17η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

17η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1.     Πάτρα Βασίλειο

2.     Χάτσιο Ιωάννη

3.     Γιαννάκη Βασίλειο

4.     Μητροπούλου Κωνσταντίνα

5.     Χατζηζήση Αλέξανδρο

6.     Κούτσιανο Βασίλειο

7.     Ψευτογκά Δημήτριο

8.     Θεοδωρίδη Παναγιώτη

 

Σε συνεδρίαση την Τρίτη   13/5/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 29ης Απριλίου 2014 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση –Βελτίωση Τμημάτων της Ε.Ο 4 από Πολύμυλο έως Ζωοδόχο Πηγή» Π.Δ.Μ
 3. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Καστανιάς Δ. Σερβίων – Βελβεντού» Π.Δ.Μ.
 4. Λήψη απόφασης επί ένστασης κατά του πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Μελέτες Οδοποιίας Οδικού Δικτύου Ν. Κοζάνης» και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού Π.Ε. Κοζάνης
 5. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Κατασκευή αντλιοστασίου ανύψωσης αποχετευτικού δικτύου Τ.Δ Νεάπολης Κοζάνης (αντλιοστάσιο ανύψωσης λυμάτων ΕΕΛ Νεάπολης)» Π.Ε Κοζάνης
 6. Κατακύρωση του πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 22ης Απριλίου 2014 του έργου: «Ετήσια συντήρηση επαρχιακών οδών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2014» Π.Ε Κοζάνης
 7. Έγκριση του πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 29ης Απριλίου 2014 του έργου: «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2014» Π.Ε. Κοζάνης
 8. Έγκριση της αναλυτικής Διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση Τεχνικών Έργων 2014» προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α Π.Ε Γρεβενών
 9. Έγκριση ή μη του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας του έργου: «Έργα διευθέτησης σε τμήμα του ρέματος «Γκιόλε» της λίμνης  Καστοριάς με αφετερία την πρώτη γέφυρα του ρέματος (από την πλευρά της λίμνης ) επί της επαρχιακής οδού Αμυνταίου – Καστοριάς μέχρι 260μ κατάντη της γέφυρας της Ε.Ο Καστοριάς – Γρεβενών» Π.Ε Καστοριάς
 10. Έγκριση επανάληψης διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση στέγης Αμιάντου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Καστοριάς» Π.Ε Καστοριάς
 11. Έγκριση Επαναδημοπράτησης  του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων γηπέδου Χιονάτου» Π.Ε Καστοριάς
 12. Έγκριση ανάθεσης του έργου: «Αποπεράτωση Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων Βράχου» Π.Ε Καστοριάς
 13. Έγκριση τευχών της μελέτης: «Σύνταξη Φακέλου για την προσφορά σύνδεσης για το ΜΥΗΣ του δυτικού κλάδου του ποταμού Αλιάκμονα» Π.Ε Καστοριάς
 14. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου Αμμουδάρας – Αμπελοχωρίου- Βοτανίου Ν. Καστοριάς» Π.Ε Καστοριάς
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.715,15€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού τηλεφωνικού κέντρου
 16. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 30.000,00€ του προγράμματος Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης για την πληρωμή έργου
 17. Έγκριση Επιστροφής αχρησιμοποίητου παραβόλου για έκδοση επαγγελματικής άδειας ποσού 10,00€ Π.Ε Κοζάνης
 18. Έγκριση Επιστροφής αχρησιμοποίητου παραβόλου για έκδοση επαγγελματικής άδειας ποσού 15,00€ Π.Ε Κοζάνης
 19. Έγκριση Επιστροφής αχρησιμοποίητου παραβόλου για έκδοση επαγγελματικής άδειας ποσού 10,00€ Π.Ε Κοζάνης
 20. Έγκριση Επιστροφής αχρησιμοποίητου παραβόλου για έκδοση επαγγελματικής άδειας ποσού 10,00€ Π.Ε Κοζάνης
 21. Έγκριση Επιστροφής αχρησιμοποίητου παραβόλου για έκδοση επαγγελματικής άδειας ποσού 10,00€ Π.Ε Κοζάνης
 22. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας υλικών επισκευής – συντήρησης και καθαρισμού της υφιστάμενης υδροδεξαμενής για τον ποτισμό ζώων κτηνοτροφικών μονάδων της Τοπικής Κοινότητας Σιδερών
 25. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση θεατρικής παράστασης με θέμα: «Το μισό πιθάρι» της Φωτεινής Φραγκούλη με το 3ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας
 26. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση και προμήθεια βιβλίων του κ. Τσουμήτα Κωνσταντίνου με τίτλο: «Προσεγγίσεις διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης – Βαλκανικά παραμύθια» με σκοπό τη διανομή τους στα σχολεία της Π.Ε. Κοζάνης
 27. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση θεατρικής παράστασης με θέμα: «Παύλος Μελάς – Γερμανός Καραβαγγέλης» με το 5ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας
 28. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση επετειακού ποδοσφαιρικού τουρνουά για τα 60 χρόνια από την ίδρυση του Αθλητικού Συλλόγου «Βέρμιον» Κααρυοχωρίου
 29. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 30.  Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 31. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 32. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 33. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 34. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 35. Έγκριση μετακινήσεων Περιφερειακών Συμβούλων για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο 2014
 36. Έγκριση μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο 2014

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

 

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184