.Ctrl+; (Ctrl+ερωτηματικό) – εμφανίζει την τρέχουσα ημερομηνία.
38.Ctrl+” (Ctrl+ διπλά εισαγωγικά) – το πρώτο αντίγραφο στο τρέχον κελί.
Google Chrome
39.F6, Ctrl+L ή Alt+D — θα κινηθεί προς τα διαθέσιμα στοιχεία από την περιοχή του πληκτρολογίου και προσδιορίζει το περιεχόμενό τους, για παράδειγμα, στη γραμμή διευθύνσεων.
40.F11 — ανοίξτε την τρέχουσα σελίδα σε λειτουργία πλήρους οθόνης, για να βγείτε από αυτή τη λειτουργία θα πρέπει να πατήσετε ξανά F11.
41.Alt+Home — η αρχική σελίδα ανοίγει στην τρέχουσα καρτέλα.
42.Backspace ή Alt+αριστερό βέλος — επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα του ιστορικού.
43.Shift+Backspace ή Alt+δεξί βέλος -μεταβείτε στην επόμενη σελίδα του ιστορικού.
44.Ctrl+Shift+Delete — εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου “Διαγραφή ιστορικού”.
45.Ctrl+Enter — προσθέτει το www. Πριν από την εισαγωγή στην γραμμή διευθύνσεων και .com μετά.
46.Ctrl+Shift+N — ανοίγει ένα νέο παράθυρο σε κατάσταση ανώνυμης περιήγησης.
47.Ctrl+Tab ή Ctrl+Page Down — μετάβαση στην επόμενη καρτέλα.
48.Ctrl+Shift+Tab ή Ctrl+Page Up — Μεταβαίνει στην προηγούμενη καρτέλα.
49.Ctrl+Shift+T — άνοιξε εκ νέου την τελευταία καρτέλα που κλείσατε.
50.Ctrl+Shift+J — ανοίγει ένα εργαλείο για την ανάπτυξη, όπου μπορείτε να δείτε τον πηγαίο κώδικα της σελίδας.
51.Shift+Alt+T — μετάβαση στη γραμμή εργαλείων του προγράμματος περιήγησης-βέλη – μετακίνηση μεταξύ εργαλείων, Enter – εργαλείο επιλογής.
52.Shift+Esc — ανοίγει την “Διαχείριση Εργασιών”.
53.Ctrl++ (+) — αυξάνει το μέγεθος της σελίδας.
54.Ctrl+— (-) — μειώνει το μέγεθος της σελίδας.
55.Ctrl+0 — αποδίδει το τυπικό (100%) μέγεθος της σελίδας.
56.Ctrl+1—Ctrl+8 — πηγαίνετε στην καρτέλα με τον αντίστοιχο σειριακό αριθμό.
57.Ctrl+9 — πηγαίνετε στην τελευταία καρτέλα – αναζήτηση με την προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης.
58.Ctrl+D — αποθηκεύστε την τρέχουσα σελίδα ως σελιδοδείκτη.
59.Ctrl+F ή Ctrl+G — πλαίσιο κειμένου αναζήτησης.
60.Ctrl+H — ανοίγει το ιστορικό μας.
61.Ctrl+J — Ανοίγει τη σελίδα λήψης.
62.Ctrl+K ή Ctrl+E — κινείται στη γραμμή διευθύνσεων.
63.Ctrl+N — ανοίγει ένα νέο παράθυρο.
64.Ctrl+O — προκαλεί ένα παράθυρο για να ανοίξετε ένα αρχείο.
65.Ctrl+P — ξεκινά την εκτύπωση της τρέχουσας σελίδας.
66.Ctrl+R ή F5 — ανανεώνει την τρέχουσα σελίδα.
67.Ctrl+S — αποθηκεύει την τρέχουσα σελίδα.
68.Ctrl+T — ανοίγει μια νέα καρτέλα.
69.Ctrl+U — ανοίγει μια σελίδα με την πηγή του. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η είσοδος στη γραμμή διευθύνσεων του “προβολή-πηγή”: η διεύθυνση της σελίδας” ανοίγει επίσης την πηγή της σελίδας.
70.Ctrl+’ ή Ctrl+F4 κλείσετε το αναδυόμενο παράθυρο ή την τρέχουσα καρτέλα.
Mozilla Firefox
71. F5 — ανανεώνει τη σελίδα.
72.Space— μετακινηθείτε προς τα κάτω στη σελίδα.
73.Shift+ space — μετακινηθείτε προς τα πάνω στη σελίδα.
74.Alt-Home — ανοίγει την αρχική σελίδα.
