13η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

13η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1.     Πάτρα Βασίλειο

2.     Χάτσιο Ιωάννη

3.     Γιαννάκη Βασίλειο

4.     Μητροπούλου Κωνσταντίνα

5.     Χατζηζήση Αλέξανδρο

6.     Κούτσιανο Βασίλειο

7.     Ψευτογκά Δημήτριο

8.     Θεοδωρίδη Παναγιώτη

 

Σε συνεδρίαση την Τρίτη   8/4/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 18ης Μαρτίου 2014 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Οδική Ασφάλεια Εθνικού Δικτύου Ν. Φλώρινας» Προϋπολογισμού 3.975.000,00€ (με Φ.Π.Α) Π.Δ.Μ
 3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Εργασίες στήριξης πρανών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Κοζάνης» Προϋπολογισμού 43.000,00€ (με Φ.Π.Α)
 4. Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 4ης Μαρτίου 2014 του έργου: «Ολοκλήρωση εργασιών Ιερού Ναού Αγίου Αχιλλείου  Πενταλόφου» Π.Ε Κοζάνης
 5. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την τοποθέτηση συστήματος αντιεμλποκής κατά την πέδηση (ABS) στα τρία (3) φορτηγά του Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε Π.Ε Κοζάνης
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση αποθέσεων των ΜΑΒΕ στο Ζιδάνι Κοζάνης» Π.Ε Κοζάνης
 7. Ένταξή σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για την αντικατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στο στρατόπεδο ΠΘΑ ΒΑΤ Προϋπολογισμού 1.845,000€ (με Φ.Π.Α) Π.Ε Κοζάνης
 8. Έγκριση της αναλυτικής Διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση Ασφαλτικού Οδοστρώματος στο Βόρειο Τμήμα της Π.Ε Γρεβενών» προϋπολογισμού 490.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
 9. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Διάνοιξη Αστικής Οδού στο Κωσταράζι του Δήμου Άργους Ορεστικού» προϋπολογισμού 22.000,00€ Π.Ε Καστοριάς
 10. Έγκριση δαπάνης κατασκευής έργου αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2014 Π.Ε Καστοριάς
 11. Έγκριση δαπάνης, διαδικασίας ανάθεσης και τευχών δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου της μελέτης: «Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και ΜΠΕ των εκκλησιαστικών κατασκηνώσεων Πρώτης της Ι. Μητροπόλεως Φλωρίνης» προϋπολογισμού 257.522,98€ με Φ.Π.Α της Π.Ε Φλώρινας
 12. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και ΜΠΕ των εκκλησιαστικών κατασκηνώσεων Πρώτης της Ι. Μητροπόλεως Φλωρίνης»
 13. Έγκριση της μελέτης: «Μελέτη Τοπογραφικής Αποτυπωσης Αποκαλυφθείσων Εκτάσεων για τον καθορισμό των οριογραμμών των λιμνών Βεγορίτιδας, Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας» Π.Ε Φλώρινας
 14. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ για το έτος 2014 με αριθμ. διακήρυξης 5/2014 Π.Ε Κοζάνης
 15. Έγκριση ή μη του από 21/03/2014 πρακτικού του Δημόσιου Ανοιχτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης – δημοσιότητας και παραγωγής ντοκιμαντέρ του έργου: «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ» / « ACTION PLAN FOR THE PROMOTION OF THE CROSS – BORDER AREA AS A COMPETITIVE TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύμιο Tour-Act, και με αριθμό Διακήρυξης 14/2013 Π.Ε. Καστοριάς
 16. Έγκριση του αρ. 5 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Φλώρινας για το σχολικό έτος 2013-2014
 17. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Νοεμβρίου 2013 Π.Ε Καστοριάς
 18. Έγκριση της Εκτός Έδρας  Μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Καστοριάς
 19. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 1.380.137,51€ του προγράμματος ΚΑΠ – προς κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2013-2014
 20. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 394.195,82€ του προγράμματος ΚΑΠ – ως τέταρτη τακτική επιχορήγηση έτους 2014 προς κάλυψη δαπανών
 21. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 224.170,93€ του προγράμματος ΕΣΠΑ-ΣΑΕ 0758-ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – για την πληρωμή του έργου: «Ολοκλήρωση έργου Αποκατάστασης αποθέσεων των μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδανι Κοζάνης (ΜΑΒΕ)
