18η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών, τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 19:00

18η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών, τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Γρεβενά   8-09-2016                                  
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                Αριθ. Πρωτ.:-17.927-
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                       
Διεύθυνση     : Πλ. Ελευθερίας 1
                         51100 Γρεβενά

Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα
Τηλέφωνο     : 24623-50877
e-mail : shellympoumpouka@yahoo.gr
 
                                                Προς    1. κ. Δασταμάνη Γεώργιο Δήμαρχο Γρεβενών
                                                            2. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών
                                                                                                           

Πρόσκληση

            Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε  στην 18η  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών,  που θα γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
Γραφείο Δημάρχου

Θέμα   1ο Απόδοση τιμής στον αθλητή των Γρεβενών Μίλτο Τεντόγλου, τον προπονητή του  Ευάγγελο Παπανίκο και στην “Γυμναστική Ένωση Γρεβενών”

 
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Θέμα   2ο Βεβαίωση ταύτισης του έργου με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός κόμβων Καληράχης – Μεγάρου – Κυπαρισσίου – Καλλονής – Δασυλλίου – Τρικόρφου» με το έργο με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός κόμβου Καλλονής -Τρικόρφου», με αριθμό μελέτης 145/2006.

 
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα   3ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών – πώλησης αγροτικών προϊόντων (σταφύλια – πεπόνια) (αίτημα κ. Κωνσταντινιάς Κοτλίδα του Ζήση)

 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Θέμα   4ο Έγκριση της αριθμ. 23/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με αίτημα της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών για χορήγηση θέσης στάθμευσης.
Θέμα   5ο Έγκριση της αριθμ. 24/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με αίτημα της κ. Ιωάννας Γιαννοπούλου για χορήγηση θέσης στάθμευσης.
Θέμα   6ο Έγκριση της αριθμ. 25/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με αίτημα της κ. Μαγδαληνής Γρηγοριάδου για χορήγηση θέσης στάθμευσης.
Θέμα   7ο Έγκριση της αριθμ. 26/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με αίτημα της κ. Βασιλικής Δόγκαλη για χορήγηση θέσης στάθμευσης.
Θέμα   8ο Έγκριση της αριθμ. 27/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με αίτημα της κ. Λαμπρούλας Ζαμανάκου για χορήγηση θέσης στάθμευσης.
Θέμα   9ο Έγκριση της αριθμ. 28/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με αίτημα του κ. Παναγιώτη Ζέρβα για χορήγηση θέσης στάθμευσης.
Θέμα  10ο Έγκριση της αριθμ. 29/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με αίτημα της κ. Μαρίας Μαυραντζά για χορήγηση θέσης στάθμευσης.
Θέμα  11ο Έγκριση της αριθμ. 30/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με αίτημα της εταιρείας “ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.” για χορήγηση θέσης στάθμευσης.
Θέμα  12ο Έγκριση της αριθμ. 31/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με αίτημα της εταιρείας “Παναγιωτίδης Α.Ε.” για χορήγηση θέσης στάθμευσης.
Θέμα  13ο Έγκριση της αριθμ. 32/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με αίτημα του κ. Νικολάου Τεντόγλου για χορήγηση θέσης στάθμευσης.
Θέμα  14ο Έγκριση της αριθμ. 33/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με αίτημα της εταιρείας “Τσακνάκης Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε.” για χορήγηση θέσης στάθμευσης.
Θέμα  15ο Αλλαγή μονοδρόμησης σε διπλής κατεύθυνσης της οδού Θ. Λαδά (από  την πάροδο Γ. Μπουσίου 1 έως Γέφυρα Γάτου), σύμφωνα με την αριθμ. 34/2016 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα  16ο

Έγκριση του 18ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε  με την 127/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα  17ο

Έγκριση του 19ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε με την 146/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα  18ο

Επιχορήγηση σωματείου (αίτημα της Φιλοζωικής Ομάδας Γρεβενών)

Θέμα  19ο

Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου της Τ.Κ. Αηδονίων Δήμου Γρεβενών (αίτημα κ. Δήμητρας Δολαπτσοπούλου)

Θέμα  20ο

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 500 τ.μ. στο αγρόκτημα Λειψίου Τ.Κ. Κυδωνιών (αίτημα εταιρείας Εγνατία Μελετητική για λογαριασμό της Ο.Τ.Ε Α.Ε.)

Θέμα  21ο

Συναινετική λύση υφιστάμενου συμβολαίου μίσθωσης δημοτικής έκτασης 500 τ.μ. στη θέση “Ψηλή Ράχη” Τ.Κ. Ποντινής μεταξύ του Δήμου Γρεβενών (πρώην Δήμος Βεντζίου) και της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ και εκ νέου εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 711 τ.μ. στην ίδια θέση.

Θέμα  22ο

Έγκριση διοργάνωση ημερίδας με θέμα το “Μανιτάρι” και διάθεση πίστωσης

Θέμα  23ο

Ανάθεση για την προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Γρεβενών

 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα  24ο

Συμμετοχή του Δήμου Γρεβενών σε κατάθεση πρότασης στο διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 με τίτλο έργου “AL-EUREM ACTIONS FOR SOCIAL RECYCLING BEHAVIOR CONFIGURATION”

Θέμα  25ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση καθιζήσεων καταπτώσεων οδών από έκτακτες ανάγκες”

Θέμα  26ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Επισκευή οδοστρωμάτων πόλης Γρεβενών”

Θέμα  27ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (Περίφραξη – Διαμόρφωση χώρου)”

Θέμα  28ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση – ανάπλαση ρέματος Δ.Δ. Κρανιάς Δήμου Γόργιανης” (Α.Μ. 134/2006)

Θέμα  29ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Τσιμεντοστρώσεις Δ.Δ. Κοσματίου” (Α.Μ. 117/2008)

Θέμα  30ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποπεράτωση τσιμεντοστρώσεων Τ.Δ. Κοσματιου”  (Α.Μ. 129/2009)

Θέμα  31ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση χώρων Τ.Δ. Μαυραναίων, Μαυρονόρους και Σταυρού” (Α.Μ. 172/2009)

Θέμα  32ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση δρόμου Μαυρονόρους Ελάτου” (Α.Μ. 80/2010)

Θέμα  33ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση δρόμων από θεομηνίες Δ.Ε. Μεσολουρίου” (Α.Μ. 09/2011)

 
Ειδικά θέματα

Θέμα  34ο Ανακήρυξη του Δήμου Γρεβενών σε «Ελεύθερη Ζώνη από τις συμφωνίες TTIP-CETA-TISA»
Θέμα  35ο Υποβολή αιτήματος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Αδελφοποίησης Πόλεων για την Κλιματική Αλλαγή (“Mayors Adapt” – “Οι Δήμαρχοι προσαρμόζονται”)

 
 
                                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                       
                                                                                                         
                                                                                Πασχαγιαννίδης Αχιλλ

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

Μετάβαση στο περιεχόμενο