20ή τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου

20ή τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                       

Διεύθυνση     : Πλ. Ελευθερίας 1
                         51100 Γρεβενά

Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα
Τηλέφωνο     : 24623-50877
e-mail : shellympoumpouka@yahoo.gr
Γρεβενά 11-09-2015
Αριθ. Πρωτ.: 19.562
 
Προς   1. κ. Δασταμάνη Γεώργιο Δήμαρχο Γρεβενών
                                                2. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών
                                               

Πρόσκληση

                        Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 20η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου ΔΕ Βεντζίων» που εντάχθηκε στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», Δράση L321-1 «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα 2ο
Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Σαρακήνας» που εντάχθηκε στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L322 «Ανακαίνιση και Ανάπτυξη χωριών», Δράση L322-1 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα 3ο
Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Κοκκινιάς» που εντάχθηκε στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών», Δράση L322-1 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα 4ο
Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών στους οικισμούς Κνίδης, Πόρου και Σαρακήνας» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 185632 που εντάχθηκε στο Άξονα 4:«Εφαρμογή προσέγγισης LEADER», Μέτρο 41:«Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L323: «Διατήρηση και Αναβάθμιση Αγροτικής Κληρονομιάς», Δράση L323-3: «Διατήρηση, Αποκατάσταση, Αναβάθμιση Τοπίου της Υπαίθρου» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Θέμα 5ο
Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 179854 που εντάχθηκε στο Άξονα 4:«Εφαρμογή προσέγγισης LEADER», Μέτρο 41:«Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L323:«Διατήρηση και Αναβάθμιση Αγροτικής Κληρονομιάς», Δράση L323-3:«Διατήρηση, Αποκατάσταση, Αναβάθμιση Τοπίου της Υπαίθρου» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Θέμα 6ο Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου ανατολικού τμήματος του Δήμου Γρεβενών» Άξονας 4:«Εφαρμογή προσέγγισης LEADER», Μέτρο 41:«Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», Υπομέτρο L321:«Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», Δράση L321-1:(Έργα υποδομής μικρής κλίμακας μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϋπολογισμού 166.050,00€
Θέμα 7ο Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Οικιστική Αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμών Αηδονιών και Κληματακίου»  Άξονας 4:“Εφαρμογή προσέγγισης LEADER”, Μέτρο 41:“Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης”, Υπομέτρο L322:“Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών”, Δράση L322-1: (Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Προϋπολογισμού 64.593,11€
Θέμα 8ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου ΔΕ Βεντζίου”
Θέμα 9ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Βελτίωση υπόβασης οδών νοτίου τμήματος του Δήμου”
Θέμα 10ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Βελτίωση εγκατάστασης θέρμανσης Κολυμβητηρίου”
Θέμα 11ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Κιβωτού”
Θέμα 12ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Βεντζίου και Ηρακλεωτών”
Θέμα 13ο Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: ”Ανάπλαση οδών Τ.Δ. Κοκκινιάς Πολυδένδρου”
Θέμα 14ο Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου  “Συντήρηση ασφαλτοστρώσεων”
Θέμα 15ο Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2013)”
Θέμα 16ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος Δήμου Θ. Ζιάκα”
Θέμα 17ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών νοτίου τμήματος Δήμου Γρεβενών (έτους 2011)”
Θέμα 18ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Οδοσήμανση οδικού δικτύου”.
Θέμα 19ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση δαπέδων 7ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 20ο Έγκριση υλοποίησης της πράξης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής “Κοινότητας” Γρεβενών» στην θεματική περιοχή “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας” – Πρόγραμμα GP-03, που συγχρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (XM EOX) περιόδου 2009−2014.
Θέμα 21ο Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση της Πράξης: «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής “Κοινότητας” Γρεβενών»
Θέμα 22ο Δωρεάν παραχώρηση για χρήση των υπ’ αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΙ1044 και ΚΗΙ1042 οχημάτων στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας.

 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 23ο Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής άχρηστων αντικειμένων του Δήμου.
Θέμα 24ο Λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία “Δημοτική Επιχείρηση Τελετών Νεκροταφείων Δ. Γρεβενών Δ.Ε.ΤΕ.ΝΕ.Γ.” και ορισμός εκκαθαριστών

 
Αυτοτελές Τμήμα Μαθητικής Εστίας

Θέμα 25ο Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης της Μαθητικής Εστίας για το σχολικό έτος 2015-2016

 
 
 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 26ο Ανάκληση της 124/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με επιχορήγηση του συλλόγου «Πανελλήνιος Πολιτιστικός Σύλλογος Σαμαριναίων “Η ΜΟΡΑΒΑ”»
Θέμα 27ο Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την διοργάνωση της εκδήλωσης: “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2015” (16-22 Σεπτεμβρίου)
Θέμα 28ο Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του Δήμου Γρεβενών για το υπόλοιπο του έτους 2015.
Θέμα 29ο Πρόταση χώρων για τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης.
Θέμα 30ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: “Καθαρισμός της Μαθητικής Εστίας” για το έτος 2016
Θέμα 31ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: ”Νυχτερινή φύλαξη της Μαθητικής Εστίας” για το έτος 2016
Θέμα 32ο Εγκατάσταση μικροφωνικής για την επέτειο της 13ης Οκτωβρίου

 
Ειδικά θέματα

Θέμα 33ο Έγκριση της αριθμ. 40/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. σχετικά με την  Κατάρτιση και ψήφιση ισολογισμού της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. οικονομικού έτους 2014.
Θέμα 34ο Έγκριση της αριθμ. 41/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. σχετικά με την Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
Θέμα 35ο Αποδοχή παραίτησης της κ. Στυλιανής Ζέρβα από μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. και τροποποίηση της αριθμ. 337/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                     
                                                                                                         
Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184