75.Ctrl+Shift+T — άνοιξε εκ νέου την τελευταία καρτέλα που έκλεισες / – Ανοίγει το πλαίσιο αναζήτησης καθώς πληκτρολογείτε.
76.Ctrl++ (+) — αυξάνει το μέγεθος της σελίδας.
77.Ctrl± (-) — μειώσει το μέγεθος της σελίδας.
78.Ctrl+D — αποθηκεύει την τρέχουσα σελίδα ως σελιδοδείκτη.
79.Ctrl+F — προκαλεί πλαίσιο αναζήτησης κειμένου.
80.Ctrl+K — μετάβαση στην γραμμή αναζήτησης.
81.Ctrl+L — άλμα στη γραμμή διευθύνσεων.
82.Ctrl+T — ανοίγει μια νέα καρτέλα.
83.Ctrl-W — κλείνει μια νέα καρτέλα.
Gmail
84.Tab+Enter — στέλνει ένα e-mail
85.A — γράψτε την απάντηση προς όλους.
86.C — δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο.
87.F — για να στείλετε ένα e-mail.
88.K — Ανοίγει την προηγούμενη συζήτηση, ή μετακινεί τον κέρσορα στην προηγούμενη επαφή.
89.J — ανοίγει την επόμενη συνομιλία, ή μετακινεί τον κέρσορα στην επόμενη επαφή.
90.M — κρύβει μια συνομιλία μετέπειτα η αλληλογραφία δεν πάει στα εισερχόμενά σας.
91.N — ανοίγει την ακόλουθη επιστολή στη συνομιλία.
92.P — Ανοίγει το τελευταίο γράμμα της αλυσίδας.
93.R — Αποστολή απάντησης στην επιστολή.
94.X — επιλέγει μια συνομιλία και μπορείτε να την διαγράψετε, να αποκρύψετε ή να εφαρμόσει μια διαφορετική δράση από την αναπτυσσόμενη λίστα.
95.G+C — Ανοίγει μια λίστα επαφών.
96.G+I — ανοίγει το φάκελο εισερχομένων.
97.G+S — πηγαίνει στην λίστα με ετικέτα μηνυμάτων.
98.Y+O — αποθηκεύει την τρέχουσα κλήση και ανοίγει την ακόλουθη επιστολή #+O – καταργεί τη συνομιλία και ανοίγει την ακόλουθη επιστολή.
99.Ctrl+S — αποθηκεύει το μήνυμα ως πρόχειρο.
Λειτουργικό σύστημα Mac
100.Option+Cmd+D — εμφανίζει ή αποκρύπτει τον πίνακα.
101.Dock Cmd+Option+H κρύβει όλα τα προγράμματα εκτός από εκείνο στο οποίο εργάζεστε.
102.Cmd+W — κλείνει το παράθυρο που είναι ανοιχτό.
103.Option+Cmd+W — κλείνει όλα τα παράθυρα.
104.Option+Cmd+δεξί βέλος — ανοίγει τον κατάλογο ή / και τον υποκατάλογο στον κατάλογο του Finder.
105..Cmd+[ — πηγαίνει στον προηγούμενο φάκελο.
106.Cmd+] — πηγαίνει στον επόμενο φάκελο.
107.Cmd+Shift+3 — αντίγραφο της οθόνης στο πρόχειρο.
108.Cmd+Shift+4 — μόνο αντίγραφο της οθόνης στο πρόχειρο.
109. Shift+Option+Cmd+Q — Άμεση πρόσβαση.
110.Shift+Cmd+Q — μετά από 2 λεπτά.
111.Shift+Cmd+Delete — αδειάζει τον Κάδο Ανακύκλωσης.
112.Cmd+T — ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο Safari.
113.Cmd+K — ανοίγει μια σύνδεση με το διακομιστή.
114.Shift+Cmd+? — Προκαλεί ένα παράθυρο βοήθειας.
115. С —DVD- CD-ROM, USB-drive.
116.Cmd+Option+I — “Επιθεώρηση” ανοίγοντας ένα παράθυρο.
117.Cmd+Option+Esc — επιλέγει ένα πρόγραμμα για την υποχρεωτική ολοκλήρωση.
118.Cmd+ Option+ Κουμπί τροφοδοσίας – θέτει τον υπολογιστή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
119.Cmd+Сtrl+ κουμπί τροφοδοσίας – αναγκαστική να επανεκκίνηση τον υπολογιστή σας.
120.Cmd+Option+Сtrl+ ισχύς – κλείσετε όλα τα προγράμματα και τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή.
Πηγή: apisteuta.com

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

Μετάβαση στο περιεχόμενο