 22. Έγκριση Ανάκλησης ποσού 127.549,24€ του προγράμματος ΕΣΠΑ-ΣΑΕΠ 0058- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- Ανάκλησης χρηματοδότησης για το έργο: «Βελτίωση – Διαπλάτυνση τμημάτων Ε.Ο Κοζάνης – Σερβίων»
 23. Έγκριση επιστροφής αχρησιμοποίητου  παραβόλου για έκδοση επαγγελματικής άδειας Π.Ε Κοζάνης
 24. Έγκριση Επιστροφής αχρησιμοποίητου παραβόλου για τέλη μεταβίβασης άδειας αυτοκινήτου Π.Ε Κοζάνης
 25. Έγκριση δαπάνης για την αποζημίωση της δικηγόρου Μαυροπούλου Ελένης για τη νομική στήριξη της υπόθεσης της Ζαχαρίας Βαλενδίνας Π.Ε Κοζάνης
 26. Έγκριση δαπάνης για την αγορά 10 πινακίδων και 30 αυτοκόλλητων ενόψει της απαγόρευσης αλιείας (13/04/2014-31/05/2014) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη λίμνη Πολυφύτου, Γεώφραγμα Σισανίου, Πραμόριτσας και Λίμνης Περδίκα Π.Ε. Κοζάνης
 27. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση με το Μορφωτικό Σύλλογο «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» Άργους Ορεστικού του 18ου Διεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ Άργους Οριστικού Π.Δ.Μ
 28. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση των αγώνων Βορείου Ομίλου του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Νεανίδων Χειροσφαίρισης στην Κοζάνη Π.Δ.Μ
 29. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση του παραδοσιακού εθίμου «Λαζαρίνες» με τον πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Αιανής «Η Πρόοδος»
 30. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση του παραδοσιακού εθίμου «Λαζαρίνες» με τον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο «Μέγα Αλέξανδρό» Λευκοπηγής
 31. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση της τελικής φάσης Πρωταθλήματος Μπάσκετ κατηγορίας Νεανίδων με τον Αθλητικό Σύλλογο «Απόλλων» Πτολεμαΐδας
 32. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας μικροφωνικής εγκατάστασης που θα καλύψει μέρος των αναγκών του νεοσύστατου Μικρασιάτικου Συλλόγου της Π.Ε Κοζάνης
 33. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας οργάνου μέτρησης χοληστερίνης που θα εξυπηρετεί το Αγροτικό Ιατρείο της Τοπικής Κοινότητας Λευκοπηγής
 34. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας οργάνου μέτρησης χοληστερίνης που θα εξυπηρετεί το Αγροτικό Ιατρείο της Τοπικής Κοινότητας Α. Κώμης
 35. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 37. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 38. Έγκριση πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε Γρεβενών
 39. Έγκριση πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε Γρεβενών
 40. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 41. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 42. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 43. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 44. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 45. Ορισμός Δικηγόρου για τη νομική στήριξη της Π.Δ.Μ – Π.Ε Κοζάνης
 46. Ορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ – Π.Ε Κοζάνης
 47. Παροχή Εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε Καστοριάς στην δικηγόρο κ. Ζωή Τσάκωνα
 48. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη περίφραξης και διαμόρφωσης του προαύλιου χώρου του Ι.Ν. Αγίων του Πόντου στο Κλείτο Κοζάνης
 49. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή τη Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την προβολή ντοκιμαντέρ του Τούρκου Λαογράφου – Φωτογράφου Ποντιακής Καταγωγής, Ομέρ Ασάν με το Σύνδεσμο Ποντιακών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας & Ηπείρου Π.Ο.Ε.
 50. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση του 2ου Πνευμονολογικού Συνεδρίου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Κάπνισμα και καρκίνος του πνεύμονα», με τον Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης
 51. Έγκριση συνδιοργάνωσης δράσης με το Σύλλογο Κοζανιτών Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Νικόλαος» για την έκδοση του Περιοδικού «Ελιμειακά», καθώς και έγκριση της δαπάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.


 

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184