2,7 εκ. ευρώ για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Γρεβενών

2,7 εκ. ευρώ για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Γρεβενών

Αυτές είναι οι 12 προκηρύξεις & τα αντίστοιχα ποσά για τις πρώτες μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων

Σε συνέχεια της απόφασης του Υφυπουργού ΥΠΕΝ κ. Ταγαρά ο οποίος ενέκρινε την κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Α΄ τμήμα προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού), δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα οι προκηρύξεις για τις πρώτες 12 μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων.
3DR Engineering

Υπενθυμίζουμε πως οι 12 μελέτες αφορούν τις εξής περιοχές:

• ΤΠΣ Δήμου Μεγίστης
• ΤΠΣ Δήμου Ιθάκης
• ΤΠΣ Δήμων Καρπάθου και Ηρωϊκής νήσου Κάσου
• ΤΠΣ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
• ΤΠΣ Δήμου Γρεβενών – Ενότητα I (ΔΕ Γρεβενών, Βεντζίου, Ηρακλεωτών)
• ΤΠΣ Δήμου Γρεβενών Ενότητα II (ΔΕ Αβδέλλας, Αγ. Κοσμά, Γόργιανης, Δοτσικού, Θεοδώρου Ζιάκα, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαμαρίνας, Σμίξης, Φιλιππαίων)
• ΤΠΣ Δήμων Πάτμου, Λειψών, Λέρου, Αγαθονησίου, Καλυμνίων
• ΤΠΣ Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας
• ΤΠΣ Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
• ΤΠΣ Δήμου Αιγιαλείας
• ΤΠΣ Δήμου Ήλιδας
• ΤΠΣ Δήμων Αίγινας και Αγκιστρίου

Δείτε παρακάτω τα οικονομικά στοιχεία και κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης για την κάθε μελέτη:

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ

Εκτιμώμενη Αξία: 156.784,10 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): 48.875,00 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 48.875,00 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), 19.234,96 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), 23.906,39 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές), 7.778,23 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες Υδραυλικών έργων) και 8.114,53 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας / Τοπογραφική Αποτύπωση).

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα τρεις (33) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δεκαεφτά (17) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης από εδώ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Εκτιμώμενη Αξία: 195.417,73 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): 61.143,38 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 61.143,38 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), 28.335,37 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), 7.445,79 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές), 18.190,69 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες Υδραυλικών έργων) και 19.159,12 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας / Τοπογραφική Αποτύπωση).

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα τρεις (33) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δεκαεφτά (17) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης από εδώ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΟΥ

Εκτιμώμενη Αξία: 989.540,90 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): 360.863,11 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 360.863,11 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), 47.777,15 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), 152.840,61 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές), 33.153,11 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες Υδραυλικών έργων) και 34.043,81 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας / Τοπογραφική Αποτύπωση).

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα έξι (36) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης από εδώ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Εκτιμώμενη Αξία: 754.670,43 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): 203.974,89 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 305.962,33 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), 41.985,98 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), 131.621,50 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές), 35.537,61 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες Υδραυλικών έργων) και 35.588,12 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας / Τοπογραφική Αποτύπωση).

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα έξι (36) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης από εδώ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ι

Εκτιμώμενη Αξία: 1.196.166,52 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): 419,003.94 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 419,003.94 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), , 47.983,98 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), 214.960,41 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές 48.092,05 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες Υδραυλικών έργων) και 47.122,20 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας / Τοπογραφική Αποτύπωση).

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα έξι (36) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης από εδώ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΙΙ

Εκτιμώμενη Αξία: 1.525.425,63 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): 580,161.11 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 580,161.11 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), 52.741,01 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), 186.757,39 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές), 64.177,24 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες Υδραυλικών έργων) και 61.427,77 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας / Τοπογραφική Αποτύπωση).

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα έξι (36) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης από εδώ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΩΝ ΠΑΤΜΟΥ, ΛΕΙΨΩΝ, ΛΕΡΟΥ, ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Εκτιμώμενη Αξία: 1.197.306,31 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): 460,509.23 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 460,509.23 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), 59.152,67 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), 112.667,75 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές), 50.864,65 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες Υδραυλικών έργων) και 53.602,79 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας / Τοπογραφική Αποτύπωση).

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα έξι (36) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης από εδώ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Εκτιμώμενη Αξία: 911.176,29 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): 211.528,87 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 317.293,31 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), 34.333,37 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), 272.999,47 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές), 36.723,71 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες Υδραυλικών έργων) και 38.297,56 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας / Τοπογραφική Αποτύπωση).

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα έξι (36) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης από εδώ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Εκτιμώμενη Αξία: 1.367.929,42 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): 390,617.74 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 390,617.74 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), 50.879,57 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), 361.473,28 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές), 84.343,56 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες Υδραυλικών έργων) και 89.997,54 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας / Τοπογραφική Αποτύπωση).

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα έξι (36) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης από εδώ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Εκτιμώμενη Αξία: 1.856.194,84 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): 623,866.93 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 623,866.93 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), 61.014,11 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) , 294.492,07 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές) 124.714,87 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες Υδραυλικών έργων) και 128.239,94 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας / Τοπογραφική Αποτύπωση).

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα έξι (36) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης από εδώ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΉΛΙΔΑΣ

Εκτιμώμενη Αξία: 898.284,55 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): 266,447.68 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 266,447.68 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), 34,747.02 € Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), 139,055.07 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές), 91,275.76 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες Υδραυλικών έργων) και 100.311,34 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας / Τοπογραφική Αποτύπωση).

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα έξι (36) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης από εδώ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Εκτιμώμενη Αξία: 579.432,67 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): 187.701,75 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 187.701,75 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές Μελέτες), 31.230,95 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), 87.665,12 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές), 38.796,83 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες Υδραυλικών έργων) και 46.336,25 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας / Τοπογραφική Αποτύπωση).

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα έξι (36) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Κατεβάστε την περίληψη της προκήρυξης από εδώ

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184