19η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δ.Μακεδονίας

19η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δ.Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)


ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1.     Πάτρα Βασίλειο

2.     Χάτσιο Ιωάννη

3.     Γιαννάκη Βασίλειο

4.     Μητροπούλου Κωνσταντίνα

5.     Χατζηζήση Αλέξανδρο

6.     Κούτσιανο Βασίλειο

7.     Ψευτογκά Δημήτριο

8.     Θεοδωρίδη Παναγιώτη

 

Σε συνεδρίαση την Τρίτη  4/6/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο : «Κατασκευή WC Α.Μ.Ε.Α ειδικού εργαστηρίου Κοζάνης»
 3. Έγκριση επαναδημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Εξωτερικών Αγωγών Αποχέτευσης στο Δ.Δ Πολυπόταμου» Προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση –Ασφαλτόστρωση Επ. Οδ. Δικτύου Ν. Φλώρινας» προϋπολογισμού δαπάνης 500.000,00 ευρώ.
 5. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση –Ασφαλτόστρωση Επ. Οδ. Δικτύου Ν. Φλώρινας».
 6. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Εξωραϊσμός- Εξυγίανση τοιχείου όπισθεν κτηρίου Π.Ε. Φλώρινας.
 7. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή δύο βρυσών στο Τ.Δ. Αετό» Π.Ε. Φλώρινας.
 8. Έγκριση διενέργειας και έγκριση των όρων ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.500 € περί προμήθειας χρωμάτων διαγράμμισης οδών για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε Καστοριάς για το έτος 2013
 9. Έγκριση του με αρ.3/9-5-2013 πρακτικού της επιτροπής κρατικών προμηθειών για την ανάδειξη αναδόχου «Διακίνησης αλληλογραφίας με COURIER» για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας.
 10. Έγκριση του με αρ.4/20-5-2013 πρακτικού της επιτροπής κρατικών προμηθειών για την ανάδειξη αναδόχου «Εκτυπώσεις διαφόρων εντύπων» για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας.
 11. Έγκριση του με αρ.5/20-5-2013 πρακτικού της επιτροπής κρατικών προμηθειών για την ανάδειξη προμηθευτή «Διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών» για τις ανάγκες των κτιρίων της Π.Ε. Φλώρινας.
 12. Έγκριση του με αρ.6/20-5-2013 πρακτικού της επιτροπής κρατικών προμηθειών για την ανάδειξη αναδόχου «Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρολογικών υλικών» για τις ανάγκες των κτιρίων της Π.Ε. Φλώρινας.
 13. Έγκριση του με αρ.7/20-5-2013 πρακτικού της επιτροπής κρατικών προμηθειών για την ανάδειξη προμηθευτή «Για είδη καθαριότητας» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας.
 14. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια είκοσι τόνων ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης για εργασίες του Επαρχιακού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Κοζάνης.
 15. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και αντικατάσταση των παλαιών ελαστικών των οχημάτων της Δ.Τ. Έργων (Έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 16. Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Πλευρική Αποψίλωση Φυτοκάλυψης  Εθνικού Οδικού Δικτύου» της Δ.Τ Έργων (Έδρας)  της Π.Δ.Μ
 17. Έγκριση δαπάνης για τη εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση καλωδίων σε κόμβους του Εθνικού Οδικού Δικτύου»της Δ.Τ Εργων (Έδρας) της Π.Δ.Μ
 18. Έγκριση δαπάνης για την μηχανογράφηση του ΚΤΕΟ Κοζάνης και την προμήθεια συσκευών μέτρησης
 19. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Δυτικής Μακεδονίας
 20. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας οργάνου παιδικής χαράς & αθλοπαιδιών για τις ανάγκες  εξοπλισμού του αύλειου χώρου του 1ου Ιωαννίδειου Νηπιαγωγείου Σιάτιστας
 21. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 22. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του 3ου και τελικού εξοφλητικού λογαριασμού στον ανάδοχο μελετητή που εκπόνησε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη μελέτη Β΄ φάσης εκούσιου αναδασμού αγρ/τος Βογατσικού Ν. Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς για την μεταφορά μαθητών περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2012
 25. Έγκριση  δαπάνης Π.Ε Καστοριάς
 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 27. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Μουσικοφιλολογικό σύλλογο Αρμονία Π.Ε Καστοριάς
 28. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Λέυκης Π.Ε Καστοριάς
 29. Έγκριση δαπάνης  ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον όμιλο πολιτιστικής ανάπτυξης Καστοριάς «Μύησις» Π.Ε. Καστοριάς
 30. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φωτεινής Π.Ε Καστοριάς
 31. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 32. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 33. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 34. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις αναβίωσης του εθίμου του ΚΛΗΔΩΝΑ από τον σύλλογο Θρακιωτών Φιλώτα
 35. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στο Πανελλήνιο συνέδριο της ΠΟΣ- ΟΑΕΕ.
 36. Αποπληρωμή δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε Φλώρινας
 37. Έγκριση της εκτός έδρας Μετακίνησης του Αντιπεριφερειαρχή Π.Ε Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184